Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek za komparativnu politiku

Odsjek za komparativnu politiku bavi se nastavnim i istraživačkim radom koji ima težište na nizu relevantnih tema iz suvremene političke znanosti, kao što su komparacija političkih sustava, izučavanje stranaka, stranačkih sustava i izbornih sustava, odnos demokracije i ekonomskog razvoja te demokracije i civilnoga društva, procesi demokratizacije te suvremeni autokratski i hibridni režimi, politička socijalizacija i obrazovanje, političko vodstvo, odnos roda i politike, te prosvjedna politika i društveni pokreti. Pored toga, Odsjek se bavi i regionalno fokusiranim komparativnim studijama Europske unije, Bliskoga istoka te Srednje Europe i postsovjetskoga prostora.


Članovi odsjeka za komparativnu politiku

Predstojnik / voditelj odsjeka:

Prof. dr. sc. Igor Vidačak

Kontakt: 

 

Članovi odsjeka:

Izv. prof. dr. sc. Davor Boban

Kontakt: 

 

Izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec

Kontakt: 

       

Izv. prof. dr. sc. Boris Havel

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar

Kontakt: 

       
 

Prof. dr. sc. Berto Šalaj

Kontakt: 

Doc. dr. sc. Marjeta Šinko

Kontakt: 

       

Prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos

Kontakt: