Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Natječaji za radna mjesta

28.04.2023
Ispravak dijela natječaja
KLASA: 401-05/23-05/01 URBROJ: 251-73/02-23-3-2 Zagreb, 28. travnja 2023. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, objavljuje ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA Natječaj KLASA: 401-05/23-05/01, URBROJ: 251-73/02-23-3-1, od 20. travnja 2023. objavljen u NN broj  43/2023 od 21.4.2023. ispravlja se u dijelu koji navodi obvezne uvjete za radna mjesta asistenata pod točkama b), c) i d) tako da sada glasi:
25.04.2023
Obavijest o poništenju natječaja
KLASA: 640-02/23-10/01 URBROJ: 251-73/02-23-8 Zagreb, 20. travnja 2023.  Na temelju članka 27. i 79. Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici 20. travnja 2023. godine donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA
24.04.2023
Natječaji za izbor na suradnička radna mjesta
KLASA: 401-05/23-05/01 URBROJ: 251-73/02-23-3-1 Zagreb, 20. travnja 2023. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI, Lepušićeva 6 (privremena lokacija Trg Drage Iblera 10, II. kat), Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za izbor a) jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto višeg asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme od četiri godine, na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. b) jednog izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija, na određeno vrijeme od šest godina, na Odsjeku za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. c) jedan izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme od šest godina, na Odsjeku za medije i komunikaciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. d) jedan izvršitelja (m/ž) na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, na određeno vrijeme od šest godina, na Odsjeku za medije i komunikaciju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije o provedenom postupku i odabranom kandidatu

31.05.2023
Informacija o provedenom postupku i odabranom kandidatu na natječaju
Fakultetsko vijeće Fakulteta političkih znanosti na sjednici 18. svibnja 2023. godine na radno mjesto višeg asistenta/-ice , u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Politologija za rad na istraživačkom projektu „Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories (REDACT)" (Radno mjesto financirana je od strane Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Chanse natječaj 2021 Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu" {101004509 -CHANSE . H2020-SC6 - TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 - SC6 - TRANSFORMATIONS-2020), na određeno vrijeme od 2 godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Nebojše Blanuše na Odsjeku za hrvatsku politiku Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izabralo je  Vedrana Jerbića .