Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina

Fakultet političkih znanosti
Zvanje: izvanredni profesor
E-mail: E-mail

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Konzultacije

Srijedom u 11:00, uz prethodni dogovor putem maila

Životopis

ZLATAN KRAJINA

 

ŽIVOTOPIS

 

 

Biografski podaci: rođen 6.11.1981., Zagreb, Hrvatska.

 

Kontakt trenutnog zaposlenja: Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb.

 

e-mail: zkrajina@fpzg.hr

 

 

 

Profil znanstvenika

 

 • Usmjeren na razvoj inovativnog i kritičkog znanstvenog rada o medijima u svakodnevnom i urbanom kontekstu te europskim identitetima.
 • Predan interdisciplinarnom akademskom radu kroz povezivanje urbanih i medijskih studija te međunarodnoj suradnji.
 • Zainteresiran za angažiranu i kreativnu prezentaciju znanstvenih spoznaja raznolikim publikama, osobito studentima i trećem sektoru.
 • Posvećen trajnom profesionalnom i osobnom razvoju.

 

Istraživački interesi

 

Kritičke perspektive medijskih i kulturnih studija, s naglaskom na: medijske publike, svakodnevni život, sociološke perspektive medijskih tehnologija, europske i balkanske identitete, reprezentaciju društvenih grupa, postmoderne gradove, društvene i kulturalne aspekte arhitekture i urbanizma i kvalitativne pristupe i metode istraživanju medija.

 

Discipline obarzovanja i znanstvene specijalizacije u Hrvatskoj

 

Područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana masovni mediji.

 

Trenutno radno mjesto

 

Docent, od 1. svibnja 2014., na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Datum izbora: 16. travnja 2014.

 

Matični broj iz upisnika znanstvenika u Hrvatskoj 326875.

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

 • Doktorat PhD Media and Communications, Goldsmiths College, University of London, UK, obranjen 31.1.2012. Naslov disertacije: Negotiating the Mediated City: Everyday Encounters with Urban Screens; mentor: prof.dr.sc. David Morley; komisija: prof.dr.sc. Shaun Moores (University of Sunderland) i prof.dr.sc. Janet Harbord (Queen Mary). Ocjena: pass without corrections.

 

 • Magisterij MA Media and Communications – ocjena: With Distinction, Goldsmiths College, University of London, UK, listopad 2007. Naslov disertacije: Mapping the Other in Television News on International Affairs: BBC's Pre-Accession Coverage of the EU Membership Candidates Turkey and Croatia. Mentor: prof.dr.sc. David Morley

 

 • VSS, dodiplomski studij novinarstva, 2000.-2004. Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu

 

 • II. gimnazija, Zagreb, 1996.-2000.

 

 

PROFESIONALNI RAD

 

 • Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagreb, 2014.: docent

 

 • Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagreb, 2011.-2014.: viši asistent

 

 • Hrvatska radiotelevizija – HRT, 2011.-2014.: autor i voditelj (serijal Mediopolis na HR3 i Govornica na HTV4)

 

 • University of London, Goldsmiths College, Department of Media and Communications, ak.g. 2009-2010. i 2010-2011.: Associate Lecturer/Visiting Tutor (voditelj seminara i ispitivač).

 

 • University of London, Goldsmiths College, Department of Media and Communications, 2010.: Research Associate (istraživač), Leverhulme Trust Project Spaces, Connections, Control.

 

 • Hrvatska radiotelevizija – HRT, 2000.-2011. (od toga stalni radni odnos 2005.– 2011.): urednik i voditelj Vijesti te niza informativnih, mozaičkih te dokumentarnih emisija na HR1, HR2, HR3, Radio Sljemenu i u informativnom programu HTV-a; rad na reorganizaciji i digitalizaciji proizvodnje radijskog programa HR-a (Uprava HR, 2007.-2008.)

     

 

 

 

RAD U NASTAVI

 

Autor silabusa, samostalni nositelj i predavač te ispitivač na kolegijima:

 • Mediji i publike - obavezni predmet za studente 1. godine diplomskog studija novinarstva/4. godina, 140 studenata godišnje, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu – dalje FPZG (2011.-i dalje).
 • Media and the City - na engleskom, izborni predmet za studente 2. godine diplomskog studija novinarstva i politologije na FPZG te međunarodne studente na Sveučilištu u Zagrebu, 40-ak studenata godišnje (2011.-i dalje).
 • Perspectives on Politics and Culture in Contemporary Europe (na engleskom, izborni predmet za studente na smjerovima Europska politika i Mediji i politika na Doktorskom studiju Politologija, FPZG (ak.g. 2016.-2017 i 2019.-2020).

 

Sukreator silabusa, predavač, voditelj grupe vježbi i ocjenjivač na kolegiju:

 • Metode istraživanja medijskog teksta (obavezni predmet za studente 1. godine diplomskog studija novinarstva/4. godina, FPZG, 140 studenata godišnje).

 

Predavač na kolegiju:

 • Metodologija istraživanja (obavezni predmet na doktorskom/poslijediplomskom studiju Politologija, FPZG), tri generacije studenata.

 

Voditelj seminara i/ili prvi i drugi ocjenjivač na kolegijima (2009-2011):

 • Key Debates in Media Studies, BA, Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of London (90-ak studenata godišnje).
 • Screen Cultures, MA, Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of London (30-ak studenata).

 

Inoviranje nastavnog procesa:

 • Uveo audiovizualni esej za studente FPZG (ili umjetnički rad za studente Akademije likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu, smjer Animacija i novi mediji) umjesto pisanog eseja kao završni rad na kolegiju Media and the City.
 • Osmislio redovne istraživačke šetnje sa studentima Urban Walk (Radnička-Tkalčićeva-Cvjetni trg-Medika-MSU s pripremljenim izlaganjima o globalnim/business četvrtima, prostornim aspektima potrošnje, roda i seksualnosti, zatim o regeneraciji, skvotiranju i postmodernoj arhitekturi) na kolegiju Media and the City.
 • Osmislio situacionističke radionice „kritika medija u svakodnevici“ na kolegiju Mediji i publike.

 

Mentoriranje i ocjenjivanje diplomskih radova:

 • 2011.-2019. mentorirao 30-ak uspješno obranjenih radova na diplomskom studiju novinarstva, FPZG.

 

Ocjenjivanje doktorskog rada:

 • Sanja Vico, PhD Media and Communications, Goldsmiths, University of London, travanj 2019.

 

 

ADMINISTRATIVNI RAD U ZNANOSTI

 

Vođenje nastave i ispita

 

 • obavezni kolegij na diplomskom studiju novinarstva Mediji i publike na FPZG (140 studenata godišnje)
 • izborni kolegij na diplomskom studiju novinarstva Media and the City na FPZG (40 studenata godišnje, većinom međunarodnih)
 • sudionik na obaveznom predmetu diplomskog studija novinarstva Metode istraživanja medijskog teksta na FPZG (40-140 studenata godišnje)
 • izborni predmet Perspectives on Politics and Culture in Contemporary Europe i obavezni Metodologija istraživanja predavanja i seminari na doktorskom studiju Politologija na FPZG.

 

Sudjelovanje u institucionalnim procesima

 

 • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju FPZG, imenovan na mandat 2018.-2020.
 • Voditelj Odbora za knjižnicu FPZG, imenovan na mandat 2018.-2020.
 • Organizator prezentacije Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu i Welcome Day prezentacije Fakulteta za međunarodne studente 2018.-2020.
 • Član grupe za reformu diplomskog studija novinarstva na FPZG 2017.
 • Član Odbora za znanost FPZG 2015.-2016.
 • Član Odbora za knjižnicu FPZG 2013.-2018.
 • Sudionik izrade materijala za postupke sankcioniranja plagijata na FPZG 2013.
 • Član komisija za obrane diplomskih radova i ispitnih povjerenstava na diplomskom studiju FPZG 2014.-
 • Predstavnik znanstvenih novaka na Vijeću FPZG 2011.-2013.
 • Predstavnik doktorskih studenata na Vijeću Department of Media and Communications, Goldsmiths, University of London, 2009.-2010.

 

Organizator konferencija i drugih akademskih događaja

 

 • Advanced Research Seminar – voditelj serije predavanja znanstvenika FPZG i njihovih međunarodnih gostiju o aktualnim fenomenima u formi work-in-progress, preliminarnih rezultata i prethodnih priopćenja 2019.-2020.
 • Cultural Studies and the Balkans in a Changing Europe: A Workshop in Cultural Studies, Fakultet političkih nauka, Sveučilište u Beogradu, 2018. Su-organizator jednodnevne međunarodne radionice sa 7 izlaganja znanstvenika s četiriju sveučilišta.
 • Urban Media Studies: concerns, intersections and challenges, FPZG, 2015. Su-organizator i domaćin međunarodne znanstvene konferencije (do tad najveće na FPZG) sa 60-ak sudionika s pet kontinenata, dva keynote priopćenja, vođenim stručnim obilaskom arhitekture Novog Zagreba, filmskim projekcijama u klubu Booksi i plenarnom diskusijom, te pratećim specijalnim brojem u International Journal of Communication (IJOC) (u tisku).
 • Europe, Media, Mobility simpozij, IUC, Dubrovnik, 12 međunarodnih izlaganja i filmska projekcija, 2013.
 • Spaces, Mobilities and Experiences: For a New Perspective in Media Studies - David Morley and Shaun Moores in Conversation – autor koncepta i moderator znanstvenog panela, FPZG, 2013.

 

Član uredništva znanstvenog časopisa

 

 • Izvršni urednik i član uredništva časopisa Politička misao, u dva mandata 2013.-2016., 2017.-2020. glavnog urednika Dejana Jovića, tijekom kojih je časopis osigurao kontinuitet izlaženja, potpuno financiranje kod MZOS te ostvario članstva u Scopus i WoS bazama te rekordnu međunarodnu citiranost.

 

Recenziranje znanstvenih radova i projekata

 

 • Časopis Politička misao 2011.-2019.
 • Časopis Communication and the Public 2019.
 • Časopis Društvena istraživanja 2017.
 • Časopis Sociologija i prostor 2017.
 • Research Foundation Flanders (FWO, flamanska zaklada za znanost) – recenzija prijave projekta, 2017.
 • Baza časopisa Taylor and Francis – recenzent cjelokupnog časopisa pri njegovoj prijavi za prihvat u bazu, 2014.

 

NAGARDE I PRIZNANJA

 

 • znanstveni rad s Katjom Vretenar u Poltičkoj misli „Označavanje grada i patrijarhalna konstrukcija Zagreba“ (2017.) uvršten među 100 djela o rodnoj ravnopravnosti u RH Finske ambasade u RH, 2018.
 • Državna nagrada za znanost, Sabor RH, za doprinos znanosti, 2015.
 • Američka asocijacija Urban Communication Foundation uvrstila monografiju „Negotiating the Mediated City“ finalistom godišnjeg izbora knjige godine („Jane Jacobs UC award“), 2014.
 • izabran među „najbolje znanstvene novake“ prema selekciji Zagrebačkog sveučilišta i Ministarstva znanosti RH, 2013.
 • priznanje „Festivala jednakih mogućnosti“ za pomoć u komuniciranju s medijima, 2002.
 • nagrada državnog natjecanja LIDRANO za najbolju radijsku emisiju, 1999.

 

 

STIPENDIJE

 

 • Stipendije dobivene za rad na doktoratu:
  • Goldsmiths Postgraduate Research (2008)
  • Frankopan Fund (2008 i 2010)
  • Soros Open Society Foundation Global Supplementary Grant (2008, 2009, 2010)
  • Hrvatska nacionalna zaklada za znanost (2009)
  • Hrvatsko ministarstvo znanosti (2008) 

 

 • Stipendija dobivena za rad na magisteriju:
  • «Chevening», British Foreign and Commonwealth Office

 

 • Stipendija dobivena za studijsku godinu u SAD-u 2004.-2005.:
  • “US International Broadcasting Bureau“ i „Voice of America“

 

 

VJEŠTINE

 

Podučavanje studenata raznolikih obrazovnih i kulturnih profila

 

 • Predmet Media and the City od 2011. kontinuirano odabiru studenti novinarstva, politologije s FPZG, animacije s Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i drugih srodnih disciplina a većinom ga čine međunarodni studenti iz desetak različitih zemalja s viših preddiplomskih i diplomskih razina studija. Predmet se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku.
 • Podučavao po tri seminarske grupe studenata godišnje na Key Debates in media Studies na Department of media and communications, Goldsmiths, University of London, 2009-2011.

 

Korištenje medijskih tehnologija u prikupljanju i prezentiranju akademskog rada

 

 • Intranet s dodatnim aktivnostima za studente poput Foruma za raspravu
 • Društveni mediji (grupe na Facebooku za svaki predmet koji se nastavljaju i nakon što predmet završi, npr. „Analiza medija FPZG“ i „Media and the City“)
 • Audio-vizualni materijali: snimanje i obrada zvuka i slike te medijskih sadržaja (Inews, Netia, Adobe, Final Cut Pro)

 

Korištenje kvalitativne metodologije i metode u straživanju medija

 

 • Analiza narativa, semiotika i kritička analiza diskursa medijskih sadržaja/tekstova
 • Arhivski rad, analiza dokumenata i vizualnih materijala
 • Intervju, promatranje sa sudjelovanjem i etnografija medijskih publika
 • Fenomenologija u humanoj geografiji i konjunkturna analiza u kulturnim studijama

 

Prezentiranje znanstvenih spoznaja i debate raznolikim publikama

 

 • Vodio/moderirao brojne akademske događaje, uključujući:
  • plenarna rasprava na konferenciji Urban Media Studies, FPZG, 2015.
  • David Morley and Shaun Moores in Conversation, FPZG, 2013.
 • Uređivao i vodio više od 80 tematskih emisija na HR3 i HTV4 koje su u povodu aktualnih društvenih fenomena prezentirale znanstvene spoznaje široj javnosti
 • Moderirao rasprave na nizu događaja trećeg sektora:
  • Obiteljska prava djece i njihovih LGBTI roditelja u (ex-Yu) regiji, konferencija Naša djeca su OK, Dugine obitelji, Kino Europa, 2019.
  • Mladi u vremenu krize, IDIZ, 2014.
  • Europe Joins Coratia (Speakers' Night), Zagreb, 2013.
  • Politika forsiranih korijena, Eurokaz festival, 2012.
  • Radio u 21. stoljeću, HR3 i HND, 2011.

 

Organizacijske vještine

 

 • Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju FPZG (među ostalim uvođenje procedure budžetskog planiranja i normiranja znanstvenog rada), 2018.-2020.
 • voditelj istraživačkog tima iz četiriju zemalja na pripremi projektne dokumentacije na natječaju HERA, odabran među finaliste, 2018.-2019.
 • suorganizator međunarodne radionice Cultural Studies and the Balkans, Fakultet političkih nauka, Beograd, s 10-ak sudionika, 2018.
 • autor koncepta i glavni urednik knjige zbornika The Routledge Companion to Urban Media and Communication, s Prof. Deborah Stevenson (u završnoj pripremi) s više od 50 autora raznolikih akademskih rangova i disciplina iz cijelog svijeta, 2016.-2020.
 • domaćin i suorganizator Urban Media Studies konferencije s više od 60 sudionika iz cijelog svijeta, FPZG, 2015.
 • su-voditelj istraživačke grupe TWG Media and the City, ECREA, s 80-ak članova, 2014.-2016.
 • organizator međunarodnog simpozija Europe, Media, Mobility, IUC, Dubrovnik, s 20-ak sudionika, 2013.
 • izvršni urednik znanstvenog časopisa Politička misao (4 broja godišnje) u dva mandata, 2013.-2020.
 • urednik više desetaka emisija na HRT-u, u suradnji sa novinarskim suradnicima i tehničkim osobljem, 2000.-2014.

 

Povezivanje akademske zajednice s trećim sektorom:

 

 • Studenti na Media and the City bili članovi i izradili audiovizualne eseje u sklopu umjetničkog projekta Trešnjevka Derive Selme Banich u okviru BLOK-a, 2017.
 • Suorganizator postavljanja izložbe Good City Danske ambasade u RH na FPZG u sklopu Media and the City predmeta, 2017.
 • Završni rad studenata Media and the City izložen u Mediki i FPZG, 2015., 2017.
 • Stalna suradnja s BLOK-om na susretu Umjetnost u javnom prostoru, na predmetu Media and the City, 2011.-2019.
 • Osigurao podršku konferenciji Urban Media Studies na FPZG 2015. iz privatnog i javnog sektora.

