Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM)

Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) je osnovan u prosincu 2013. godine na inicijativu mladih znanstvenika/ca Fakulteta. Pod voditeljstvom doc. dr. sc. Ane Matan, u Centru su angažirani istraživači/ce u područjima državljanstva, prisilnih migracija, etničnosti, roda i migracijskih studija, stručna suradnica te volonteri/ke.

Centar teži promicanju istraživačke izvrsnosti u područjima državljanstva, prisilnih migracija, etničnosti, roda i migracijskih studija. Međutim, njegovi ciljevi nisu samo akademski, već kombiniraju istraživačke aktivnosti na različitim projektima i programima kojima će se ostvariti veća društvena i demokratska angažiranost Centra. Dugoročni je cilj osigurati prostor koji će kombinirati empirijsko istraživanje sa zagovaračkom politikom i ispuniti rascjep između postojećih donositelja/ica odluka, akademske zajednice i krajnjih korisnika/ca politika u područjima istraživačkog interesa Centra. Nadalje, Centar svojim aktivnostima želi otvoriti sveučilište studentima/cama te doprinijeti izgradnji zajednice svih uključenih u akademski život. Konačno, Centar želi osigurati praktične usluge i programe različitim kategorijama marginaliziranih pojedinaca/ki u društvu.

Rad u Centru temelji se na aktivnostima i istraživačkim rezultatima koji se ponajprije razvijaju u okviru multinacionalnog i multidisciplinarnog projekta bEUcitizen, kojeg financira Europska komisija unutar Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7). Projekt je osmišljen je kako bi se istražilo različite aspekte europskog građanstva te identificiralo i analiziralo prepreke na koje nailaze građani/ke u ostvarivanju svojih građanskih prava. To je ujedno i prvi FP7 projekt u kojem sudjeluje Fakultet političkih znanosti.

Vizija, misija i aktivnosti

CEDIM teži postati institucija koja će putem svojih aktivnosti oblikovati javne politike te promicati visoke akademske standarde, inkluzivno društvo, političku participaciju i socijalnu pravednost. Da bi osigurao vlastitu vidljivost, CEDIM planira organizirati konferencije i stručne skupove za akademsku i širu javnost, razvijati projektne prijedloge u suradnji s nevladinim udrugama i drugim akademskim institucijama te publicirati rezultate svojih istraživanja u vodećim znanstvenim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu. Također će raditi na razvoju specifičnih programa edukacije za kreatore/ice politika, ali i njihove krajnje korisnike/ce. CEDIM želi, u suradnji sa zainteresiranim studentima/cama, poticati znanstvena istraživanja u području društveno-humanističkih znanosti. Imajući viziju institucije s visokim akademskim standardima, CEDIM teži uključivanju što većeg broja mladih znanstvenika/ca zainteresiranih za područje studija državljanstva, etničnosti, roda i migracija.

Osnivanjem Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) Fakultet političkih znanosti uključuje se u glavne europske istraživačke tokove u područjima svog istraživačkog interesa.

Za više informacija posjetiti Facebook stranicu CEDIM-a.

Predstojnik Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

 Kontakt: