Jezik | Language: HRV ENG
Javne politike EU
Šifra: 103556
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petak
Izvođači: Mario Munta - Seminar

Tihomir Žiljak - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata/tica s osnovnim značajkama procesa stvaranja i provedbe svih ključnih politika EU, te s posljedicama procesa europeizacije javnih politika. Gradivo pretpostavlja znanje o temeljnim narativima analize javnih politika. Osim toga, ono se dijelom nadovezuje na standardnu literaturu o političkom sustavu i političkoj ekonomiji EU.

Predmet je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu (susreti 1-6) razmatraju se institucije, akteri i procesi vezani uz oblikovanje i provedbu javnih politika EU, koncept europeizacije kao široki okvir za razumijevanje transformacije europskih politika, te proračun EU i osnovni mehanizmi koordinacije ekonomskih politika članica Unije.

U drugom dijelu kolegija (susreti 7 do 11) razmatraju se posebne politike koje stvara Europska unija, odnosno, utjecaj procesa europeizacije na neke temeljne javne politike koje su još uvijek u pretežitoj nadležnosti zemalja članica (obrazovna politika). Ujedno će se primjenom metode društveno korisnog učenja analizirati europski okolišni okviri i razina usklađenosti hrvatskih propisa i praksi s europskim zakonodavstvom iz područja okolišne politike.

U izvođenju prvog dijela nastave primijenjen je fazni narativ izlaganja procesa stvaranja politika, zasnovan na analizi aktera, ciljeva i instrumenata EU politika. U drugom dijelu razmatraju se sve temeljne politike EU, osim politika koje su u većoj ili manjoj mjeri već obuhvaćene drugim kolegijima na studiju politologije (trgovinska politika, vanjska i sigurnosna politika, politika pravosuđa i unutarnjih poslova). Svaka pojedinačna politika razmatra se s obzirom na ulogu aktera koji sudjeluju u njezinu oblikovanju, instrumente koji se u njoj rabe i ciljeva koji se njome žele postići.

Na temelju znanja koja se daju u okviru predmeta studenti mogu dobiti cjelovitu sliku o tome na koji se način odvija proces stvaranja politika EU, te niz korisnih znanja o institucionalnim i sadržajnim značajkama pojedinih politika. Osim toga, studenti dobivaju temeljna znanja o dosezima europeizacije pojedinih javnih politika, uključivši i one u kojima i dalje najveću nadležnost imaju vlade država članica.
Literatura:
  1. McCormick, John; McCormick, J. (2010) Razumjeti Europsku Uniju. Zagreb: Mate.; Zagreb: Mate (2010), str. 94-118, 142-188
  2. Wallace, Helen; Pollack, Mark A.; Young, Alasdair R. (eds.); Wallace, H., Pollack, M., Young, A. (2010) Policy-Making in the European Union, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.; Oxford: Oxford University Press. (2015), str. 12-112, 196-343
  3. Petak, Zdravko; Europeizacija javnih politika u Hrvatskoj, u: V. Puljiz, S. Ravlić, V. Visković, ur., Hrvatska u EU: kako dalje?, str. 17-41.; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. (2012), str. 17-41
  4. Saurugger, Sabine; Teorije i koncepti Europske inegracije. Zagreb: Centar za europske studije, Fakultet političkih znanosti (pogl. 7-8).; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2013), str. 151-189
  5. Versluis, Esther; van Keulen, Mendeltje; Stephenson, Paul; Analyzing the European Union Policy Process; Basingstoke: Palgrave Macmillan, str. 2011
Preporučena literatura:
  1. Lajh, Damjan; Petak, Zdravko; EU Public Policies Seen from a National Perspective:; Ljubljana: Faculty of Social Sciences (2015)
1. semestar
Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 1. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

3. semestar
Izborni SDN 2-1 - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 10. 2. 2019. u 20:38
Uređeno: 11. 2. 2019. u 11:54
Mario Munta

Dragi svi,

ocjene iz DKU podnesaka nalaze se na Intranetu pod nastavnim materijalima (DKU mapa).

Svi zainteresirani za pojašnjenje ocjene mogu doći na konzultacije koje će se održati u petak, 15. veljače, u razdoblju između 08.00h i 09.00h, Kabinet znanstvenih novaka, Fabkovićeva 1, 4. kat.

 

Lijep pozdrav,

MM

Objavljeno: 30. 1. 2019. u 17:45
Uređeno: 11. 2. 2019. u 00:17
Zdravko Petak

Polaganju pismenog testa na 1. ispitnom roku mogu pristupiti svi studenti i studentice koji nisu položili gradivo predmeta puteme kolokvija. Studenti/tice pristupaju pismenom ispitu neovisno o tome jesu li završili svoj istraživački esej. Pismeni ispit održat će se 4. veljače 2019. u 13.45.

Studenti/tice koji do subote, 9. veljače, pošalju svoje eseje (40% ocjene), te im do ponedjeljka 11. veljače budu ocijenjeni i podnesci o procjeni utjecaja na okoliš (20% ocjene), moći će 11. veljače 2019. u 13.45 upisati i konačnu ocjenu iz predmeta Javne politike EU, pod uvjetom da su položili gradivo pismenog testa (40% ocjene).

Studenti/tice, koji su ponovno upisali predmet mogu doći na upis konačne ocjene iz predmeta 4. veljače 2019. u 15.30, pod uvjetom da su položili gradivo pismenog ispita putem kolokvija ili cjelovitog testa, predali esej (najkasnije do 2. veljače 2019.) i održali prezentaciju ili predali podnesak prema uvjetima koji su važili u akademskoj godini 2017./2018.

Budući da se ukupni ispit sastoji od triju elemenata ocjene koje studenti/tice dobiju iz pojedinih njegovih dijelova - pismenog testa, eseja i podneska važe sve do zadnjeg ispitnog roka u akademskoj godini 2018./2019.

 

Zdravko Petak, predmetni nastavnik

 

 

Objavljeno: 21. 2. 2019. u 11:29
Zdravko Petak

Odgađaju se konzultacije na predmetu Javne politike EU, zakazane za 21. veljače 2019. u 16.30. Naredne konzultacije i upis ocjena održat će se u petak (22. veljače) u 11 sati i u ponedjeljak (25. veljače 2019.), u 13.30. Redovite konzultacije u ljetnom semestru održavat će se ponedjeljkom u 15.15.

Zdravko Petak

Objavljeno: 15. 2. 2019. u 15:48
Zdravko Petak

Budući da je u petak, 22. veljače, organizirana promocija prvostunika i prvostupnica politologije oabještavam sve studente i studentice da mogu doći na upis ocjena i u četvrtak, 21. veljače, u 13.30 (pod uvjetom da mi najkasnije u srijedu, 20. veljače pošalju esej). Svi oni koji ne odgovara upisa ocjena u petak (22.2.) mogu doći na upis ocjena i u ponedjeljak (25.2.) u 13.30.

Upisi ocjena na 2. ispitnom roku, bit će, da rezimiramo, u 4 termina:

- Ponedjeljak (18.2.) u 15.30, svi oni koji su mi već poslali esej ili ga pošalju najkasnije do nedjelje navečer.

- Četvrtak (21.2.) u 13.30, svi oni koji su mi već poslali esej ili ga pošlju najkasnije do srijede navečer.

- Petak (22.2.) u 11.00, svi oni koji su mi već poslali esej ili ga pošlju najkasnije do četvrtka navečer.

- Ponedjeljak (25.2.) u 13.30, svi oni koji su mi već poslali esej ili ga pošlju najkasnije do četvrtka navečer.

Objavljeno: 14. 2. 2019. u 13:58
Zdravko Petak

Studenti/tice mogu predati svoje eseje (40% ocjene) do četvrtka (21. veljače u 24 sata). Upisi ocjena za sve koji su ispunili sva tri uvjeta (položili pismeni test, predali esej i predali podnesak) bit će u petak (22. veljače) u 11 sati.

U ponedjejak (18.2.) održat će se pismeni ispit za sve studente/tice koji do sada nisu položili taj dio ukupnog ispita. Svi studenti/tice koji su već prethodno ispunili sva tri uvjeta za polaganje ispita mogu doći na upis ocjena taj dan u 15 sati, nakon što završi pismeni ispit.

 

Zdravko Petak

Objavljeno: 18. 12. 2018. u 17:02
Uređeno: 18. 12. 2018. u 17:06
Mario Munta

Poštovane kolegice i kolege,

 

slijedi nekoliko informacija o podnescima koji čine sastavni dio ocjene na kolegiju JPEU.

 

Što se tiče tehničkih uputa, podnesci moraju biti dužine između 1500 i 2000 riječi, uključujući reference, tablice, fusnote i naslov. Molim Vas da ne idete ispod ili iznad tih granica. Forma pisanja nije strogo zadana, preporuča se koncentrirano i argumentirano analiziranje teme podneska. Preporuča se korištenje stručne, znanstvene i sve ostale tematski prikladne literature.

 

Rok za predaju podnesaka je 31. siječnja 2019. godine. Predaja se vrši putem Intraneta pod 'Predaja studentskih radova' u za to predviđenom folderu (,,Podnesci'').

 

Što se tiče tema podnesaka, svatko tko se nije danas na licu mjesta zapisao za temu, može to učiniti putem sljedeće poveznice. Za svaku temu je predviđeno pet slobodnih mjesta. Postoji i kategorija istraživačkih podnesaka koji zahtijevaju dodatan analitički i istraživački angažman te u skladu s time i veću vremensku posvetu. Svi koji se odluče na takav podnesak, moraju biti svjesni tog dodatnog opterećenja. U tom tematskom krugu za svaku temu slobodna su tri mjesta. Pisanje istraživačkog podneska honorirat će se (,,debelo'' iliti ,,pošteno'') prilikom ocjenjivanja i konačnog zaključivanja ocjene.

 

Za dodatne stručne upite oko tema podneska, slobodni ste kontaktirati naše DKU predavače: Tomislava Tomaševića (tomislav@ipe.hr), Enesa Ćerimagića (enes@zelena-akcija.hr) i Uroša Valentina Saraju (uvsaraja@gmail.com).

 

Literaturu koja Vas može voditi kroz područje ili koja bi Vam mogla koristiti možete pronaći na ovoj poveznici. Vaši podnesci poslužit će kao podloga za projektne outpute i daljnu reformu PUO-a u Hrvatskoj.

 

Za kraj, želim zahvaliti svima koji su sudjelovali na DKU radionici ovaj i prethodni tjedan.

 

Sve najbolje za nadolazeće blagdane i praznike.

 

Lijep pozdrav,

Mario Munta