Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Biblioteka Politička misao

Biblioteka Politička misao, s tradicijom dugom više desetljeća, sastavni je dio izdavačke djelatnosti Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom tog razdoblja u okviru biblioteke objavljeno je više od stotinu naslova stranih i domaćih autora s područja političke znanosti, te srodnih društveno-humanističkih znanosti. Tijekom 2001. godine u okviru biblioteke pokrenuta je nova edicija Hrvatska politologija koja je usmjerena na objavljivanje djela hrvatskih politologa, a sukladno tome stara edicija orijentirana je na prijevodnu literaturu, to jest na prijevode najvažnijih standardnih dijela suvremene političke znanosti. 2012. godine pokrenuta je nova edicija Politika Europske unije.

Glavni urednik:
 

Izv. prof. dr. sc. Petar Popović

 Kontakt: 

 
Uredništvo biblioteke:

​​Prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Davor Boban

Kontakt: 

       

Izv. prof.. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Kontakt: 

Izv. prof. dr. sc. Petar Popović

Kontakt: 

       

Izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin

Kontakt: 

 

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar

Kontakt: 

       

Doc. dr. sc. Domagoj Vujeva

Kontakt: 

   
       
Naslovi dostupni u prodaji na Fakultetu političkih znanosti:

 

 

 

L. Kos-Stanišić, Đ. Luša, B. Zgurić (2023) Međunarodni odnosi i vanjske politike Globalnog juga: studije odabranih država

 

 

 

ISBN 978-953-8174-19-3
 
Cijena: 25,00 €


Izbjegavajući klasičnu zamku u analizama vanjske politike, u smislu prevelikog fokusa na vanjske politike Zapada, autori analiziraju dvanaest država Globalnoga juga, nekada poznatog pod nazivom Treći svijet. Istraživačko pitanje na koje pritom odgovaraju odnosi se na vanjske politike odabranih država Globalnog juga – smjeraju li one održavanju ili promjeni statusa quo? U knjizi se države grupiraju po regijama (Latinska Amerika i Karibi; Bliski istok i Afrika; Azijsko-pacifička regija) i veličini (mikro – Barbados, Sejšeli, Tuvalu; male – Kostarika, Bahrein, Maldivi; srednje – Peru, Saudijska Arabija, Nepal; velike – Meksiko, Nigerija, Indonezija). Za svaku od navedenih država dan je prikaz međunarodnih odnosa i vanjske politike na tri razine analize: intraregionalni odnosi i vanjska politika prema regiji; bilateralni odnosi i vanjska politika prema SAD-u; odnosi s ostalim svjetskim regijama. 

J. Habermas (2023) Nova promjena strukture javnosti i deliberativna politika 

 

ISBN 978-953-8174-20-9 
 
Cijena: 16,00 €
 
U knjizi Nova promjena strukture javnosti i deliberativna politika autor pokazuje strukturnu promjenu komuniciranja i javnosti u okolnostima digitalne transformacije, argumentira neizostavnost deliberativne politike za prakticiranje demokracije te istražuje kompatibilnost strukturno promijenjene javnosti i deziderativa komunikacijsko-deliberativne politike. Habermas, između ostalog, ukazuje na nastanak mnoštva malih i u sebe zatvorenih ‘javnosti’ te na fragmentiranje i osakaćenje izvorne zadaće javnosti. Iako se tek sporadično bavi tom temom, Habermasove analize zabrinjavajućih posljedica digitalizacije u samom su vrhu svjetskih rasprava. S obzirom na tijesnu vezu medija, komunikacije, javnosti i demokracije, Habermas zaoštrava pitanje da li je, zbog digitalizacijom omogućene strukturne transformacije prikupljanja i objavljivanja informacija kao i samih medija, višestrano osakaćena te algoritmima upravljana javnost sposobna odgovoriti na ovovremene izazove političko-deliberativnih ideala.

 

P. Mesnard (2022) Uzlet političke filozofije u 16. stoljeću

ISBN 978-953-8174-04-9

Cijena: 33,18 €

Od 1513. do 1613. To je doista stoljeće koje smo slijedili kroz uzburkanu adolescenciju, potom marljivo sazrijevanje te napokon mudru starost; stoljeće koje se bez prestanka vraćalo svojim političkim teorijama i kušalo ih na dvostrukoj vatri iskustva i promišljanja. Naizgled kontingentan prekid u povijesti čovječanstva, ipak je to epoha, ipak je to povlašten trenutak u kojemu se u velikome kolektivnom poletu teži svetome cilju. Neodoljiva draž 16. stoljeća sastoji se upravo u upoznavanju prošlosti samo zato da bi se ponovo proživjela kao originalna kreacija. Snažno povezano s davnašnjom kreacijom kroz trajnost kršćanske tradicije i obnovu svjetovne književnosti, političko mišljenje nalazi potporu u svijetu koji doživljava svoj puni procvat te u kojem rimski i feudalni oblici teže povezivanju s novom stvarnošću nacija. Od toga kaosa valja joj krenuti, od te sinteze što se upravo raspada, a to je veliko srednjovjekovno kršćanstvo. Gdje da nađemo naučitelje kadre spriječiti rastakanje nekadašnjih sila i definirati generativnu formulu novoga poretka? 

 

 

 

 

 

M. Zorko, ur. (2021) Komuniciranje o sigurnosti

 

 

 

ISBN 978-953-8174-14-8

Cijena: 15,93 €

Poglavlje za poglavljem saznajemo kako se geopolitika, mediji, međunarodni odnosi, sigurnost, turizam, kulturni identitet i migracije međusobno isprepliću kreirajući globalizirani svijet. [...] Ovo priznanje važnosti uloge interneta u promišljanju prostora posebno je važno danas kada je virtualni svijet dotaknuo sve aspekte ljudskih života.
Dr. sc. Iveta Imre, School of Journalism and New Media, University of Mississippi

Raznolikost disciplinarnih pristupa omogućava čitateljstvu da se izdigne iznad okvira tradicionalnog geopolitičkog i realističkog etiketiranja i homogenizacije prostora te da proširi horizonte vlastite kritičke misli. [...] Stoga ovu knjigu treba promatrati kao dragocjen vodič za čitanje između redova suvremene svjetske politike i razotkrivanje prave suštine njenih prostornih implikacija.
Dr. sc. Vladimir Ajzenhamer, Fakultet bezbednosti Sveučilišta u Beogradu.

 

 

 

A. Badiou (2020) Kratki pregled metapolitike

ISBN 978-953-8174-01-8

Cijena:  13,27 €

Temeljni zahtjev suvremenog mišljenja jest prekinuti s “političkom filozofijom”. Što je politička filozofija? Njezina je centralna operacija svođenje politike na postupke “slobodnog rasuđivanja” i “rasprave” u javnom prostoru, u kome na koncu ne vrijedi ništa drugo osim mnijenja. Znamo da je tema nesvodive suprotstavljenosti istine i mnijenja, daleko prije nego što bi bila arendtijanska ili kantovska, zapravo platonska. Ono što, naprotiv, nije platonsko ideja je da se politika treba vječno zavjetovati mnijenju, da treba biti vječno razdružena od svake istine. Izuzev za onoga tko vjeruje da kavanski komentari ili razgovor među prijateljima sačinjavaju “samu bit političkog života”, jasno je, u biti, da sukob mnijenja nije politički osim ako se ne kristalizira u nekoj odluci. Pitanje neke moguće političke istine stoga treba istražiti ne sa samog gledišta “rasprave”, već unutar složenog procesa koji veže raspravu i odluku.

  

E. Balibar (2020) Spinoza i politika

ISBN 978-953-8174-02-5

Cijena: 13,27 €

Ako sa Spinozom prihvatimo – i u onoj mjeri u kojoj prihvatimo – da je komunikacija strukturirana odnosima neznanja i znanja, praznovjerja, ideoloških antagonizama, u koje se investira ljudska želja i koji izražavaju aktivnost samih tijela, s njim također moramo prihvatiti da je spoznaja stanovita praksa i da je borba za spoznaju (filozofiju) politička praksa. Kad bi ta praksa izostala, tendencijski demokratski procesi odlučivanja koje opisuje Politička raspravabili bi nepojmljivi. Na osnovi toga shvaćamo zašto je sloboda komunikacije od samog početka suštinski apekt spinozističke demokracije. Također shvaćamo po čemu teorija ‘političkog tijela’ nije ni puka fizika vlasti, ni psihologija podčinjavanja masa, ni sredstvo formalizacije pravnog poretka, nego potraga za strategijom kolektivnog oslobođenja čije bi geslo glasilo: biti brojniji što je više moguće kako bi se što je više moguće mislilo (Etika, V, 5-10). Naposljetku shvaćamo zašto strana koju je zauzeo filozof – njegova ‘etika’ – nije pripremanje ili nagovještavanje revolucije, nego izlaganje riziku mišljenja u javnosti. Mnoge revolucije, međutim, još uvijek nisu došle do toga.

 

R. Derathé (2018) Jean-Jaccques Rousseau i politička znanost njegova doba 

ISBN 978-953-8174-03-2

Cijena: 33,18 €

Knjiga Roberta Derathéa Jean-Jaccques Rousseau i politička znanost njegova doba najznačajnija je intepretacija Rousseauova političkog mišljenja XX. stoljeća. Derathé je nesumnjivo najpoznatiji Rousseauov interpret u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Nastavljajući na iznimno rašireno tumačenje koje je u pogledu Rousseauove političke misli, a u filozofijskom okviru, ponudio Ernst Cassirer, Derathé je na vrlo utjecajan način osvijetlio ključne elemente Rousseauova pojmovnog polja političke analize: prirodno stanje, politička vlast, društveni ugovor, suverenost. Posebnu težinu Derathéovoj interpretaciji daje minuciozno izvedena analiza odnosa Rousseauove političke mislim spram doprinosa ključnih teoretičara prirodnopravne tradicije i toerije suverene države od 16. do sredine 18. stoljeća, kao što su Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, Burlamaqui, Hobbes, Locke, Jurieu.

 

Picq, J. (2017) Politika i religija. Čitati povijest, rasvijetliti sadašnjost

ISBN 978-953-6457-99-1

Cijena: 19,77 €

„Mač i križ, kruna i mitra, sablja i škropilo. Bez obzira na uporabljene pojmove, ti izrazi pokazuju da je dvojac koji tvore politika i religija obilježio povijest Zapada. Moglo se pomisliti da će nestati kroz proces pokrenut prosvjetiteljstvom i okrunjen revolucijama 18. stoljeća i zatim odvajanjem Crkve od države. Nije li, u očima najljućih protivnika religije, sekularizacija trebala dovesti do uklanjanja svih religijskih natruha iz političkog i društvenog života? Kada gledamo život današnjih demokracija, vidimo da od toga nema ništa.“

U ovo vrijeme buđenja integrizama i žestokog nasilja, Jean Picq nas poziva na ponovno iščitavanje naše povijesti kako bismo uočili ključne trenutke koji su omogućili nastajanje novih odnosa između duhovnoga i svjetovnoga, te ustanovili pobjedu razuma u službi mira.

Jean Picq predaje filozofiju politike i povijest države na pariškom Institutu političkih znanosti unatrag dvadeset godina. Jedan je od počasnih predsjednika francuskog Revizorskog suda.

Biblioteka Politička misao Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu nakon osobito vrijednog izdanja studije Povijest države u Europi: vlast, pravda i pravo od srednjega vijeka do naših dana (2014), ima osobitu čast objaviti i drugu studiju profesora Jeana Picqa Politika i religija: čitati povijest, rasvijetliti sadašnjost. Riječ je o izdanjima naročito namijenjenima studentima politologije na kolegijima Država i ustav, te Politika i religija, kao i široj zainteresiranoj javnosti.

 

Posavec, Z. (2017) Eseji o državi

ISBN 978-953-8174-00-1

Cijena: 19,77 €

Znanstveni radovi akademika Zvonka Posavca objavljeni pod naslovom Eseji o državi zbirka su osobite vrijednosti te spadaju u prvi red radova ove vrste objavljenih na hrvatskom jeziku. Istraživanja, primjerice, legitimnosti političkog poretka u tekstu „Legitimacija ustavne države između moralnog univerzalizma i nacionalno-demokratskog pluralizma“ ili analiza demokratske ustavne države u tekstu „Demokratska ustavna država i totalitarna demokracija“ spadaju među najbolja ostvarenja naše političke misli. Nadalje, radovi „O suverenitetu“, „Ustav moderne države“, „Nekoliko opaski o pojmu pravne države“ po svojoj znanstvenoj kvaliteti spadaju među neizostavne tekstove za ključna područja istraživanja temeljne političke institucije -  države.

 

Butler, J. (2017) Neizvjesni život - moć žalovanja i nasilja

ISBN 978-953-6955-55-8

Cijena: 18,58 €

Objavljivanje prijevoda knjige Judith Butler Neizvjesni život: Moć žalovanja i nasilja, premda u ključu linearnog vremena pristiže kasno u hrvatski izdavački prostor, naime gotovo trinaest godina nakon njezina pojavljivanja, čini se pravovremenim kako zbog njezine političke aktualnosti tako i zbog etičkoga poziva na nužnost promišljanja globalne političke zajednice kao ljudske zajednice. Radi se o pozivu koji se ne da previdjeti ni odgoditi jer prolomi suvremenog nasilja silovitom proizvodnjom ljudske patnje i pustoši na globalnoj razini zazivaju žurne odgovore na ontološka pitanja smisla ljudskog bivanja. I to tamo gdje su odgovori posve stiješnjeni, u pregibu neodlučivog oko suočavanja s ranjivošću ljudskih života u njihovim višestrukim pojavnostima i činovima opstojnosti i (ne)življenja. Tako, gotovo na rubu mislivog, u trenutku kada se aporije života i smrti zbog nasilnih političkih činova, intervencija i diskurzivnih praksi napinju do krajnjih granica, nagoviješta se mogući etičko-politički obrat teorije u pristupu suvremenosti." (Iz pogovora Biljane Kašić).

 

Rodin, D. (2016) Prijeđeni putovi

ISBN 978-953-6457-93-9

Materijalni opis: 221 str. ; 21 cm

Cijena:  19,77 €

Autor na kraju puta gleda unazad i nudi čitateljstvu kolekciju odlično napisanih predgovora za knjige Korscha, Lukacsa, Schmidta, Marxa, Adorna i Van den Booma.  Najstarija recenzija napisana je 1970, a 'najmlađa' 1988.  Čitajući recenzije koje su prvorazredni kritički prikazi čitatelj dolazi u kontakt s Davorom Rodinom koji je davno nestao, ali ne samo s marksističkim filozofom, već i s kulturom pisanja predgovora u Jugoslaviji u sedamdesetim i osamdesetim godinama. U svim recenzijama osim zadnje Rodin je marksist, a u recenziji Van den Booma pojavljuje se 'postmoderni buržoaski liberal', da upotrijebim Rortyjevu formulaciju.  Problem je naravno što publika na dodiplomskoj i diplomskoj razini to neće primijetiti, a sam autor nikad ne upozorava na činjenicu da se u ovoj zbirci pojavljuju dva paradigmatski suprotstavljena Rodina. Sam autor naravno zna kojim je putevima išao i kako je s modernog filozofiranja došao do postmoderne filozofije, ali to ne objašnjava svojim čitateljima. Čitav drugi dio knjige u kojem se autor igra s originalnom teorijom medija je postmoderni Rodin, a završni novinski tekstovi koriste marksističke termine, ali procesuirane i prerađene novom paradigmom. To je poznavatelju Rodina naravno zabavno i provokativno, ali nespecijaliziranoj publici biti će zbunjujuće. I naslov knjige je svojevrsna poruka prijateljima i kolegama koji poznaju mišljenje autora. Nakon knjiga Putovi politologije, Politološki paradoksi i Poraz prosvjetiteljstva dolaze Prijeđeni putevi.  Zadnja knjiga, kao i prethodne ima naslov koji se sastoji od dvije riječi i obje počinju sa slovom p.  Rodin nas upućuje da one zajedno čine cjelinu u kojoj je postmoderna pobijedila prosvjetiteljsku tradiciju promišljanja političkog. Je li to točno drugo je pitanje, ali neosporno je da Davor Rodin predstavlja jednog od najmaštovitijih političkih filozofa u Hrvatskoj i da će njegovo filozofiranje imati šansu da nadživi samog autora, ako padne u ruke nekom mlađem istraživaču sličnog temperamenta." (Iz recenzije prof. dr. sc. Zorana Kurelića)

