Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijava nepravilnosti

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koje su povezana s obavljanjem poslova na Fakultetu.

Informaciju kako prijaviti nepravilnost moguće je pronaći u Pravilniku o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik povjerljive osobe imenovani su od strane dekana na temelju članka 26. Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te čl. 13. Statuta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Povjerljiva osoba  zaprima prijave nepravilnosti te vodi postupak u vezi s prijavom nepravilnosti sukladno odredbama Pravilnika te Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Zamjenik povjerljive osobe zamjenjuje povjerljivu osobu u slučaju njene spriječenosti ili odsutnosti. Povjerljiva osoba i njen zamjenik pri  obavljanju  svojih  zadaća  vode računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti odnosno podataka na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni.

Povjerljiva osoba

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

 Kontakt: 

 

 

 

 

Zamjenik povjerljive osobe

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Robert Mikac

 Kontakt: