Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Interpretacijska analiza javnih politika

Interpretacijska analiza javnih politika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103541

ECTS:

7.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Krešimir Petković

Izvođači:

prof. dr. sc. Krešimir Petković - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Konvencionalnoj analizi javnih politika i političkog odlučivanja, koja se razvila na osnovi izvornog Lasswellovog zahtjeva da politička znanost bude interdisciplinarni pothvat orijentiran na stvaranje javnih politika, upućuju se dvije kritike. Bottom-up odlučivački koncepti na kojima ona počiva, procesualna interpretacija javnopolitičkog kruga ili faznog modela odlučivanja, te metodologije poput utilitarističke analize troškova i koristi ili sofisticiranog kvantitativnog modeliranja koje je razvila, izazvali su, s jedne strane, političke kritike koje na takvu analizu javnih politika gledaju kao na tehnokratski pothvat koji reproducira postojeće odnose moći i ne uključuje građane u stvaranje javnih politika, dok su, s druge strane, teorijske kritike upućivale na to da se uz takvu metodologiju ustvari ne može razumjeti kako se doista stvaraju javne politike. Kolegij je posvećen ispitivanju teorijskih i političkih kritika te alternativa koje se nude u odnosu na konvencionalnu analizu javnih politika i modele političkog odlučivanja kao sredstvo upravljanja. Proučavaju se različite metode analize s posebnim naglaskom na temeljne teorijske uplive koji ih informiraju, a koji analizu političkog odlučivanja nastoje uokviriti kao proces razumijevanja (hermeneutika), racionaliziranja moći (analiza diskursa) ili političke emancipacije (politička deliberacija).

Opisani složeni problemski sklop analize politike predstavlja se pod imenima interpretacijske analize politika, diskurzivne analize politika ili deliberacije o javnim politikama. Ta je problematika, zajedno s kolegijima koji su joj posvećeni, već dugo sastavni dio studija javnih politika - u anglosaksonskom akademskom miljeu gotovo na razini propedeutičkog i udžbeničkog gradiva i nastave, ali se probija i u kontinentalnoeuropski akademski život, pa se kolegiji usporedivih sadržaja danas mogu naći u Nizozemskoj ili, primjerice, Francuskoj.

Interpretacijska analiza javnih politika napredni je teorijski i metodologijski kolegij koji ispituje teorijsko utemeljenje i primjenu specifičnog skupa interpretacijskih metoda u analizi javnih politika. Pretpostavka pohađanja kolegija je poznavanje osnovnog kategorijalnog aparata, diskursa, metoda analize i problematike politologijske poddiscipline analize javnih politika (public policy analysis) koja se stječe u okvirima dodiplomskog studija politologije. Poželjan je i razvijen interes za neku od javnih politika (obrazovna politika, politika zaštite okoliša, kaznena politika itd.) na koju se primjenjuje analitički instrumentarij koji se obrađuje na kolegiju, pa je dobro da je student odslušao nastavu iz neke od posebnih javnih politika na dodiplomskome studiju politologije ili nekom drugom studiju, pri čemu se podrazumijeva da dodiplomski studij različitih disciplina može konstituirati takvo posebno javnopolitičko područje (primjerice, ako je netko završio studij ekonomije to znači da po svoj prilici poznaje ekonomsku politiku kao posebnu javnu politiku).

Za studente diplomskog studija novinarstva - kojima razumijevanje interpretacijskog pristupa i njegovih metoda može pomoći u tumačenju i proizvodnji medijskih diskurzivnih sadržaja, kao i za kompetentnije praćenje pojedinih javnopolitičkih područja kojima se bave ili bi se bavili u radu - visoko je poželjno da su odslušali uvodni kolegij iz javnih politika te da imaju interes za teoriju u društvenim znanostima.

LITERATURA:

 1. Bourdieu, Pierre; Što znači govoriti? Ekonomija jezičnih razmjena; Naprijed, Zagreb (1992), str. 83-138
 2. Foucault, Michel; Znanje i moć; Globus, Zagreb (1994), str. 64-80
 3. Gerc, Kliford (Geertz, Clifford); Tumačenje kultura I; Biblioteka XX vek i Čigoja štampa, Zemun i Beograd (1998), str. 9-46
 4. Gadamer, Hans Georg; Istina i metoda: Osnovi filozofske hermeneutike; Veselin Masleša, Sarajevo (1978), str. 9-25; 417-440
 5. Grondin, Jean; Smisao za hermeneutiku; Matica hrvatska, Zagreb (1999), str. 17-36
 6. Lasswell, Harold; Policy orijentacija; Politička misao, (24) 3 (1987), str. 57-69
 7. Petković, Krešimir; Interpretacijska policy analiza i deliberacijska demokracija: treba li politizirati analizu?; Politička misao, (45) 2 (2008), str. 27-53
 8. Reese-Schafer, Walter; Jurgen Habermas i deliberativna demokracija; Politička misao, (41) 4 (2004), str. 3-21
 9. Strauss, Leo; Nova i stara politička znanost; Politička misao, (49) 2 (2012), str. 207-228


NASTAVA

2. SEMESTAR

Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


4. SEMESTAR

Izborni SDN 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Po dogovoru putem maila


Obavijesti

12.05.2023
Obavijest o 2. kolokviju – 7. lipnja 2023, 9:00h
Drugi kolokvij održat će se u srijedu 7. lipnja 2023. s početkom u 9:00h u Dvorani G . Kolokvij se piše 30 minuta , sastoji se od 5 pitanja koja nose po 3 boda. Literatura su Lasswell, Strauss, Geertz, Reese-Schäffer i Petković. Tekstovi su dostupni na intranetu.
12.05.2023
Obavijest o promjeni termina posljednjega nastavnog susreta (26. 5. 8:30-11:00h)
Zbog sudjelovanja nastavnika na akademskoj konferenciji izvan Zagreba 29. 5.-2. 6., posljednji nastavni susret prije kolokvija, prema rasporedu predviđen za održavanje u srijedu 31. 5., održat će se ranije – u petak 26. 5. u terminu 8:30-11:00h u Dvorani G . Predavanje Ideologija i mim bit će posvećeno istraživanju izazova koje mimska komunikacija donosi interpretacijskoj analizi politika (8:30-9:30h), dok će u seminaru kolega Posavec izlagati na temu komunikacije putem novih medija povezane s vladajućom koalicijom u Gradu Zagrebu kroz prizmu mimova, nakon čega će uslijediti rasprava (09:45-10:45h).
12.04.2023
Obavijest o 1. kolokviju – 19. travnja 2023, 9:00h
Prvi kolokvij održat će se u srijedu 19. travnja 2023. s početkom u 9:00h u dvorani u kojoj se inače održava nastava (G). Kolokvij se piše 30 minuta , ima 5 pitanja koja nose po 3 boda. Od ukupno 15 bodova potrebno je ostvariti 8 bodova za prolaz i pravo izlaska na drugi kolokvij. Literatura su Foucaul t, Bourdieu , Gadamer i Grondin . Tekstovi su dostupni na intranetu.