Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 POVIJEST

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u Republici Hrvatskoj.

Fakultet političkih znanosti utemeljen je 23. veljače 1962. godine odlukom Hrvatskog sabora kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu, a u studenom iste godine započela je nastava na studiju politologije. Fakultet je bio prva akademska institucija te vrste u komunističkoj Istočnoj Europi te je od svog osnivanja djelovao kao znanstvena i visokoškolska institucija u sklopu Sveučilišta, u svemu izjednačena s drugim sveučilišnim sastavnicama. Akademska autonomija bila je osnova razvoja Fakulteta te ga je u kriznim vremenima zaštitila od političkih pritisaka i presezanja vlasti. Godine 1971. na Fakultetu je osnovan dvogodišnji paralelni studij novinarstva koji je ubrzo prerastao u puni četverogodišnji sveučilišni studij.

Generacije politologa i novinara stekle su svoje diplome, magisterije i doktorate na Fakultetu, a među bivšim studentima Fakulteta su današnji sveučilišni i gimnazijski profesori, znanstveni istraživači, ministri, saborski zastupnici, gradonačelnici, diplomati, novinari, publicisti, medijski analitičari i stručnjaci za odnose s javnošću.

Od akademske godine 2005/06. studiji politologije i novinarstva izvode se po bolonjskom modelu kao preddiplomski i diplomski studiji. Fakultet također izvodi nastavu na specijalističkim poslijediplomskim studijima politologije kao i trogodišnji opći doktorski studij politologije koji uključuje sve grane politologije.

U svrhu poboljšanja kvalitete studija, povezivanja teorijskih znanja i praktičnih vještina te poticanja studenata na kreativan angažman na studiju Fakultet je 1996. godine osnovao Radio Student, 2012. godine Televiziju Student, 2014. godine studentske novine Global, a 2017. godine u rad je pušten web portal Global – Portal po mjeri studenta. Ove medije, uz adekvatnu pomoć akademskih nastavnika i profesionalnih stručnjaka, autonomno oblikuju i vode studenti.

Fakultet ima i bogatu izdavačku djelatnost, koja je započela osnivanjem časopisa Politička misao 1964. godine, te biblioteke Politička misao koja djeluje više od četiri desetljeća. Danas izdavačka djelatnost obuhvaća i časopise Anali hrvatskog politološkog društva, Forum za sigurnosne studije, Medijske studije, Političke perspektive, Političke analize i studentski časopis Mali Levijatan, kao i biblioteku Političke analize.

MISIJA

Kao najstariji fakultet političkih znanosti u Srednjoistočnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Europi, koji od 1962. godine izvodi studij politologije, a od 1971. godine studij novinarstva, Fakultet političkih znanosti je akademska institucija čija je zadaća kritički usmjereno stjecanje i prenošenje spoznaja o hrvatskoj državi i politici, društvu, medijima i javnosti, kao i relevantnom  međunarodnom okruženju.

U svojoj istraživačkoj, nastavnoj i javnoj djelatnosti Fakultet promiče demokratske institucije i demokratsku političku kulturu te svojim znanstveno-istraživačkim uvidima pomaže građanima i profesionalnim političarima u donošenju odluka. Odlučivanje utemeljeno na znanju postalo je još važnije pristupanjem Hrvatske Europskoj Uniji, čemu Fakultet političkih znanosti zajedno s drugim sastavnicama Sveučilišta daje svoj doprinos.

U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet je prepoznat kao znanstveno-istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite dionike procesa stvaranja javnih politika, osobito s ciljem omogućavanja aktivnog članstva Hrvatske u EU i korištenja svih potencijala razvoja. Predstavnici Fakulteta angažirani su kao savjetnici ili članovi niza radnih tijela zakonodavne i izvršne vlasti posebice u području nacionalne sigurnosti, uređenja izbornog sustava, reforme javne uprave, socijalne politike te obrazovne politike s naglaskom na dimenziju građanskog obrazovanja. Nastavnici Fakulteta djeluju i kao nositelji modula o razvoju javnih politika u okviru Državne škole za javnu upravu te kao mentori rukovodećim državnim službenicima polaznicima škole.

Nastavnici Fakulteta također su aktivni komentatori procesa političkog odlučivanja o raznim pitanjima od javnog interesima. U istupima u elektroničkim medijima, analitičkim tekstovima u pisanim medijima i stručnim časopisima daju kompetentna vrednovanja alternativnih rješenja društvenih problema i doprinose jačanju demokratske političke kulture u Hrvatskoj. Sličan učinak postiže se i redovitim sudjelovanjem naših nastavnika u stručnim i javnim zbivanjima kao i organizacijom rasprava o relevantnim društveno-političkim temama na samom Fakultetu. Također, poticanje argumentirane rasprave o odlukama od društvenog interesa postiže se i kroz djelovanje studentskih jedinica. Studentski radio i televizija svoje programe usmjeravaju društveno angažiranim sadržajima u službi općeg dobra, a namjera nije samo informirati i educirati, nego i podići razinu odgovornog ponašanja spram društva i okoliša, kao i razinu kritičke misli.

VIZIJA