Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji

Poslijediplomski specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa EU prvi je program poslijediplomskog obrazovanja na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu posvećen značajnom procesu provedbe politika u političkom sustavu Europske unije, s posebnim naglaskom na stjecanju vještina u području upravljanja europskim projektima. Studijski program sadržava uvodne kolegije iz područja europskih studija – političke znanosti, prava i ekonomije, kao i čitav niz izbornih predmeta fokusiranih na specifična područja. Studij je započeo s prvom generacijom polaznika u ak. god. 2013./2014. i na njemu predaje više od 30 redovitih i gostujućih predavača: profesora i docenata Sveučilišta u Zagrebu, znanstvenih istraživača sa znanstvenih instituta, konzultanata i poduzetnika.

Nositelj studija

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za europske studije

Trajanje studija

Studij traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra. Svaki semestar traje petnaest (15) tjedana.

Voditelj Studija:
 

Doc. dr. sc. Kristijan Kotarski

Kontakt: 

 

Zamjenik voditelja studija:
 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

Kontakt: 

 

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij

 Studij mogu upisati sljedeći pristupnici:

  • Diplomirani novinari/magistri novinarstva, diplomirani politolozi/ magistri politologije,
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u RH
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji predbolonjski) ili diplomski (petogodišnji bolonjski) studij na nekom od fakulteta društvenih ili humanističkih znanosti u inozemstvu, a diploma im je priznata prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske
  • Pristupnik koji je stekao diplomu o završenom diplomskom, odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju na sveučilištu u inozemstvu dužan je o svom trošku pribaviti i nakon prijave na natječaj dostaviti Stručnom vijeću studija rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na odabrani specijalistički studij.

Prednost pri upisu imat će pristupnici s boljim ocjenama tijekom prethodnog studija

Posebni uvjeti i kriteriji upisa na studij
  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na sveučilišnim dodiplomskim (četverogodišnji predbolonjski) i diplomskim (petogodišnji bolonjski) studijima izvan područja društvenih i humanističkih znanosti uz uvjet polaganja razlikovnog ispita, sukladno Programu specijalističkog studija.
  • Uz pristupnike koji zadovoljavaju opće uvjete i kriterije upisa, mogu se upisati i pristupnici koji su diplomirali na stručnim dodiplomskim (predbolonjskim) i diplomskim (bolonjskim) studijima, uz uvjet polaganja razlikovnih ispita (Politički sustav EU i Politička teorija europske integracije) i najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija, sukladno Odluci Vijeća  specijalističkog studija.
     
Kompetencije koje student stječe završetkom studija

Polaznici koji završe studij stječu relevantna znanja iz područja europskih javnih politika, europskih fondova i programa EU namijenjenih korisnicima iz država-članica, te upravljanja projektima Europske unije.

Očekuje se da polaznici koji završe studij dobiju specifičan tip znanja i vještina kojima mogu uspješno participirati u različitim fazama i formatima europskih fondova i programa. Jednako tako, očekuje se da tijekom studija polaznici steknu specifična znanja u onim područjima koja izaberu kao svoje ključno područje interesa, te da se u navedenom području / područjima dodatno usavrše.

Ključne kompetencije su stoga uravnotežene između stjecanja znanja i vještina, te su duboko obilježene inovativnošću, poticanjem motivacije, produktivnošću i kreativnošću.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Nakon ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani Programom Studija, polaznik ili polaznica stječe akademski naziv specijalist/specijalistica upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.


Plan i program

Sveučilišni specijalistički studij Prilagodba Europskoj uniji: upravljanje projektima i korištenje fondova i programa Europske unije

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
1
5.0 Politička teorija europske integracije - razlika (260890)
- 30
30P
1
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Politički sustav Europske Unije - razlika (260891)
- 30
30P
1
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
5.0 Vrednovanje javnih politika, programa i projekata (260104)
Vidačak, I.
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Politička prilagodba: odlučivanje, pregovaranje i lobiranje u EU (180886)
Špehar, H.
- 45
45P
1
6.0 Proces stvaranja javnih politika u kontekstu EU (180887)
Vidačak, I.
- 45
45P
1
3.0 Seminarski rad 1 (180888)
- 30
30S
1
ECTS Izborni PEU 1
=> Izborni predmet PEU 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Politička teorija europske integracije (55503)
Špehar, H.
60
30P+30S
1
5.0 Politička teorija europske integracije - razlika (260890)
- 30
30P
1
5.0 Politički sustav Europske Unije (103561)
Vidačak, I.
60
30P+30S
1
5.0 Politički sustav Europske Unije - razlika (260891)
- 30
30P
1
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2
5.0 Vrednovanje javnih politika, programa i projekata (260104)
Vidačak, I.
- 30
30P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Ekonomska i monetarna politika EU (180893)
Kotarski, K.; Brkić, L.
- 45
45P
2
6.0 Pravo EU i upravljanje europskim projektima (180894)
Vasiljević, S.
- 45
45P
2
3.0 Seminarski rad 2 (180895)
- 30
30S
2
10.0 Završni poslijediplomski rad (180899)
- 30
30A
2
ECTS Izborni PEU 2
=> Izborni predmet PEU 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informiranje i komuniciranje o projektima EU (180898)
Špehar, H.
- 30
30P
2
5.0 Izgradnja kapaciteta za korištenje fondova i programa EU (180902)
Špehar, H.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u kulturi i turizmu (180901)
Obuljen Koržinek, N.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU u obrazovanju i znanosti (180903)
Žiljak, T.
- 30
30P
1, 2
5.0 Programi i fondovi EU za organizacije civilnog društva (180904)
Vidačak, I.
- 30
30P
1, 2
5.0 Project management u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova (180896)
Petak, Z.
- 30
30P
1, 2
5.0 Strukturni fondovi u Hrvatskoj: malo i srednje poduzetništvo i infrastruktura (180897)
Brkić, L.
- 30
30P
1, 2
5.0 Upravljanje projektima EU: planiranje, programiranje i evaluacija (180889)
Kotarski, K.
- 30
30P
1, 2
5.0 Uvod u kohezijsku politiku EU (180890)
Đokić, I.; Sumpor, M.
- 30
30P
1, 2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj