Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Europeizacija javnih politika

Europeizacija javnih politika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

92627

ECTS:

7.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Mario Munta

Izvođači:

doc. dr. sc. Mario Munta - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Europeizacija se u najširem smislu shvaća kao proces stvaranja, širenja i institucionaliziranja formalnih i neformalnih pravila, načina i stilova stvaranja politika, zajedničkih uvjerenja i vrijednosti koji prate taj proces. Temeljni cilj predmeta Europeizacija javnih politika je približiti studentima koncept europeizacije javnih politika i poboljšati razumijevanje njenih različitih pojavnih oblika i utjecaja na proces oblikovanja javnih politika na nacionalnoj razini. Pri tome se izučavanju europeizacije ne pristupa isključivo, već se analiziraju uvriježeni pristupi europeizaciji (bottom-up i top-down) koji pretpostavljaju savršeno linearno prenošenje javnih politika s jedne na drugu razinu, ali i pristupi prema kojima europeizacija javnih politika podrazumijeva kompleksne, nelinearne i višerazinske interakcije različitih razina vlasti i vrsta aktera (institucionalni i neinstitucionalni, vertikalni i horizontalni). Predmet otvara čitav niz važnih pitanja, poput sljedećih: Što je europeizacija javnih politika? Na koji način i kroz koje mehanizme procesi europeizacije utječu na promjene nacionalnih javnih politika? Kojim faktorima možemo objasniti uspjehe i neuspjehe europeizacije? Kako se europeizacijski procesi razlikuje ovisno o specifičnim sektorskim politikama? U kojoj mjeri europeizaciji dovodi do konvergencije i približavanja politika između država članica? Polaznici predmeta steći će temeljna analitička znanja i vještine za samostalno istraživanje europeizacije javnih politika.

Predmet nastoji produbiti kognitivna znanja i istraživačke sposobnosti studenata kroz četiri tematska kruga. U prvoj cjelini, studentima se približava temeljni kategorijalni aparat europeizacije javnih politika i potiče razumijevanje različitih oblika europeizacije te odnosa i razlika između procesa europeizacije i europske integracije. U drugoj cjelini, proučavaju se različiti policy mehanizmi preko kojih se ostvaruje europeizacija. U trećem dijelu, proučavaju se faktori koji koče, omogućuju, inhibiraju ili kataliziraju europeizacijske procese. Sagledavaju se razlike u europeizaciji između starih i novih država članica. Konačno, u četvrtoj cjelini analiziraju se specifične sektorske politike i razlozi zbog kojih se može očekivati varijabilnost u procesima i efektima europeizacije u različitim sektorima.

Nema formalnih posebnih uvjeta niti preduvjeta za upis kolegija, ali očekuje se izraženi interes za proučavanje javnih politika i Europske unije te spremnost na intenzivan rad.

Očekuje se prethodno poznavanje osnovnog kategorijalnog aparata i koncepata javnih politika, institucija Europske unije, razumijevanje procesa donošenja odluka u Europskoj uniji i poznavanje nadležnosti Europske unije u javnim politikama.

Shodno tome, prethodno pohađanje kolegija Javne politike EU u zimskom semestru diplomskog studija politologije se snažno potiče.

Od polaznika se očekuje odlično poznavanje engleskog jezika.

LITERATURA:

 1. Bulmer, S., Lequesne, C. (ur.); The Member States of the European Union; Oxford: Oxford University Press (2020)
 2. Munta, M.; EU Socio-Economic Governance in Central and Eastern Europe: The European Semester and National Employment Policies; Basingstoke/New York: Routledge (2021)
 3. Petak, Z.; Europeizacija javnih politika u Hrvatskoj, u: Puljiz, B.; Ravlić, S.; Vuković, V. (ur.), Hrvatska u EU: kako dalje?; Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2012), str. 17.-41
 4. Lajh, D., Petak, Z. (ur.); EU Public Policies Seen from a National Perspective: Slovenia and Croatia in the European Union; Ljubljana: Univerza v Ljubljani (2015)
 5. Saurugger, S.; Teorije i koncepti europske integracije; Zagreb: Bibilioteka Politička misao (2013)
 6. Petak, Z., Kotarski, K. (ur.); Policy-Making at the European Periphery: The Case of Croatia; London: Palgrave Macmillan (2019)
 7. Munta, M.; The Influence of the European Semester on Employment Policy in Croatia, 2013 - 2016.; Anali Hrvatskog politološkog društva, 14(1), str. 187.-210
 8. Schimmelfennig, F., Sedelmeier, U. (ur.); The Europeanization of Central and Eastern Europe; Ithaca: Cornell University Press (2015)
 9. Olsen, J.P.; The Many Faces of Europeanization; Journal of Common Market Studies, 40(5) (2002), str. 921.-952
 10. Boerzel, T.A., Panke, D.; Europeanization, u: Cini, M., Perez-Solorzano Borragan (ur.), European Union Politics; Oxford: Oxford University Press (2019)
 11. Featherstone, K., Radaelli, C.M. (ur.); The Politics of Europeanization; Oxford: Oxford University Press (2003)
 12. Barcevičius, E., Weishaupt, T.J., Zeitlin, J. (ur.); Assessing the open method of coordination. Institutional design and national influence of EU social policy coordination; Basingstoke: Palgrave Macmillan (2014)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni SDN 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo
Usmjerenje EUROPSKI STUDIJI: HRVATSKA I EUROPA dp 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Usmjerenje JAVNE POLITIKE, MENADŽMENT I RAZVOJ dp 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Izborni predmeti DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Sveučilišni diplomski studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Mario Munta:

Po dogovoru putem e-maila


Obavijesti