Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tajništvo

Tajništvo Fakulteta političkih znanosti koordinira, kontrolira, nadzire i objedinjuje rad Ureda dekana i tajnika, Računovodstva, Studentske referade, Službe održavanja i Ureda za međunarodnu suradnju, istraživanje i projekte.

Radno vrijeme za stranke:
Ponedjeljak - petak: 10:00 - 12:00 sati
Tel: +385 1 4642 101
Fax: +385 1 4655 316

 

Tajnik Fakulteta političkih znanosti: 

Duško Margušić, dipl. iur.
01/ 4642 102

 

Voditelj ureda dekana i tajnika (Služba za pravne poslove i potporu poslovnim procesima):

Nino Staniša, dipl. iur.
01/ 4642 106

 

Stručni savjetnik za potporu poslovnih procesa i arhivu:

Toni Kliškić, mag. pol.
01/ 4642 108

 

Viša stručna referentica za pismohranu:

Irena Raspor, upravni pravnik
01/ 4642 114

 

Poslovna tajnica dekana i prodekana:

Valentina-Dominika Kranželić, mag. pol.
01/ 4642 101