 

Jerbić, V. et. al., eds. (2016) Globalization of Culture. European and Global Networks

ISBN 978-953-6457-94-6

Materijalni opis: 191 str. : ilustr. ;  21 cm

Cijena: 26,41 €

Zbornik radova objavljen u okviru Jean Monnet katedre za političke studije Europske unije: mreže europske integracije (Jean Monnet Chair in EU Political Studies: Networks of European Integration) sadrži trinaest priloga na engleskom jeziku:

 1. Globalization of Culture and the Identity Issue (Anđelko Milardović)
 2. Europe as an “Empty Signifier”: A Radical Constructivist Perspective (Hrvoje Špehar and Vedran Jerbić)
 3. Some Ideas on Possible Forms of Relations between Different Socio-cultural Groups Within One Political Unity (Peter Stachel)
 4. Globalization, Cultural Shift and Political Changes toward Democracy (Pero Maldini)
 5. Apocalyptic Global Consciousness: Relativizing Planet Earth (Roland Robertson)
 6. Cultural Globalization: A Complex Interplay of Cultural Spaces and Cultural Times (Nada Švob-Đokić)
 7. Globalizing Norms (Matko Meštrović)
 8. Whereabouts of McDonaldization in European Higher Education (Armand Faganel)
 9. The Concepts of Local and Global in Contemporary Urban Society: How and Why the “Melting Pot” and “Salad Bowl” Concepts should be Combined? (Ognjen Čaldarović and Jana Šarinić)
 10. Towards a Global Culture of the City (Maria Prieto)
 11. Culture in the Context of Global Social Change at the End of the 20th Century and the Beginning of the 21st Century: The Case of South Korea (Ramil Guyfullin)
 12. People of the North and Challenges of Second Modernization: The Case of Evenki of the Irkutsk Region of Russia (Vera Kuklina)
 13. The Effect of New Localism in Slovenia – Transformation of Spatial Values as a Sign of Glocalisation or Protection against Cultural Globalization? (Matjaž Uršič).

 

Kurelić, Z., ed. (2015) Violence, Art and Politics

ISBN 978-953-6457-89-2

Materijalni opis: 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Cijena: 26,41 €

Zbornik radova Violence, Art, and Politics sadrži 12 znanstvenih radova koji se bave temom odnosa između nasilja, umjetnosti i politike. Radovi su proizašli iz izlaganja na istoimenoj znanstvenoj konferenciji koja se održala u svibnju 2014. na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik je pisan na engleskome jeziku, te uz radove hrvatskih znanstvenika, sadrži radove njemačkih, španjolskih, engleskih i slovenskih znanstvenika.

Prvu cjelinu čine radovi koje se bave temom nasilja, moći, sjećanja i odnosa umjetnosti i politike oslanjajući se na političku misao H. Arendt. Članak Meints-Stendera On the concept of power pregledni je članak koji daje veoma jasan prikaz teorije moći u suvremenoj političkoj teoriji s naglaskom na raspravu i distinkciju između materijalne i životne moći u radovima Arendt. Povezan s ovim člankom je rad JalušićUnderstanding the difference between violence and power u kojem autorica, sljedeći Arendt, odbacuje Walter Benjaminov pristup razumijevanja koncepta nasilja kao izvedenice iz koncepta političke moći. Hauer u svom članku Horror and laughter and the limits of political science istražuje Arendtinu tezu o nemogućnosti društvenih znanosti da adekvatno objasne Holokaust, te se okreće osobnom svjedočanstvu i iskustvenoj perspektivi izražena kroz umjetnost kao načina da se pristupi Holokaustu kojeg karakteriziraju radikalna nerazumnost i činjenica da se radi o fenomenu bez presedana. Autor se u svojoj analizi referira na radove kazališnog redatelja Georga Taborija i pisca koji je preživio Auschwitz Tedeusza Borowskog. Posljednji članak u ovom bloku je Memories in conflictin post-totalitarian societies Sanchez Munoz koji, oslanjajući se na misao Arendt, problematizira pitanje sjećanja i njegovog kolektivnog karaktera u post-totalitarnim društvima koja su prošla kroz period državnog nasilja ili nasilne tranzicije. Autorica zagovara razvoj pluralističke javne sfere u takvim post-totalitarnim društvima kao uvjet očuvanja kolektivne memorije učinjenog nasilja.

