Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za korištenje aplikacije molimo koristite prijavu niže.

Studenti FPZG-a
Studenti FPZG-a prijavljuju se korištenjem gumba AAI@EduHr.

Studenti drugih fakulteta
Studenti drugih fakulteta trebaju najprije otvoriti korisnički račun koristeći stranicu Registracija. Nakon registracije, za prijavu koristite obrazac za unos korisničkog imena i lozinke. Napomena: izabranom korisničkom imenu prilikom registracije dodajte "upis_", odnosno ako ste za korisničko ime odabrali "listopad", korisničko ime će biti "upis_listopad".


Diplomski Upisi