Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski rad

Studenti/ce završavaju studij polaganjem svih ispita i dovršenjem ostalih studijskih obveza, izradom diplomskog rada i javnim polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskom programom. Diplomski rad jest samostalan rad u kojem student/ica pod vodstvom mentora/ice na temelju prethodnog istraživanja teorijske ili empirijske naravi obrađuje određenu temu. Svrha diplomskog rada jest da student/ica njime dokaže sposobnost znanstvene obrade relevantne teme. Pritom treba pokazati samostalnost i strukovno snalaženje u rješavanju istraživačkih problema, na način koji ne mora nužno sadržavati znanstvenu izvornost. Također, student/ica mora pokazati sposobnost prezentacije svog rada pred publikom, odgovaranja na postavljena pitanja koja se tiču rada i sudjelovanja u raspravi koja se na temelju tih pitanja može razviti. Diplomski rad treba biti napisan u formi znanstvenog članka, a žanrovi rada ostvarivi na završetku diplomske razine školovanja jesu ponajprije pregledni rad ili izvještaj o istraživanju.

Temu diplomskog rada možete prijaviti na poveznici.

Obranu diplomskog rada možete prijaviti na poveznici.

Postupak završetka diplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente nakon što im mentor/ica potvrdi obranu rada:

 1. Jedan spiralno uvezeni diplomski rad unutar kojega se nalazi Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 3. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • Iznos: 270,00 HRK / 35,83 €
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opsi plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno o završenom studiju)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
 5. Jedan CD u košuljici na kojoj piše ime i prezime studenta/ice i naziv rada (može biti skraćeno) s Izjavom o pohrani završnih radova u digitalni arhiv Knjižnice Fakulteta političkih znanosti na dan obrane obavezno predati u Knjižnicu Fakulteta. Bez predane izjave i CD-a student neće moći izaći na obranu.
  • CD mora sadržavati 4 dokumenta: diplomski rad u .doc formatu (Word), diplomski rad u .pdf formatu (Adobe), sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku u .doc formatu (Word) i sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku u .doc formatu (Word).

Odluke o rokovima obrane diplomskih radova