Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15 uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Fakulteta političkih znanosti elektroničkom poštom službeniku za informiranje, ili putem pošte na adresu: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb.

 

Službenik za informiranje:

 Duško Margušić, dipl. iur.
01/ 4642 102

 

 


Godišnja izvješća