Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ECTS koordinacija

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (eng. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) alat je Europskog prostora visokog obrazovanja (eng. European Higher Education Area – EHEA) kojemu je cilj učiniti studije i kolegije što transparentnijima i na taj način pridonijeti unapređenju kvalitete visokog obrazovanja.

ECTS je utemeljen 1989. godine u okviru programa Erasmus kao način prenošenja bodova koje su studenti stekli tijekom studiranja u inozemstvu u bodove koji se, po njihovu povratku na studij na matično visoko učilište, priznaju u procesu stjecanja kvalifikacije. Tijekom godina koje su uslijedile sustav se počeo upotrebljavati ne samo za prenošenje bodova na temelju radnog opterećenja i stečenih ishoda učenja, već i za prikupljanje bodova u okviru studijskih programa. ECTS pomaže pri izradi, opisivanju i izvođenju programa, omogućava integriranje različitih vrsta učenja u perspektivu cjeloživotnog učenja i olakšava mobilnost studenata čineći proces priznavanja kvalifikacija i razdoblja studiranja jednostavnijim.

Bodovima ECTS-a izražava se obujam učenja na temelju definiranih ishoda učenja i pripadajućega radnog opterećenja. Ishodima učenja i pripadajućemu radnom opterećenju koji se vežu uz jednu akademsku godinu s punim radnim opterećenjem ili njezin ekvivalent pripisuje se 60 bodova ECTS-a, što obično podrazumijeva određen broj sastavnica studijskog programa kojima se bodovi pripisuju (na temelju ishoda učenja i radnog opterećenja). Bodovi se u pravilu izražavaju cijelim brojevima. Radno opterećenje procjena je vremena koje je pojedincu prosječno potrebno za obavljanje svih aktivnosti vezanih uz učenje, poput predavanja, seminara, projekata, vježbi, stručne prakse i samostalnog učenja, koje su potrebne za stjecanje definiranih ishoda učenja u formalnom okruženju za učenje. Veza između punoga radnog opterećenja povezanoga s jednom akademskom godinom i 60 bodova ECTS-a često je formalizirana nacionalnim zakonskim odredbama. U većini slučajeva radno opterećenje iznosi između 1500 i 1800 sati po akademskoj godini, što znači da jednom bodu odgovara od 25 do 30 sati rada.

ECTS koordinator Fakulteta političkih znanosti

 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar

 Kontakt: 

 

 

 

 

Priznavanje ECTS bodova i ispita

Sve zamolbe za priznavanje ECTS bodova do daljnjega se zaprimaju isključivo putem e-maila!

Dokumenti potrebni za priznavanje ispita:

  1. Zamolba za priznavanje ispita (moguće preuzeti klikom na poveznicu).
  2. Ovjereni prijepis ocjena
  3. Ispis upisanih predmeta sa studomata (print screen)