Sljedeći blok sadrži članke koji koriste uvide iz društvenih znanosti u analizi filmova. Rad VilchezThe vunerable and helpless familyin Jennifer Kent's The Babadook govori o horor filmu Babadook odbacujući prevladavajući interpretaciju o čudovištu iz filma kao o manifestaciji osobne traume protagonistice. Autorica se odlučuje za drugačiju interpretaciju u kojoj horor proizlazi iz društvene osude nekonvencionalne obitelji. U analizi predstavljenoj u A little red birdcacthes a budand a megawormurednik zbornika Kurelić govori o razlikama i povezanosti filmova Dina i Plavi baršun redatelja Davida Lyncha koristeći uvide iz IsaiahBerlinove teorije pozitivne slobode. Blanuša u radu Crypts and phantoms of croatian war film tematizira ratni film kao medij ideološkog diskursa kojim se problematizira nacionalni narativ i ratna trauma. Fokus rada je na tri hrvatska filma koji 'idu u suprotnom smjeru od dominantnog nacionalnog narativa', dok metodološki autor koristi uvide iz lacanske psihoanalize o nacionalnoj identifikaciji, te teoriji kripti i fantoma.

Treću cjelinu čine dva rada koja se bave političkom analizom suvremenih romana. Članak Gretića The Kindly Ones govori o istoimenom romanu Littella i daje nam intertekstualnu analizu oslanjajući se na čitanje Littellova romana iz perspektive motiva izvedenih iz Eshilove tragedija Orestija, tj. trećeg dijela te tragedije Eumenida. Petković analizira dva romana suvremenog nobelovca J. M. Cotzeea Waiting for Barbarians i Disgrace iz uvida izvedenih iz koncepta moći i nasilja u dijelima Michela Foucaulta. Autor pokušava dati poveznicu između Cotzeejevih romana i Foucaultove teorije i na taj način proširiti naš uvid u razumijevanje Foucaulta, ali i tema kojima se Cotzee bavi u svojim romanima.

Zadnja cjelina sastoji se od tri rada koja nisu tematski izravno povezana s prijašnjim blokovima. Rad Pop politics as violence against politics daje nam pregled debate koja suprotstavlja dva mišljenja o značenju pop politike (s naglaskom na tzv. celebrity politics) za razvoj demokracije: jednu strana koja smatra takvu vrstu politike štetnom za demokraciju i druga strana koja gleda na odnos demokracije i pop politike u puno pozitivnijem svijetlu. Rad Dolanske Beauty Again oslanjajući se na Hickneyovo pisanje o konceptu ljepote u suvremenoj umjetnosti, tematizira problem politizacije ideje ljepote u suvremenoj umjetnosti. Članak Homera On the 'Critique of Violence' and revolutionary suicide tematski je moguće svrstati u prvi blok jer, iako se za razliku od drugih autora u tom bloku ne oslanja na političku teoriju Arendt, kritizira Žižekovo preuzimanje Benjaminovog koncepta božanskog nasilja u njegovom određenju ideje revolucionarnog nasilja. Kontekstualizirajući problem nasilja u svjetlu radikalne politika RAF-a u 70-im godinama prošlog stoljeća i nasilja radikalne ljevice u Grčkoj od 2008. Homer odbacuje ideju revolucionarnog nasilja protiv države kao neodgovorne politike koja ne uzima u obzir Marxove i Benjaminove uvide o utjecaju materijalnih snaga u transformaciji kapitalističkih društava.

 

Rancière, J. (2015) Nesuglasnost: politika i filozofija

ISBN 978-953-6457-78-6

Preveo: Leonardo Kovačević

Materijalni opis: 122 str. ; 21 cm

Cijena: 19,77 €

"Ovo je djelo Jacquesa Rancièrea već postalo klasikom suvremene političke teorije i filozofije. U njemu je iznesena Rancièreova teorija o prijeporu/nesuglasnosti/neslaganju kao osnovi na kojoj se temelji svako razmatranje o ulozi onoga političkog, sagledanog iz vidika i stajališta filozofije.Što je ono političko samo i kakva je njegova uloga u okviru filozofije? Ako pretpostavimo zajednički nastanak politike i filozofije u antičkome polisu, onda je njihova povezanost neraskidiva u cijeloj povijesti tzv. zapadne civilizacije. Postoji li takvo što kao što je politička filozofija? –  tim pitanjem počinje ova provokativna knjiga. Što je, ustvari, u pitanju u odnosima između „filozofije“ i pridjeva „politički“? U svojoj meditaciji o prirodi i specifičnosti, kako politike tako i filozofije, Rancière se kreće od Aristotela prema suvremenim značenjima demokracije, razmatrajući na tom putu logiku neslaganja kao središnju za političku racionalnost. (…)

Zaključak će Rancièreove knjige biti vrlo indikativan i provokativan za svaku daljnju diskusiju o ovoj problematici međuodnošenja filozofije i politike.

Politika je, u svojoj specifičnosti, rijetka. Uvijek je lokalna i zgodimična. Kako će neka nova politika probiti krug samozadovoljna i trijumfalna konsenzualizma i nijekanje humaniteta, teško je vidljivo ili odlučivo u ovome trenutku. Oslanjanjem na prijepor kao bitno političku kategoriju, Rancièreov pothvat znači odlučan prijelaz iz postmodernog zabacivanja politike prema „političkoj filozofiji“ neslaganja. Ona se pokazuje razotkrivajućom za autentični pojam politike, kakav Rancière pronalazi u antici.

Jednakost, pravednost i sloboda još uvijek traže svoju artikulaciju u svijetu u kome živimo. Rancièreov Mésentente sigurno je vrijedan prilog tome." Iz recenzije dr. sc. Marijana Krivaka.

 

 

Šinko, M., ur. (2015) Žene i politika : feministička politička znanost         

ISBN 9789536955473

Preveli: Davor Stipetić i Sandra Prlenda

Materijalni opis: 573 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Cijena: rasprodano            

Politika, definirali je kao moć, zajednicu ili institucije, realnost je ženskih i muških života te (…) opravdan fokus feminističkih istraživanja i kritika. Politika usmjerava, ograničava, uokviruje naša orodnjena svakodnevna iskustva. Feministička politologija intimno je svjesna važnosti politike za žene, odnosno orodnjene odnose te duboko predana razotkrivanju njenih manjkavost i dokidanju njenih nepravdi. Upravo stoga tekstovi u ovome izdanju trebali bi biti od važnosti svima, a ne samo (pro)feministima/kinjama. (…) Ovaj zbornik pokušava rasvijetliti ključne teorijske rasprave i istraživačke pothvate kao i popuniti terminološku prazninu uspostavljajući hrvatske prijevodne standarde znanstvenih koncepata na području roda i politike. Zbornik je, nažalost, samo ograničen izbor iz mnoštva kvalitetnih i značajnih tekstova pa stoga ostaje nada kako je ovo samo prvi u nizu takvih prijevoda te da će u čitatelju/ici potaknuti interes za daljnje istraživanje.” (iz uvoda Marjete Šinko).

 Knjiga Žene i politika: feministička politička znanost (ur. Marjeta Šinko) suizdavački je projekt Centra za ženske studije i Fakulteta političkih znanosti (FPZ). Objavljena je u okviru biblioteke Žene i … (feministički udžbenici) CŽS-a i biblioteke Politička misao FPZG-a.

Autori/ce: Marjeta Šinko, Olympe de Gouges, Susan Moller Okin, Jane Mansbridge, Joni Lovenduski, Mary G. Dietz, Virginia Sapiro, Drude Dahlerup, Smiljana Leinert Novosel, Ronald Inglehart, Pippa Norris, Yvone Galligan, Sara Clavero, Jennifer L. Lawless, Richard Fox, Karen Celis, Sarah Childs, Johanna Kantola, Mona Lena Krook, Ruth Lister, Karen Beckwith, Jaqui True, Judith Squires, Amy G. Mazur, Dorothy E. McBride.

 

Špehar, H., ur. (2015) Europski sekularni identiteti         

ISBN 978-953-6457-83-0

Materijalni opis: 159 str. ; 22 cm

Cijena: 19,77 €

Zbornik radova Europski sekularni identiteti rezultat je znanstvenog istraživanja u okviru europskoga projekta – Jean Monnet modula „Sekularna Europa: europski sekularni identiteti”, prvoga Jean Monnet modula iz područja političke znanosti u Hrvatskoj. Osim stvaranja novih predavanja i seminara za studente Sveučilišta u Zagrebu (pripremljen je novi kolegij Sekularna Europa: europski sekularni identiteti, na Fakultetu političkih znanosti), sastavni dio modula čini i istraživački projekt „Europski identitet i sekularnost“ koji je posvećen multidisciplinarnom pristupu europskoj integraciji i različitim interpretacijama ideje sekularnosti iz političke znanosti, filozofije, prava, sociologije, povijesti i drugih  područja. Dio radova koji su proizašli iz aktivnosti Jean Monnet modula „Sekularna Europa: europski sekularni identiteti“ već je objavljen u drugim publikacijama, uglavnom u stručnom časopisu Političke analize (2013).

U okviru Jean Monnet modula „Sekularna Europa: europski sekularni identiteti“ održana je znanstvena konferencija „Sekularizacija i laicizacija europskoga društva i politike“ (2013.), te brojni okrugli stolovi i gostujuća predavanja. Osobito zapažena predavanja ili sudjelovanja na znanstvenoj konferenciji i okruglim stolovima imali su Jean-Paul Willaime (voditelj istraživanja na Ecole Pratique des Hautes Etudes, Pariz – Odsjek za religijske studije, Sorbonne, Pariz), Thierry Rambaud (profesor javnog prava, Université Paris Descartes), Miroljub Jevtić (profesor politologije religije, urednik časopisa Politics and Religion, Sveučilište u Beogradu), Vanja-Ivan Savić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i Boris Havel (Sveučilište u Zagrebu). Uz istraživače iz ovoga području, modul je bio mjesto susreta predstavnika religijskih, agnostičkih i ateističkih organizacija te različitih debata i intervjua u medijima. Prilozi u ovom zborniku na temelju različitih pristupa nastoje približiti probleme sekularnosti, sekularizma, europskog identiteta, utjecaja religijskih zajednica, ateističkih i agnostičkih udruga na stvaranje političkoga sustava Europske unije, odnose između Crkve i države i utjecaj što ga ideje sekularnosti i sekularnog identiteta imaju na regionalne, nacionalne i europske politike.

U ovom zborniku radove su pripremili: Boris Havel, Vanja-Ivan Savić, Višeslav Raos, Tomislav Sokol, Marko Veković, Damir Bulat i Hrvoje Špehar.

 

Kursar, T. i Matan, A., ur. (2014) Demokracija u 21. stoljeću?     

ISBN 9789536457779

Materijalni opis: 277 str. ; 21 cm

Cijena: 7,96 €

Čemu još jedna knjiga o demokraciji u situaciji u kojoj su svi demokrati? Nismo li zadovoljni načinom na koji naša demokratska civilizacija, koristeći svoje goleme potencijale, upravlja svijetom?  Nije li prije četvrt stoljeća objavljeno da nema više sukoba oko 'velikih pitanja', ali ni velikih istina? Doduše i tad se znalo da je preostala 'samo' ekonomija budući da se trebamo materijalno reproducirati. Ipak, sve je izgledalo lakše jer su nestali fašisti i komunisti pa će, kako je mislio Fukuyama, liberalna demokracija plus lak pristup videorekorderu i stereo tehnici u ekonomiji razriješiti preostale dvojbe. (…)

No, globalna kriza 2007/08. na dnevni je red postavila konzekvencije aktualnog oblika demokracije. Štoviše, popriličnu je popularnost stekao pojam postdemokracije koji se zapravo odnosi na razdoblje koje seže do vremena pada Berlinskog zida kad demokracija postaje neupitnom ideologijom. Posrijedi je poredak u kojem oligarhija, koristeći se nekom od demokratskih naracija, sustavno potiskuje puk iz politike, usmjeravajući ga najčešće u raznolikost (konzumerističkog) društva.

Na koji smo način u Hrvatskoj prošli put od oduševljenog prihvaćanja demokracije do raširene skepse u pogledu njezinih stvarnih mogućnosti?

Na ova i druga pitanja u zborniku radova odgovaraju: Goran Gretić, Damir Grubiša, Peter Kielmansegg, Zoran Kurelić, Tonči Kursar, Dragutin Lalović, Georg Lohmann, Ana Matan, Gilbert Merlio, Aleksandar Molnar, Henning Ottmann, Luka Ribarević, Davor Rodin, Hrvoje Špehar, Anton Tomičić i Hans Vorländer.

 

Laïdi, Z. (2014) Norma a ne snaga. Zagonetka Europe kao sile    

ISBN 9789536457793

Preveo: Željko Klaić

Materijalni opis: 198 str. ; 21 cm

Cijena: 10,62 €

Norma a ne snaga - Zagonetka Europe kao sile, naslov je iz niza "Politika Europske unije" (br. 5) i prijevod s francuskog iz edicije Presses de Sciences Po, Pariz. Riječ je o iznimno uspješnoj knjizi koja je u Francuskoj doživjela treće izdanje, a koja u središte zanimanja stavlja normativnu silu Europske unije u međunarodnim odnosima. Autor posebnu pažnju posvećuje politikama susjedstva Europske unije, odnosima sa SAD-om i Ruskom Federacijom, te drugim globalnim akterima. U knjizi se analizira pitanje značenja sile u suvremenim međunarodnim odnosima, propituju se teze o mekoj, tvrdoj i pametnoj sili, sili putem norme, društvenim preferencijama Europe u globalizaciji, europskoj zaokupljenosti okolišem i poljoprivredom, odnosu norme i geopolitike, te o konstitucionalizaciji svjetskog poretka, kao i nizu drugih pitanja.

Zaki Laïdi je znanstveni savjetnik na Centru za europske studije i profesor na Institutu za političku znanost u Parizu (Sciences Po). Objavio je više od petnaest knjiga u području međunarodnih odnosa i europskih studija.

 

Picq, J. (2014) Povijest države u Europi. Vlast, pravda i pravo od srednjega vijeka do naših dana

ISBN 9789536457700

Prevele: Milena Bekić Milinović i Jagoda Milinković

Materijalni opis: 596 str. : ilustr. ; 24 cm

Cijena: 26,54 €

Biblioteka Politička misao u suradnji s Centrom za europske studije Fakulteta političkih znanosti, Francuskim institutom u Hrvatskoj, Nacionalnim centrom za knjigu iz Pariza, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatskom udrugom za europske studije, objavila je novi naslov: Jean PICQ, Povijest države u Europi - Vlast, pravda i pravo od srednjega vijeka do naših dana, prijevod sveučilišnog udžbenika objavljenog na Sciences Po (Pariz).

Riječ je udžbeniku namijenjenom prije svega preddiplomskim studentima kolegija Država i ustav, ali i drugim studentima politologije, prava, teologije i drugih disciplina. Na 600 stranica s brojnim kartama i prilozima, ovaj sveučilišni udžbenik obuhvaća 23 poglavlja, podijeljenih u 6 dijelova:

 1. Na izvorima Europe, prava i država (Na izvorima Europe i države. Jeruzalem, Atena i Rim; Suverenost i teološko-političko pitanje. Od Konstantina do Karla Velikog),
 2. Nastanak država. Europa u doba zapadnoga srednjovjekovnog kršćanstva, 1000.-1500. (Crkva i kontrola nasilja. Papinstvo kao prototip države; Pravda i pravo. Prvi temelji države u Engleskoj u vrijeme Plantageneta; Država Kapetovića. Pravda i temeljni zakoni Francuskoga kraljevstva; Španjolska kraljevstva i Poljska. Upravljanje različitošću; Od Marsilija Padovanskog do Machiavellija. Osporavanja unutar Crkve, afirmacija država i stvaranje nove političke misli),
 3. Afirmacija država. Europa vjerskih ratova, 1517.-1648. (Sveto Rimsko Carstvo Njemačkoga Naroda. Reformacija i njezine posljedice; Država pravde u Francuskoj uzdrmana vjerskim ratovima; Inkvizicija, čistoća krvi i prava naroda. Španjolska u zlatno doba; Poljska od tolerancije prema netoleranciji; Afirmacija ustavne države u Engleskoj. Od Peticije o pravima do parlamentarnog ustroja),
 4. Državni razlozi. Europska ravnoteža, 1848.-1815. (Prosvjetiteljstvo, državni razlozi i europska ravnoteža; Nizozemsko zlatno doba. Ujedinjene nizozemske provincije; Francuska u doba Burbonaca. Država financija i reda; Prosvijećeni apsolutizam Habsburške monarhije u 18. st.; Revolucije za ljudska prava u Francuskoj i SAD-u),
 5. Konfrontacija država. Europa nacionalizama i totalitarizama, 1815.-1945. (Romantizam, nacionalna država i nacionalnosti. Njemačka i dvojna Austro-Ugarska Monarhija; Liberalna država; Totalitarne države),
 6. Pacifikacija država. Europa od 1950. do naših dana (Obnova ljudskih prava i povratak pravne države u Europu; Države, njihova suverenost i njihovo pravu u europskoj izgradnji; Obnavljanje oblika države).