 

DODATNO OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

 

 • Dvogodišnji program edukacije iz Gestalt psihologije, Gestalt centar Homa, Zagreb, 2017.-2019.
 • Talijanski jezik, pet stupnjeva (A1-B1.2), ABC, talijanski institut u Zagrebu, 2017-2019., uz usavršavanje u Firenzi, Italija, 2018.
 • Supporting LGBTI+ Refugees, Erasmus+ Training Course, Zagreb, 2018.
 • Academic Teaching Excellence (za održavanje akademske nastave na engleskom), British Council, Zagreb, 2015.
 • Top Performer Leadership Training, Aspiria i Chevening Alumni, Zagreb, 2013.
 • Doktorske radionice Sveučilišta u Londonu i LSE-a, 2008.-2010.
 • Radijske vijesti i tehnologije u novinarstvu, European Broadcasting Union, Paris, France, 2008.
 • Digital News Affairs – DNA, Bruxelles, Belgija, 2008.
 • RTL Amsterdam, Nizozemska, vježbenik, 2004.
 • Professional Development Year (PDY Program), WOA i University of Tennessee, USA, televizijsko novinarstvo i produkcija, cijelogodišnji boravak, 2004.-2005.
 • Television News, Louis Bianchi, FPZG, 2003.
 • Radijske vijesti i informativni programi, Deutsche Welle i ICEJ, Opatija, 2003.
 • Television News Reporting, Sam Swan, FPZG, 2002.
 • Radionice Međunarodne konferencije dokumentarne radio drame, EBU, Varna, Bugarska, 2008. i Zagreb, 2002.

 

 

IZVANNASTAVNE AKADEMSKE AKTIVNOSTI

 

Pozvana institucionalna izlaganja

 

 • Periferialisation of Europe and the Conjecture of Crisis, IUC, Dubrovnik (Identity of Europe kurs), 2018.

 

 • Spaces, Flows and Thresholds: Towards a Non-media-centric perspective on Mediated Cities, Catholic University of Milan, Italy, 2018.

 

 • Peripheries, Centres, and the Fate of (EUropean) Geography, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018.  

 

 • Introducing spatial analysis for urban media research, Fakultet za družbene vede, Sveučilište u Ljubljani, 2017.

 

 • Gostovanje na nastavi Researching Media in Everyday Life kod Prof. Shaun Moores, University of Sunderland, UK, 2017.

 

 • Challenges of interdisciplinary research in urban media analysis, University of Tampere, Finska, 2015.

 

 • The Balkans in the European Spaces of Identity, Globalizing Southeastern Europe Summer School, FPZG, 2015.

 

 • Gostovanje na nastavi Researching Media in Everyday Life kod Prof. Shaun Moores, University of Sunderland, UK, putem Skype, 2014.

 

 • Vizualna kultura u Jamesonovoj i Baudrillardovoj teoriji postmodernizma, FF Sveučilišta u Rijeci, 2013.

 

 • Britanske kulturne studije i borbe oko značenja, FF Sveučilišta u Rijeci, 2012.

 

 • Negotiating the Augmented Place: Everyday Media Geographies in Mediated Cities, Media Geographies Workshop; Instituto Orientale, University of Naples, Italy, 2012.

 

 • Exploring the sense of place in a mediated city: everyday encounters with urban screens and methodological site-specificity, University of Sunderland, UK, 2012

 

 • Methodological site-specificity in the exploration of everydeay encounters with urban screens, Screen Studies Workshop: Researcing the new, Birkbeck College, University of London, UK, 2011.

 

 • Taming the Sun: Practices of Appropriation in Interactions with Moving Image Architecture, Goldsmiths, Media and Communications, 2010.

 

 

Druge institucionalne aktivnosti

 

 • Organizator Večeri Slam Poezije, FPZG, 2016. i 2017.
 • Organizator filsmke projekcije za nastavnike Stuart Hall Project, FPZG, 2015.
 • Pokretač i voditelj prvih epizoda serijala Građani svijeta, TV Student, FPZG, 2014.

 

Suradnja s trećim sektorom

 

 • volonter u organizaciji Povorke ponosa, Zagreb Pride, 2018.
 • postavljanje izložbe Good City Danske ambasade u RH na FPZG u sklopu Media and the City predmeta, 2017.
 • član odbora BLOK-a, Zagreb, 2016.-2019.
 • performativno istraživanje „Slučajni flaneur“ na „Urban festivalu“, Zagreb, 2013.
 • ekspertiza – “Analiza teksta i diskursa propagandnih televizijskih spotova Vlade RH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju” 2011. (prema narudžbi GONG-a, u svrhu izrade Preporuka Vladi za poboljšanje komunikacije s građanima o ulasku Hrvatske u EU)
 • autor dokumentarne radio-drame Kako razumjeti buku? 2008. (Dramski program HR-a, HRT) koja je 2009. bila finalist za nagradu „Ake Blomstrom“, a 2011. je uvrštena u Antologiju Dokumentarne radiodrame na festivalu Zagreb Dox
 • član programskog odbora konferencije „Psihologija-Mediji-Etika“, u organizaciji Hrvatskog društva psihologa, Poreč, listopad 2008
 • autor dokumentarne radio-drame Ja sam padobranac 2003., koja je 2004. predstavljala hrvatsku audiovizualnu selekciju na festivalu Prix Europa u Berlinu.
 • član organizacijskog tima konferencije Dramske pedagogije EDERED, Pazin, 2003.
 • član „MLAZ“-a (Hrvatske udruge mladih znanstvenika) 2010.-2013.

 

 

Medijski nastupi

 

 • Hrvatska radiotelevizija – HRT, 2011.-2014.: autor i voditelj (serijal Mediopolis na HR3 i Govornica na HTV4)
 • Autor komentara o medijskoj kulturi u Jutarnjem listu, 2015.
 • Sugovornik o temama urbane vizualne i medijske kulture za pogledaj.to, HTV i Novosti, 2014.-2017.

 

Članstva u znanstvenim organizacijama

 

 • suvoditelj 2014.-2016. i član savjeta 2016.-2019. grupe TWG Media and the City u sklopu krovne europske asocijacije za medijske studije ECREA-e
 • član Europskog konzorcija za istraživanje medijskih publika „CEDAR“ (2014.-2016.)
 • član “ECREA” – European Communication Research and Education Association
 • član „ICA“ – International Communications Association

 

ZNANSTVENI RADOVI

 

Monografija

 

 • Krajina, Zlatan (2014) Negotiating the Mediated City: Everyday Encounters with Public Screens London and New York: Routledge.

 

Zbornik

 

 • Krajina, Zlatan i Blanuša, Nebojša (2016) (ur.) EU, Europe, Unifinished: Mediating Europe and the Balkans in a Time of Crisis London: Rowman & Littlefield

 

Tematski broj časopisa

 

 • Tosoni, Simone, Ridell, Seija, Krajina, Zlatan (2019, u tisku) (ur.) „Urban Media Studies“ (s uvodnikoom), International Journal of Communication.

 

Članci

 

 • Krajina, Zlatan (2019, u tisku) „Understanding Encounters for Urban Media Studies: Civic Intercourse, Screen Technologies, and Cultural Difference“, International Journal of Communication vol. 13, 2019, pp. 1-19.
 • Katja Vretenar, Zlatan Krajina (2017) „Politike označavanja i patrijarhalna konstrukcija Zagreba“, Croatian Political Science Review, Vol. 53, No. 3, pp. 50-81.
 • Krajina, Zlatan, Shaun Moores, David Morley (2014) „Non-media-centric media studies: a cross-generational conversation“, European Journal of Cultural Studies, 17 (6), pp. 682-700.
 • Krajina, Zlatan, Katić, Krešimir (2014) „Društvena obilježja „odsutne prisutnosti“ u korištenju mobitela u javnim gradskim prostorima“, Medijske studije, 5/10 pp. 70-86.
 • Krajina, Zlatan (2013) „EU nije YU – EU je fora: Analiza predreferendumskih televizijskih spotova Vlade RH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju“, Politička misao god. 50, br. 2, pp. 98-123.
 • Krajina, Zlatan (2012) „Media and Social Solidarity: Assessing Dayan and Katz's 'Media Events'“, Medijske studije, vol. 3 (5), pp. 3-18.
 • Krajina, Zlatan (2009) „‘Mapping’ the ‘Other’ in Television News on International Affairs: BBC’s ‘Pre-Accession’ Coverage of EU Membership Candidate Croatia“, Croatian Political Science Review Vol. 46, No. 5, pp. 140-170 .
 • Krajina, Zlatan (2009) „Exploring Urban Screens“, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, vol. 1, pp. 401-430.

 

 • Krajina, Zlatan, Perišin, Tena (2009) „Digitalne vijesti: Tehnologija, mediji i društvo“ Društvena istraživanja (6) 104, pp. 935-956.

 

 • Krajina, Zlatan (2008) „Democratic Potentials of Media Entertainment“ u Croatian Political Science Review Vol. 45 No. 1, pp. 179-202.

 

Poglavlja

 • Krajina, Zlatan (2017) „From Non-place to Place: A Phenomenological Geography of Everyday Living in Media Cities“ u Markham, Tim i Rodgers, Scott (ur.) Conditions of mediation London, pp. 161-171.
 • Krajina, Zlatan (2016) „Why the Balkans, Why Now, Who Cares?“ u Krajina, Zlatan, Nebojša Blanuša (2016) (ur.) EU, Europe, Unifinished: Mediating Europe and the Balkans in a Time of Crisis London: Rowman & Littlefield, pp. 3-27.
 • Drakulić, Slavenka, Morley, David, Krajina, Zlatan, Blanuša, Nebojša (2016) „Can Western Europe be at Home in the Balkans?“ u Krajina, Zlatan, Nebojša Blanuša (2016) (ur.) EU, Europe, Unifinished: Mediating Europe and the Balkans in a Time of Crisis London: Rowman & Littlefield, pp. 217-237.
 • Krajina, Zlatan (2016) „The alternative urbanism of psychogeography in the mediated city“ u Humm, M. and Shaw, D. (ur.) Radical Space London: Rowman & Littlefield, pp. 39-63.
 • Krajina, Zlatan (2015) „Public Screenings beside Screens: A Spatial Perspective“, u Menotti, Gabriel i Crisp, Virginia (ur.) Besides the Screen: Moving Images through Distribution, Promotion and Curation London: Palgrave Macmillan, pp. 117-196.
 • Krajina, Zlatan (2013) „Domesticating the Screen-Scenography: Situational Uses of Technologies and Texts in the London Underground“, u Chris Berry, Rachel Moore and Janet Harbord (ur.) Public Space, Media Space London: Palgrave McMillan, pp. 220-247.
 • Krajina, Zlatan (2011) „Hrvatska kao Balkan i Turska kao Orijent: Analiza BBC-evih reportaža“ u Šiber, I. (ur) Hrvatska i Europa: Strahovi i nade, Zagreb: FPZG, pp. 209-253.

 

Prikazi knjiga

 

 • Malcolm McCullough Ambient commons: attention in the age of embodied information, u Information, Communication & Society (2016, vol. 19 no. 12, pp. 1750-1752).

 

 • Sanja Puljar D’Alessio i Nenad Fanuko (ur.) Avanture kulture: Kulturalni studiji u lokalnom kontekstu, u Southeastern Europe (2015, no. 39, pp. 135-138.)

 

 • Robert Kusek and Joanna Sanetra-Szeliga (ur.): Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? (Does Poland Lie on the Mediterranean?), u Croatian Political Science Review (2014, Vol. 50 No. 5, pp. 230-232.)

 

 • Nico Carpentier Media and Participation: A Site of Ideological-Democratic Struggle, u Medijske studije (2011, vol. 2, no. 3-4, pp. 176-178.)

 

 • Tena Perišin Televizijske vijesti, u Medijske studije (2010, vol. 1, no. 1-2, pp 211-214.)

 

Ostali radovi

 

 • „Back to the City“, Mediapolis, vol. 1, November 2016. http://www.mediapolisjournal.com/2016/11/urban-emergent-key-concept-media-theory/ (The urban as emergent key concept for media theory, ed. by Rodgers, Scott) (stručni rad)

 

 • „Seeking place in mediated urban space“, Mediapolis, vol 1., November 2016. http://www.mediapolisjournal.com/2016/11/urban-emergent-key-concept-media-theory/ (The urban as emergent key concept for media theory, ed. by Rodgers, Scott) (stručni rad)

 

 • “Lux, Lumen”, Zarez, 13.9.2012., u sklopu temata “Svjetla grada”, ur. Saša Šimpraga (stručni rad)

 

 • “Iskustvo medijske arhitekture: zadarski Pozdrav Suncu kao heterotopijska zgoda prostora”, časopis Udruženja hrvatskih arhitekata Čovjek i prostor, vol. 01-04, 2012. (stručni rad)

 

 • Radijski serijal 40 polusatnih emisija (eseja, studija i intervjua) o postmodernom urbanizmu, medijima i arhitekturi “Mediopolis”, Treći program Hrvatskoga radija (2011.-2013.)

