Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji nose 60 ECTS-a i izvode se kao jednogodišnji studiji u trajanju od dva semestra. Završetkom studija polaznik/ca stječe titulu sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa. Poslijediplomski specijalistički studiji dio su koncepta cjeloživotnog obrazovanja, a njima se, prije svega, povećavaju stručna znanja, vještine i kompetencije. Fakultet političkih znanosti trenutno organizira i izvodi četiri poslijediplomska specijalistička studija:

                                                              

                                                              

Vijeće specijalističkih studija

Vijeće specijalističkih studija čine voditelji specijalističkih studija i prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, koji je ujedno i voditelj Vijeća.

Voditelj Vijeća specijalističkih studija

 

   

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Kontakt: 

 
 
 
 
Voditelji studija i članovi Vijeća specijalističkih studija

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću

 Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

 

 

 

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: Upravljanje projektima i korištenje fondova   i programa Europske unije

 Izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski

 

 

   

 

 

 Poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske

 Izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević

 

 

 

 

 

 

   

Poslijediplomski specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija

Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić

 

 

 

Prijave teme završnog rada

Studenti moraju ispuniti S1 obrazac - Prijava teme završnog rada, predati ga mentoru i potpisanog dostaviti u studentsku referadu.

Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • Iznos: 200,00 HRK / 26,54 €
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opsi plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane 
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Dva CD-a u košuljicima na kojima piše ime i prezime studenta/ice i naziv rada (može biti skraćeno)
  • Oba CD-a moraju sadržavati 4 dokumenta: rad u .doc formatu (Word), rad u .pdf formatu (Adobe), sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku u .doc formatu (Word) i sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku u .doc formatu (Word)

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u knjižnicu dostaviti:

 1. Izjavu o pohrani poslijediplomskog specijalističkog rada u digitalni arhiv knjižnice FPZG-a