Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima. Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika.

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za europske studije

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditelj Studija:

 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski

 Kontakt: 

 

 

 

Zamjenik voditelja studija:

 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

Kontakt: 

 

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij

 Studij mogu upisati sljedeći pristupnici:

 • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
 • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
 • Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.
 • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita (Politički sustav EU i Politička teorija europske integracije) i najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija, sukladno Odluci Vijeća  specijalističkog studija.
   
Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Polaznici koji završe studij stječu relevantna znanja iz područja europskih javnih politika, europskih fondova i programa EU namijenjenih korisnicima iz država-članica, te upravljanja projektima Europske unije.

Očekuje se da polaznici koji završe studij dobiju specifičan tip znanja i vještina kojima mogu uspješno participirati u različitim fazama i formatima europskih fondova i programa. Jednako tako, očekuje se da tijekom studija polaznici steknu specifična znanja u onim područjima koja izaberu kao svoje ključno područje interesa, te da se u navedenom području / područjima dodatno usavrše.

Ključne kompetencije su stoga uravnotežene između stjecanja znanja i vještina, te su duboko obilježene inovativnošću, poticanjem motivacije, produktivnošću i kreativnošću.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani Programom Studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv specijalist/specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.


Plan i program

Postupak završetka specijalističkog studija

Prije odlaska na obranu specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 2. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 3. Indeks (ocjene u elektroničkom indeksu moraju odgovarati fizičkom indeksu)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku promocije:
  • Iznos: 50,00 eura
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opis plaćanja: troškovi diplome - skraćenica završenog studija
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Ivana Lepušića 6, 10000 Zagreb

Nakon obrane specijalističkog rada studenti/ce poslijediplomskih studija obvezni su u studentsku referadu dostaviti: 

 1. Jedan primjerak uvezenog rada unutar kojeg se nalazi:
  • Zapisnik s obrane
  • Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Završnu verziju rada, u PDF/A formatu, koja je istovjetna tiskanoj verziji rada kojeg branite, morate učitati na dan obrane na poveznici.*
  Ako ne možete pristupiti aplikaciji na poveznici, pošaljite na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr
  1.    Završnu verziju rada u PDF/A formatu
  2.    Word dokument sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku;
  3.    Ispunjenu, vlastoručno potpisanu i skeniranu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskih radova.

*Upute za učitavanje rada:

Nakon što ispunite obrazac i učitate svoj rad, SPREMITE PROMJENE i nakon toga odaberite PREDAJ ADMINISTRATORU NA PREGLED.
Nakon što se predaja vašeg rada pregleda, dobit ćete povratnu informaciju na mail (provjerite neželjenu poštu!) da je predaja potvrđena ili da administrator vraća vašu Izjavu na doradu.
Ako je u pitanju dorada, kada otvorite svoju Izjavu u napomeni će vam pisati što je potrebno izmijeniti. Nakon napravljene izmjene ponovno pošaljite rad administratoru.

Ako imate poteškoća s predajom digitalne verzije završnog rada, javite se na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
1
5.0 Politička teorija europske integracije - razlika (260890)
- 30
30P
1
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Politički sustav Europske Unije - razlika (260891)
- 30
30P
1
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
5.0 Vrednovanje javnih politika, programa i projekata (260104)
Vidačak, I.
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
1
5.0 Politička teorija europske integracije - razlika (260890)
- 30
30P
1
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Politički sustav Europske Unije - razlika (260891)
- 30
30P
1
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
5.0 Vrednovanje javnih politika, programa i projekata (260104)
Vidačak, I.
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj