Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti o obranama - Politologija

03.06.2024
Termini obrana diplomskih radova na diplomskom studiju Politologija u lipnju 2024.
Jelena Popović , mentorica dr.sc. Vedrana Baričević, 11. lipnja u 8:00 sati. Stavovi studenata fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prema prihvatu izbjeglica iz Ukrajine i s Bliskog istoka Dragana Topić , mentorica dr.sc. Đana Luša, 3. lipnja u 9:00 sati. Diplomatski stilovi hrvatskih predsjednika od 2010 do 2023. Domagoj Ećimović , mentor dr.sc. Petar Popović, 4. lipnja u 13:00 sati. Strateška korupcija: međuovisnost kao oružje autoritarnih režima Leonarda Diminić , mentor dr.sc. Višeslav Raos, 11. lipnja u 11:00 sati. Transformacija Istarskog demokratskog sabora od 1991. do 2023. Tereza Šarić , mentor dr.sc. Igor Vidačak,  6. lipnja, u 10:00 sati. Politika proširenja Europske unije u kriznim okolnostima: Analiza ključnih prepreka pristupanju Ukrajine i Moldavije EU Bartul Zemunik , mentor dr.sc. Igor Vidačak, 13. lipnja u 15:00 sati. Inovativni oblici sudjelovanja građana kao doprinos smanjenju demokratskog deficita EU-a: studija slučaja Konferencije o budućnosti Europe

Obavijesti o obranama - Novinarstvo

31.01.2024
Termini obrana diplomskih radova na diplomskom studiju Novinarstvo u veljači 2024.
13. veljače 2024. održat će se na Fakultetu političkih znanosti obrane sljedećih radova:     11.00 Tina Lukež : Djeca utjecajnici - analiza najpopularnijih profila maloljetnika na društvenim mrežama / Child Influencers - An Analysis of the Most Popular Minors' Social Media Profiles; povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Igor Kanižaj (mentor), prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović, izv. prof. dr. sc. Boris Beck   11.30 Goran Balde : Krizna komunikacija u rodnoj perspektivi: Slučaj hrvatske pjevačice Severine Vučković / Crisis Communication from a Gender Perspective: The Case of the Croatian Singer Severina Vučković; povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (mentorica), prof. dr. sc. Igor Kanižaj, izv. prof. dr. sc. Boris Beck   12.00 Ante Milković : Strateško komuniciranje Vlade Republike Hrvatske na društvenim mrežama u kriznim situacijama / Strategic Communication of the Government of the Republic of Croatia on Social Networks in Crisis Situations; prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (mentorica), prof. dr. sc. Igor Kanižaj, izv. prof. dr. sc. Boris Beck  

Obavijesti o obranama - Master of European Studies