Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

DSS Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost

Jednogodišnji diplomski studij (2 semestra) Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost nosi 60 ECTS-a, a njegovim završetkom stječe se titula sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra politologije s naznakom smjera Nacionalna sigurnost. Smjer omogućava specijalizaciju u području nacionalne sigurnosti. Studenti/ce će tijekom studija naučiti analizirati međunarodne odnose i sustave nacionalne sigurnosti te će biti sposobni/e primjeniti stečeno znanje u analizama sigurnosnih i obrambenih sustava, procesa i pradigmi. Idealan je odabir za studente/ice koji žele sudjeovati u izradi, provođenju i evaluaciji sigurnosnih i obrambenih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost mogu upisati studenti/ce koji/e su završili/e sveučilišni preddiplomski studij politologije i koji/e su ostvarili/e najmanje 240 ECTS-a te studenti/ce koji/e su završili/e sveučilišni preddiplomski studij Vojno vođenje i upravljanje, uz obvezu polaganja 30 ECTS bodova, odnosno razlikovnih ispita iz šest predmeta politološke jezgre i koji su ostvarili najmanje 240 ECTS-a. Studij je moguće upisati kao redovni i kao izvanredni. Školarina za izvanredne studente iznosi 5.500,00 HRK / 729,97 €.

Postupak završetka diplomskog studija

Studenti/ce su dužni/e u rokovima predviđenim Odlukom o obranama diplomskih radova u studentsku referadu donijeti slijedeće dokumente nakon što im mentor/ica potvrdi obranu rada:

 1. Jedan spiralno uvezeni diplomski rad unutar kojega se nalazi Izjava o autorstvu rada i poštovanju etičkih pravila u akademskom radu
 2. Studentsku iskaznicu (X-ica)
 3. Potvrdu fakultetske knjižnice o vraćenim knjigama (neovisno o tome jesu li knjige ikada posuđivane)
 4. Potvrdu o plaćenom trošku tiskanja diplome i dopunskih isprava:
  • Iznos: 270,00 HRK / 35,83 €
  • Zagrebačka banka - IBAN: HR1423600001101217644
  • Model: HR00
  • Poziv na broj: 17 - OIB
  • Opsi plaćanja: troškovi diplome DP/DN (ovisno o završenom studiju)
  • Primatelj: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb
 5. Jedan CD u košuljici na kojoj piše ime i prezime studenta/ice i naziv rada (može biti skraćeno) s Izjavom o pohrani završnih radova u digitalni arhiv Knjižnice Fakulteta političkih znanosti na dan obrane obavezno predati u Knjižnicu Fakulteta. Bez predane izjave i CD-a student neće moći izaći na obranu.
  • CD mora sadržavati 4 dokumenta: diplomski rad u .doc formatu (Word), diplomski rad u .pdf formatu (Adobe), sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku u .doc formatu (Word) i sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku u .doc formatu (Word).

Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost

1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni predmeti DPNS 1. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Građansko društvo u moderni (228336)
Vujeva, D.
60
30P+30S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima (92634)
Brkić, L.
60
30P+30S
1
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
60
30P+30S
1
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.
60
30P+30S
1
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
60
30P+30S
1
7.0 Političko ponašanje (92712)
Bovan, K.
60
30P+30S
1
7.0 Povijest fašizma (92722)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
60
30P+30S
1
7.0 Hrvatska u europskom sigurnosnom sustavu (92633)
Jakešević, R.
60
30P+30S
1
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
7.0 Osnove sigurnosno-obavještajnih studija (185239)
Barić, R.
60
30P+30S
1
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
5.0 Znanost o upravljanju (55567)
Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Diplomski rad (187972)
- 350
350A
2
4.0 Metodološki praktikum (187584)
Širinić, D.
60
15P+15S+30A
2
ECTS Izborni predmeti DPNS 2. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
60
30P+30S
2
7.0 Europeizacija javnih politika (92627)
Petak, Z.; Munta, M.
60
30P+30S
2
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
2
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
60
30P+30S
2
7.0 Kulturalna trauma i politike pamćenja (228338)
Blanuša, N.
- 60
30P+30S
2
7.0 Kulturni menadžment (92662)
Dragojević, S.
60
30P+30S
2
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
60
30P+30S
2
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Raos, V.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
60
30P+30S
2
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
2
5.0 Povijest političkih ideja (55518)
Vujeva, D.
60
30P+30S
2
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
2
1. semestar, 1. godina
ECTS Izborni predmeti DPNS 1. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Analiza vanjskih politika (92608)
Jović, D.
60
30P+30S
1
7.0 Democracy and Economic Development (103536)
Zakošek, N.
60
30P+30S
1
7.0 Građansko društvo u moderni (228336)
Vujeva, D.
60
30P+30S
1
7.0 Health Policy and Systems (131737)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima (92634)
Brkić, L.
60
30P+30S
1
7.0 Javne politike EU (103556)
Petak, Z.
60
30P+30S
1
7.0 Komparativna politička korupcija (169472)
Radin, D.
60
30P+30S
1
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Moderne teorije demokracije (92686)
Kursar, T.
60
30P+30S
1
7.0 Obzori politike u moderni: Machiavelli (131738)
Ribarević, L.
60
30P+30S
1
7.0 Političko ponašanje (92712)
Bovan, K.
60
30P+30S
1
7.0 Povijest fašizma (92722)
Cipek, T.
60
30P+30S
1
7.0 Regionalne komparativne studije: Bliski istok i Izrael (103542)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 Religion and Politics in the Middle East (164173)
Havel, B.
60
30P+30S
1
7.0 The Politics of Human Rights (103540)
Kulenović, E.
60
30P+30S
1
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Demokratski nadzor sigurnosnog sektora (116176)
Cvrtila, V.
60
30P+30S
1
7.0 Hrvatska u europskom sigurnosnom sustavu (92633)
Jakešević, R.
60
30P+30S
1
7.0 Migracije i sigurnost (160378)
Tatalović, S.
60
30P+30S
1
7.0 Osnove sigurnosno-obavještajnih studija (185239)
Barić, R.
60
30P+30S
1
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 1. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Politički sustav Hrvatske (55508)
Čular, G.; Baričević, V.
60
30P+30S
1
5.0 Uvod u političku znanost: pojmovi (55561)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
1
5.0 Znanost o upravljanju (55567)
Kekez Koštro, A.
60
30P+30S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
14.0 Diplomski rad (187972)
- 350
350A
2
4.0 Metodološki praktikum (187584)
Širinić, D.
60
15P+15S+30A
2
ECTS Izborni predmeti DPNS 2. semestar
=> Izborni predmeti DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Development Policy / e-kolegij (173674)
Radin, D.
60
30P+30S
2
7.0 Europeizacija javnih politika (92627)
Petak, Z.; Munta, M.
60
30P+30S
2
7.0 Europsko političko mišljenje (92630)
Kurelić, Z.
60
30P+30S
2
7.0 Interpretacijska analiza javnih politika (103541)
Petković, K.
60
30P+30S
2
7.0 Kulturalna trauma i politike pamćenja (228338)
Blanuša, N.
- 60
30P+30S
2
7.0 Kulturni menadžment (92662)
Dragojević, S.
60
30P+30S
2
7.0 Latinska Amerika u međunarodnim odnosima / e- kolegij (142918)
Kos-Stanišić, L.
60
30P+30S
1, 2
7.0 Party Competition and Party Systems in the EU Member States (131739)
Čular, G.; Henjak, A.
60
30P+30S
2
7.0 Regionalne komparativne studije: Bosna i Hercegovina - država i politika (103537)
Raos, V.
60
30P+30S
2
ECTS Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
=> Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Europska sigurnost i hladni rat (1945.-1991.) (92628)
Picula, B.
60
30P+30S
2
7.0 Komparativne politike upravljanja etničkim sukobima (92652)
Tatalović, S.
60
30P+30S
2
ECTS Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
=> Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Međunarodni politički odnosi (55467)
Jović, D.; Luša, Đ.
60
30P+30S
2
5.0 Povijest političkih ideja (55518)
Vujeva, D.
60
30P+30S
2
5.0 Uvod u političku znanost: pristupi (55562)
Kursar, T.; Matan, A.
60
30P+30S
2

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj