Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveno, nastavno i stručno usavršavanje

U svrhu potpore znanstvenim istraživanjima te usavršavanju i mobilnosti znanstvenika Fakultet je organizirao sustav financiranja unutar kojeg nastavnici imaju osigurana godišnja sredstva za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i raznim programima usavršavanja poput ljetnih škola ili metodoloških seminara i radionica. 

Upute za ostvarivanje potpore za znanstveno-nastavno i stručno usavršavanje

Za ostvarivanje navedene potpore definirane člankom 10. Pravilnika potrebno je ispuniti online zahtjevnicu.

Nakon odobrenja potpore zaposlenik/zaposlenica otvaraju putni nalog i po povratku, u Dekanat predaju:

  1. ispunjen putni nalog s potrebnim informacijama,
  2. originale putnih karata i ostalih troškova prijevoza,
  3. račune za troškove smještaja i kotizacije / školarine
  4. potvrdu organizatora da je zaposlenik sudjelovao u dotičnoj aktivnosti,
  5. ispis evidencije o ostvarenoj međunarodnoj suradnji s web stranice Sveučilišta u Zagrebu.

Napomene:

  • Troškovi prijevoza osobnim automobilom isplaćivat će se samo kod onih putovanja koja u jednom smjeru ne prelaze 400 km od Zagreba.
  • Akontacija u gotovini isplaćuje se isključivo za dnevnice.