Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove sigurnosno-obavještajnih studija

Osnove sigurnosno-obavještajnih studija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

185239

ECTS:

7.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Robert Barić

Izvođači:

doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kolegija je proučavanje sigurnosno-obavještajnih sustava u konceptualnom, procesnom i institucionalnom aspektu, te mjesta i ulogu tih sustava u širem sustavu nacionalne sigurnosti. Poseban naglasak je na analizi sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi sa sustavima drugih država, posebno članica NATO-a i Europske unije. Detaljno će se analizirati normativna podloga i djelovanja sigurnosno-obavještajnog sustava u uvjetima suvremenih sigurnosnih prijetnji. Proučavat će se konceptualni elementi veza sigurnosno-obavještajnih sustava i nositelja političkog odlučivanja u upravljanju sustavom i potpori donošenju političkih odluka. Izvršit će se raščlamba funkcionalnih elemenata sustava i metoda koje se koriste u prikupljanju i analizi informacija te izvješćivanju. Kako u određenim aspektima sigurnosno-obavještajni sustavi imaju zakonom definirane ovlasti koje u pojedinim slučajevima omogućavaju ograničavanje određenih prava pojedinaca, obradit će se etički i moralni aspekti djelovanja sustava u demokratskom okružju, te slijedno koncept i ostvarivanje nadzora zakonitosti rada sigurnosno-obavještajnih sustava. Uzimajući u obzir obilježja modernog sigurnosnog okružja, njegovu dinamiku i sadržaj, izvršit će se procjena mogućih budućih razvoja sigurnosno-obavještajnih sustava.

LITERATURA:

  1. Siniša Tatalović i Mirko Bilandžić; Osnove nacionalne sigurnosti; Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2005), str. 68-82
  2. Ozren Žunec i Darko Domišljanović; Obavještajno sigurnosne službe; Naklada Jesenski i Turk (2000), str. 11-120
  3. Hans Born i Ian Leigh; Pravni standardi i najbolji načini nadzora obavještajnih agencija; DCAF - Ženevski centar za demokratski nadzor nad oružanim snagama (2005), str. 10-130


NASTAVA

1. SEMESTAR

Usmjerenje NACIONALNA SIGURNOST dp 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti iz smjera Nacionalna sigurnost 1. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


3. SEMESTAR

Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Robert Barić:

Četvrtkom, nakon predavanja (od 17.15-20.30 sati), ili po potrebi u drugim terminima u dogovoru sa studentima


Obavijesti

27.01.2024
Prijedlog završne ocjene
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu je prijedlog završnih ocjena za sve studente koji su ispunili uvjete za istu. Svikoji žele odgovatrati za veću ocjenu na prvom ispitnom roku trebaju do utorka navečer poslati emali (tada zaključujem ocjene).   S poštovanjem, Robert Barić
06.12.2023
Raspored predavanja i seminara
Poštovane kolegice i kolege, s obzirom na promjene u redosljedu tema predavanja (sutra će predavanje održati kolega Esterajher koji zbog obaveza ne može održati nastavu na prvobitno predviđen datum, a nakon toga ću ja prije seminara održati predavanje na temu Strateško obavještajno djelovanje), na intranetu sam stavio popis preostalih predavanja i tema seminara S poštovanjem, Robert Barić
05.12.2023
Rezultati prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, na intranetu se nalaze rezultati prvog kolokvija. S poštovanjem, Robert Barić
12.11.2023
Održavanje prvog kolokvija
Poštovane kolegice i kolege, prvi kolokvij održati će se na predavanju 23. studenog 2023., a ne 16. studenog kako je prvoitno bilo predviđeno. U četvrtak će biti održano redovno predavanje (tema Vojno obavještajno djelovanje) te seminar koji se trebao održati 9. studenog. Seminari koji su se trebali održati 23. studenog biti će održani u okviru dva iduća predavanja.Tema predavanja od 16. studenog biti će dio drugog kolokvija. S poštovanjem, Robert Barić