Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Upisi u poslijediplomske specijalističke studije

Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Upis na specijalistički studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće na temelju prijedloga Vijeća poslijediplomskih specijalističkih studija. Specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg područja utvrđenog programom studija. Studenti/ce specijalističkog studija sami/e plaćaju školarinu, odnosno plaća ju ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na specijalistički studij. Iznos školarine ovisi o studiju kojeg se pohađa, ali u pravilu iznosi između 10.000,00 HRK / 1.327,23 € i 12.000,00 HRK / 1.592,67 € po semestru studija. Poslijediplomski specijalistički studij završava polaganjem svih ispita, izradom završnog rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom. Završetkom studija polaznik/ca stječe akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa.

Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i aktivno izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija koji se izvode kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. To su:

  • Odnosi s javnošću
  • Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
  • Sigurnosna politika Republike Hrvatske
  • Vanjska politika i diplomacija

Ispod možeš pronaći natječaje za upis unutar kojih se nalaze svi detalji vezani uz uvjete i kriterije upisa, minimalni i maksimalni broj mjesta na studiju, iznos školarine i rokove kada se možeš prijaviti. 


Natječaji za upis

12.07.2022
Poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija
Objavljen je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija u akademskoj godini  2022./2023. za stjecanje akademskog naziva sveučilišni specijalist/specijalistica za vanjsku politiku i diplomaciju . Natječaj je otvoren do 15. rujna 2022 . Uvjete i kriterije upisa možete pronaći u nastavku obavijesti.
12.07.2022
Poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću
Objavljen je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij  Odnosi s javnošću  u akademskoj godini  2022./2023. za stjecanje akademskog naziva  sveučilišni specijalist/specijalistica iz odnosa s javnošću . Natječaj je otvoren do  15. rujna 2022.  Uvjete i kriterije upisa možete pronaći u nastavku obavijesti.
12.07.2022
Poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske
Objavljen je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij  Sigurnosna politika Republike Hrvatske  u akademskoj godini  2022./2023. za stjecanje akademskog naziva  sveučilišni specijalist/specijalistica za nacionalnu sigurnost . Natječaj je otvoren do  15. rujna 2022.  Uvjete i kriterije upisa možete pronaći u nastavku obavijesti.
20.09.2022
Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU
Objavljen je natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij  Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU  u akademskoj godini  2022./2023. za stjecanje akademskog naziva  sveučilišni specijalist/specijalistica za upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije . Natječaj je otvoren do  20. listopada 2022 . Uvjete i kriterije upisa možete pronaći u nastavku obavijesti.