 

 • “Kolektivni voajerizam” u Pregrad, Jasenka, i dr. (ur.) Psihologija, Mediji, Etika, Hrvatsko psihološko društvo: Zagreb (2009), pp. 1-7. (predgovor)

 

Keynote konferencijska izlaganja

 

 • Screens, Bodies, Spaces: Encounters as sites of emerging publics in media cities, Digital Visual Publics, St John's College, University of Oxford, UK, 2019.
 •  
 • Why Periphery Matters: The Shifting Visibility of the Balkans and the Articulation of Crisis in Europe - CEECOM conference, University of Ljubljana, 2017.
 •  

Konferencijska izlaganja

 

 • „'Casual racism' in media cities: Reading social media posts on post-brexit assaults in UK cities“ ECREA Conference, Lugano, Switzerland, 2018.
 • „Multispace: A non-media-centric approach to mediated cities“, Communicative Cities and Urban Space, Fudan University, Shanghai, China, 2017.
 • „Placing the Urban: the use of urban imagery in Balkanist representations of Croatia in International Guidebooks“ Visuality: Tourism vs Heritage in a Creative City, Vilnius, Lithuania, 2017.
 • „Pedagogic challenges of bifocality: „Media and the City“ course at the University of Zagreb“, ECREA Conference, Prague, Czech Republic, 2016.
 • „Back to the city: the next generation of media studies“, ICA Conference, Fukuoka, Japan, 2016.
 • „A Sense of Place in a Mediated City: Embodiment, Experience, and Struggle“, ECREA Conference, Lisbon, Portugal, 2014.
 • „Thinking through place in the exploration of mediated cities“, Media and Place conference, Leeds Metropolitan University, UK, 2014.
 • „Urbanising Audience Studies: A non-media-centric perspective on everyday living in mediated cities“, Ljubljana, Slovenia, COST conference: Transforming Audiences, Transforming Societies, 2014.
 • „Snapshot memories of EU's Others: the floating location of Croatia (from a 'Balkan' to a 'European' country) in the symbolic cartographies of Western tourist guide books surrounding the EU candidacy 2003-2013“, Cultural Memory Conference, Skopje, Macedonia, 2013.
 • „Invisible Screens“, Mediating Cityscapes conference, Todays art festival, 2013, Den Haag, the Netherlands.
 • „Flows, Screens and Streeets: Encounters with outdoor advertisements in a mediated city“, 2013, Raymond Williams and John Logie Baird: Television, Technology and Cultural Form Conference, University of Brighton, Hastings, UK.
 • „Tactics of Appropriation and a Study of Culture in an Age of Crisis“, Crisis of Politics and the Political in a Changing World Conference, 2013, FPZG.
 • „Balkanism and Tourism as Zones of Contact: Croatia in European Guide Books“, Media, Mobility and Europe symposium, Dubrovnik, IUC, Croatia, 2013.
 • „Wrestling with contexts in a study of interactions with public screens: introducing 'methodological site-specificity“ Besides the Screen Symposium, Goldsmiths College, University of London, 2012.
 • „Digital News and New Challenges for Journalism“ (s Tenom Perišin), Contemporary trends in journalism: between micro trends and macro specificities, FPZG, 2012.
 • „The Sense of Place in the Mediated City“, Media and the Senses Conference, Goldsmiths College, University of London, 2011.

 

 • „Taming the Heterotopia: Screen-Place and the Strategies of Appropriation“, Besides the Screen Symposium, Goldsmiths College, University of London, 2010.
 •  „Domesticating the Screen-Scenography: Situational Uses of Images and Technologies in the Tunnels of the London Underground“, Mediatizing Public Space, Leverhulme Trust Conference, Goldsmiths College, University of London, 2010.
 • “Mapping the Other in Television News on Foreign Affairs: BBC’s Coverage of EU Candidate Countries Turkey and Croatia”, Cultural Typhoon Conference 2008: Inter-space, University of Tohoku, Japan, 2008.
 • „Audiovisual Politics of Televised Imaginings of the Balkans and the 'Near East'“, 'Balkanizing Taxonomy' Symposium, Goldsmiths, University of London, 2008.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.