Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjeci na Fakultetu političkih znanosti

Organizacija znanstveno-nastavnog ili stručno-nastavnog rada provodi se u okviru znanstvenih odsjeka. Odsjeci brinu za razvoj znanosti, odnosno struke i nastave te svojih članova, naročito asistenata i viših asistenata.  U tu svrhu razvijaju prijedloge i prate provedbu programa studija, izvedbenih planova nastave i kadrovskog razvoja iz svog djelokruga. Pored toga, odsjeci Fakultetskom vijeću predlažu izbor članova stručnih povjerenstava za izbor u zvanja iz svojih djelokruga te članove povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija. Na Fakultetu djeluje 9 znanstvenih odsjeka.

Hrvatska politika

Strateško komuniciranje

Međunarodni odnosi i sigurnosne studije

Javne politike i političku ekonomiju

Komparativna politika

Politička i socijalna teorija

Mediji i komunikacija

Novinarstvo i medijska produkcija

Strani jezici, pedagoška i kineziološka edukacija