Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdavaštvo

Izdavačka djelatnost na Fakultetu političkih znanosti uključuje biblioteke Političku misao s tradicijom duljom od četiri desetljeća i bogatim opusom naslova stranih i domaćih autora s područja političke znanosti te srodnih društveno-humanističkih djelatnosti, biblioteku Političke analize, te biblioteku Medijske studije osnovanu 2021. godine.

 

 

Uz tri biblioteke, na Fakultetu političkih znanosti od 2015. godine djeluje i Online knjižnica. 

Dinamika razvoja digitalnog doba već je stvorila nove navike korištenja njegovih proizvoda i usluga. Uvođenje e-knjige logičan je i očekivani slijed trenda čitanja s ekrana. Ponudu čine knjige čiji su autori djelatnici FPZg-a izabrani u znanstveno nastavna zvanja i koji raspolažu autorskim pravima na tekst. Pravo pristupa, čitanja i „skidanja“ nije uvjetovana nikakvim članstvom,  pripadnošću Fakultetu ili plaćanjem.

Objava e-knjige odraz je samostalne odluke autora da se studentima, a osobito slijepim i slabovidnim osobama,   omogući slobodan pristup  željenom tekstu ili ispitnoj literaturi, bez ikakvih osobnih ekonomskih koristi.   

Posebnu vrijednost e-knjiga nalazimo u činjenici da na web Fakulteta dovodimo autoritete u pojedinim znanstvenim disciplinama čime jasno iskazujemo svoja nastojanja u povećanju dobrobiti znanosti i sveučilišne zajednice.   Slobodnim pristupom suzbijamo  nedozvoljeno kopiranje papirnatih verzija i širimo krug zainteresiranih ili slučajnih čitatelja.  Knjige spašavamo od zaborava i iskazujemo razumijevanje za zajedničku recesijsku stvarnost.


E-knjige