Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Repozitorij

Forum za sigurnosne studije

Forum za sigurnosne studije/Forum for Security Studies (FoSS) je znanstveni časopis čiji je izdavač Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – Centar za međunarodne i sigurnosne studije (CeMSS), koji izlazi jednom godišnje. Prvi broj časopisa  objavljen je 2017. godine. U časopisu Forum za sigurnosne studije objavljuju se znanstveni radovi, rezultati znanstvenih istraživanja, studije, prikazi i recenzije knjiga u znanstvenom polju političkih znanosti, sa osobitim naglaskom na sigurnosne studije. Ova godišnja publikacija otvorena je za i znanstvene i stručne doprinose iz svih ostalih politoloških poddisciplina, kao i za radove srodnih polja u području društvenih znanosti (posebice sigurnosne i obrambene znanosti). Svrha časopisa je sustavno objavljivanje radova koji se bave teorijskim promišljanjem pojma i sadržaja sigurnosti,  sigurnosnim pitanjima na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, razvojem sigurnosnih politika i sustava, te dinamikom sigurnosnih pojava i procesa u svijetu.  

Pri odabiru i objavi radova u Forumu za sigurnosne studije Uredništvo se vodi najvišim standardima za ovu vrstu publikacija, kako u pogledu aktualnosti tema, tako i u pogledu pridržavanja pravila anonimnog i neovisnog recenzentskog postupka.

Tekstovi u časopisu objavljuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Rukopisi radova šalju se elektroničkom poštom na adresu godisnjak.foss@gmail.com ili na adresu glavne i odgovorne urednice.

Kategorizacija radova u časopisu Forum za sigurnosne studije:

 • izvorni znanstveni rad
 • prethodno priopćenje
 • pregledni rad
 • stručni rad
 • izlaganje sa znanstvenog skupa
 • ostalo (prikazi, recenzije, informacije)

Forum za sigurnosne je časopis s otvorenim pristupom. Sav sadržaj dostupan je čitateljima bez naplate a autorima se ne naplaćuju nikakvi troškovi za objavu rada. Sadržaj objavljenih brojeva dostupan je u online bazi portala hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak na poveznici


Radovi za objavljivanje u tekućoj godini šalju se do 01. srpnja.
 

Glavna i odgovorna urednica:

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević

 Kontakt:  

 

 

 
 
Izvršna urednica: 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Marta Zorko

 Kontakt: 

 

 
 
 
Uredništvo:
 • Robert Barić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Slavko Barić, Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman,“ Zagreb
 • Goran Bašić, Institut društvenih znanosti, Beograd
 • Vlatko Cvrtila, Sveučilište VERN, Zagreb 
 • Nemanja Džuverović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Beogradu
 • Anton Grizold, Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani
 • Damir Kapidžić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Sarajevu
 • Lidija Kos Stanišić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Đana Luša, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Dario Malnar, Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“, Zagreb
 • Robert Mikac, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Mirza Smajić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Sarajevu
 • Tibor Szvircsev Tresch, Švicarska vojna akademija
 • Siniša Tatalović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu
 • Mitja Žagar, Fakultet društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani

 

 ISSN: 2459-6639

 Lepušićeva 6, 10 000 Zagreb

 Tel: +385 1 4642 000

 Faks: +385 1 4655 316


Upute za autore