Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorski studij Politologija

Politička znanost, kao višegranska znanost, izučava važna pitanja kao što su Bolonjski proces, javna politika EU-a, nacionalna sigurnost zemalja članica EU-a i europski sigurnosni poredak, mogućnosti reformi javne uprave te preobrazbu političkoga sustava Republike Hrvatske u uvjetima pridruživanja Europskoj uniji.

Doktorski program tvori pet ključnih komponenti. Prvu čini nastava i fokusirani seminarski rad, drugu doktorski metodološki seminar, treću obuhvatni ispit i obrana doktorske teze, četvrtu samostalna znanstvena istraživanja uz pomoć mentora/ice, i petu čini objavljivanje rezultata istraživačkoga rada za trajanja studija u obliku barem jednoga znanstvenoga članka u publikacijama s međunarodnom recenzijom te završno u doktorskom radu. 

Završetkom doktorskoga studija, tj. stjecanjem zvanja doktora/ice znanosti, doktorand/ica stječe znanja koja ga/ju osposobljavaju za kvalitetan rad na nastavnim i znanstvenoistraživačkim poslovima na sveučilištima, neovisnim institutima te za širok raspon upravljačkih, analitičkih i konzultantskih poslova u državnoj upravi, političkim strankama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i medijskim kućama. Osim znanstveno-nastavne ili znanstvene djelatnosti na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, doktorand/ica se, na temelju stečenih znanja, može posvetiti političkoj analizi, analizi posebnih javnih politika, sustava nacionalne sigurnosti ili medijskoj analizi.

Program doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanja se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:
  • Europska politika: Europa i Hrvatska
  • Hrvatska politika
  • Javne politike i razvoj
  • Mediji i politika
  • Međunarodni odnosi
  • Politička teorija
Kontakt: 
Studentski savjetnik

 

Dr. sc. Josip Lučev

Kontakt: 

 
Korisni linkovi:

Postupak završetka doktorskog studija

Nakon obrane doktorskog rada studenti/ce doktorskog studija ispunjavaju Izjavu o pohrani ocjenskih radova i donose ju u knjižnicu ili ju ispunjavaju, vlastoručno potpisuju i zajedno s radom u PDF/A formatu i Word dokumentom sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku šalju na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


Obavijesti

17.11.2023
Poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje usavršavanja doktorskih studenata u akademskoj godini 2023./2024.
Poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje usavršavanja doktorskih studenata u akademskoj godini 2023./2024. možete pronaći na poveznici .
12.10.2023
Obavijest o održavanju doktorske konferencije
Doktorska konferencija  će se održati u 10. i 11. studenoga 2023. na Fakultetu političkih znanosti, Importanne Gallerija, 2. kat, Trg Drage Iblera 10, 10000 Zagreb.
12.09.2023
Obuhvatni doktorski ispit - generacija 2021./2022. - literatura i rokovi
Popis literature za obuhvatni doktorski ispit dostupan je na poveznici . Obuhvatni doktorski ispit održat će se u slijedećim terminima: Prvi rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 9. veljače 2024. Prvi rok – pitanja iz skupne C i D održat će se 8. ožujka 2024. Drugi rok – pitanja iz skupne A i B održat će se 12. travnja 2024. Drugi rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 10. svibnja 2024. Treći rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 7. lipnja 2024. Treći rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 12. srpanj 2024. Četvrti rok – pitanja iz skupine A i B održat će se 27. rujna 2024. Četvrti rok – pitanja iz skupine C i D održat će se 25. listopada 2024. Detaljne upute za polaganje Obuhvatnog doktorskog ispita dostupne su na poveznici .

Vijeće doktorskog studija

Vijeće doktorskog studija je stručno vijeće imenovano od strane Fakultetskog vijeća kako bi vodilo doktorski studij. Članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija" su: voditelj doktorskog studija, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, voditelji pojedinih smjerova doktorskog studija, tajnik studija i izabrani studentski predstavnik studenata doktorskog studija. Vijeće u sklopu svojih zadaća i ovlasti predlaže semestralni izvedbeni plan studija, brine o kvaliteti planova i programa doktorskog studija te njihovoj uspješnoj provedbi, priprema mjerila i postupke za unapređenje i vrednovanje doktorskog studija, predlaže raspisivanje natječaja za upis, utvrđuje konačnu listu pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na doktorski studij, vrijeme upisa i početak nastave te skrbi o pravima i dužnostima studenata i mentora na doktorskog studiju.

Voditelj doktorskog studija "Politologija"

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Zamjenik voditelja doktorskog studija "Politologija"


 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar

 Kontakt: 

 

 
 
 
Voditelji smjera Europska politika: Europa i Hrvatska

 

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Kontakt: 

 

 
Voditelji smjera Hrvatska politika

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Voditelji smjera Javne politike i razvoj

 

 

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Kontakt: 

 
 
 
 
Voditeljica smjera Mediji i politika

 
 

Prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Kontakt: 

 
 
 
 
 
Voditelji smjera Međunarodni odnosi

 

 

Prof. dr. sc. Dejan Jović

Kontakt: 

 
 
Voditelji smjera Politička teorija

 

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević

Kontakt: 

 

 
 
 
 
Ostali članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija"
  • Toni Kliškić, tajnik doktorskog studija

Kontakt: 


Repozitorij