Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentske iskaznice (X-ice)

                                    

Studentska iskaznica (X-ica) je javna isprava kojom se dokazuje status studenta/ice. Studentska iskaznica je neprenosiva, što znači da ju može koristiti isključivo osoba na čije ime glasi. Kršenje pravila o korištenju iskaznice smatra se njezinom zlouporabom. Studentske iskaznice se podižu u studentskoj referadi.

Svaka studentska iskaznica jednoznačno je definirana brojem iskaznice. Osim tehničkih podataka broj iskaznice sadrži i JMBAG, te oznaku trenutnog statusa akademskog građana. Broj iskaznice sastoji se od četiri grupacije znamenki. Prvih šest znamenki (IIN) u broju iskaznice su uvijek 601983 i prema međunarodnom standardu ISO/IEC 7812 na jedinstven način identificiraju Studentsku iskaznicu u međunarodnom sustavu kartičnog poslovanja. Sljedeća grupacija sastoji se od dvije znamenke od kojih prva označava redni broj kartice tj. da li je to vlasniku iskaznice prva, druga, treća, itd. studentska iskaznica, a druga označava vrstu iskaznice. Jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG) čini treću grupaciju znamenki. Posljednja znamenka ima funkciju kontrolne znamenke.

 
Izrada studentske iskaznice (X-ice)

Izrada novih studentskih iskaznica, aktivacija i produžetak prava obavlja se u studentskoj referadi tijekom redovnog radnog vremena.

Potrebno je donijeti jednu sliku veličine 4x6 cm i doći osobno u studentsku referadu kako bi popunili i potpisali obrazac za izradu studentske iskaznice. Studenti/ce koji su već posjedovali studentsku iskazicu neke druge institucije u Hrvatskoj, moraju tu studentsku iskaznicu poništiti, jer dotična ustanova pridržava prava na vaše podatke te nije moguće izraditi studentsku iskaznicu pri Fakultetu političkih znanosti.

Kontakt:

Ivana Crnica, mag. nov.
01/ 4642 001

 

Procedura kod gubitka studentske iskaznice (X-ice)

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja studentske iskaznice potrebno je uplatiti iznos od 11,70 € na račun Fakulteta političkih znanosti, IBAN: HR1423600001101217644, Model: HR00, Poziv na broj: 26- OIB.

Uplatnicu o plaćenim troškovima za izradu nove studentske iskaznice potrebno je poslati/donijeti u studentsku referadu. Novu studentsku iskaznicu moguće je podići 10 dana nakon slanja potvrde o plaćanju troškova izrade nove studentske iskaznice.

 

Aktivacija studentske iskaznice (X-ici)

Prava na studentskoj iskaznici se aktiviraju automatski s upisom u tekuću ili višu akademsku godinu. U slučaju nefunkcioniranja studentske iskaznice, a u slučajevima kada je student/ica regulirala svoj status za tekuću akademsku godinu na Fakultetu političkih znanosti, pomoć potražite u studentskoj referadi.

 

Pravo na potporu ne ostvaruju:
  • studenti/ce koji upisuju sljedeću akademsku godinu ili upisuju novi studijski program na istoj razini studija, a stekli su manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
  • studenti/ce koji steknu manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine

Studenti/ce koji su izgibili pravo na potporu zbog gore navedenih razloga mogu ponovno postati korisnici potpore nakon što u prethodnoj akademskoj godini steknu 18 ili više ECTS bodova i kada u dvije uzastopne akademske godine steknu 36 ili više ECTS bodova.