Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

28.12.2022
Natječaj za radno mjesto predavača
KLASA: 401-05/22-05/01 URBROJ: 251-73/02-22-18-1 Zagreb, 20. prosinca 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno radno mjesto predavača u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvenoj grani: Novinarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za održavanje nastave na obaveznim stručnim predmetima na preddiplomskom studiju Novinarstvo iz područja televizijskog novinarstva, na Odsjeku za novinarstvo i medijsku produkciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
28.12.2022
Obavijest o poništenju natječaja
KLASA: 640-02/22-12/01 URBROJ: 251-73/02-22-10-1 Zagreb, 15. prosinca 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6, Zagreb, objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA KLASA: 401-05/22-05/01, URBROJ: 251-73/02-22-16, objavljenog u Narodnim novinama br. 117/2022 od 07. listopada 2022., Glasu Slavonije, biltenu HZZ-a, na Euraxess Job portalu i internetskoj stranici Fakulteta političkih znanosti, i to za izbor: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija ili Informacijske i komunikacijske znanosti, za izvođene nastave na predmetu Akademsko pisanje, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne zaposlenice na rad, najduže do 6 mjeseci, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti  
14.12.2022
Natječaj za radno mjesto višeg asistenta
KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 251-73/10-22-1 Zagreb, 7. prosinca 2022. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto višeg asistenta/-ice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija,  za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)“. Radno mjesto financirano je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju "Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" (101004509 — CHANSE — H2020-SC6- TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 / H2020- SC6-TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše, na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

30.11.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 24. studenoga 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje politologije, na Odsjeku za hrvatsku politiku na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je doc. dr. sc. Stevu Đuraškovića .
30.11.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 24. studenoga 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je dr. sc. Ivu Nenadić .
30.11.2022
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 24. studenoga 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je dr. sc. Milicu Vučković .