 

Beširević, N. (2013) Vanjska politika EU i zapadni Balkan

ISBN 978-953-6457-65-6

Materijalni opis: 328 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena:  10,62 €

Vanjska politika Europske unije i zapadni Balkan nudi koristan uvod u daljnja istraživanja o vanjskoj politici Europske unije, odnosima na zapadnom Balkanu, pitanju proširenja Europske unije i tranzicije/konsolidacije u post-socijalističkim društvima, te utjecaju vanjskih aktera na političke prilike u zemljama u tranziciji.

 

Kulenović, E., ur. (2013) Moderna politička teorija          

ISBN 9789536457748

Materijalni opis: 420 str. ; 25 cm

Cijena:  19,91 €

Udžbenik Moderna politička teorija ponajprije je namijenjen studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija društvenih i humanističkih znanosti. Cilj udžbenika je pružiti dublji uvid u klasike političke teorije u razdoblju od kasnoga 15. do ranoga 20. stoljeća. Osnovna je ideja da studenti steknu taj uvid čitajući izvorne tekstove, dok bi im ovaj udžbenik pokušao olakšati čitanje tih djela i osigurao razumijevanje širega političkog i intelektualnog konteksta njihovog nastanka i utjecaja. Namjera udžbenika Moderna politička teorija nije ponuditi priručnik koji bi omogućio studentima da preskoče izvorne tekstove i pouzdaju se isključivo u sekundarnu literaturu. Upravo suprotno, cilj je pomoći studentima da još ozbiljnije pristupe čitanju originalnih djela i potaknuti ih da se dublje posvete klasicima novovjekovne političke teorije.

Udžbenik sadrži deset poglavlja, a svako od njih posvećeno je jednome od sljedećih autora: Niccolò Machiavelli (1469–1527), Thomas Hobbes (1588–1679), John Locke (1632–1704), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Edmund Burke (1729–1797), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), Alexis de Tocqueville (1805–1859), John Stuart Mill (1806–1873), Karl Marx (1818–1883) i Max Weber (1864–1920). Glavne zadaće svakoga poglavlja su:

 • staviti naglasak na najvažnije dijelove opusa određenog autora
 • pojašnjenje kompleksnijih koncepata i argumenata koje ti autori zagovaraju
 • prikaz političkog i intelektualnog konteksta nastanka određenih tekstova
 • pojašnjenje razvoja i važnijih promjena u središnjoj argumentaciji autora
 • objašnjenje kontinuiteta i inovativnog odmaka od misli prethodnika
 • pozicioniranje glavnih tekstova političke teorije određenog autora unutar njegova šireg filozofskog projekta
 • prikaz političkog i filozofskog utjecaja koji je misao određenog autora imala za buduće generacije.

 

Magnette, P. (2013) Politički sustav Europske unije        

ISBN 978-953-6457-76-2

Preveo: Željko Klaić

Materijalni opis: 208 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga analizira odbacivanje europskoga ustavnog ugovora 2005. godine od strane francuskog i nizozemskog naroda, kao i irsko ne 2008. godine, koji su doveli Europsku uniju u ozbiljnu krizu i pobudili sumnje i dvojbe u pogledu njezine institucionalne naravi, raspodjele ovlasti, mjesta građana i njihovih mišljenja, kao i u pogledu njezine sposobnosti da se uhvati ukoštac s problemima današnjega svijeta.  Razumijevanje te krize i njezinih učinaka na politiku država članica zahtijeva cjelovit uvid u složenost Unije, ali bez pretjerivanja u pogledu njezina dosega. Ovoj je knjizi svrha jasno pokazati koherentnost i osebujnost europskoga političkog sustava.

Knjiga se bavi nezaobilaznim pitanjima za sve države članice Europske unije, što je od posebne važnosti za hrvatski politički kontekst u novom političkom sustavu EU.

 

Saurugger, S. (2013) Teorije i koncepti europske integracije

ISBN 978-953-6457-75-5

Preveo: Željko Klaić

Materijalni opis: 310 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: 13,27 €

Knjiga S. Saurugger, Teorije i koncepti europske integracije (fr. Théories et concepts de l'intégration européenne), objavljena u Biblioteci Politička misao – podediciji Politika Europske unije, Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, u suradnji s Centrom za europske studije, Francuskim institutom u Zagrebu i Francuskim nacionalnim centrom za knjigu u Parizu, prvi je hrvatski sveučilišni udžbenik iz područja političke teorije europske integracije. Istovremeno, riječ je o prijevodu sveučilišnog udžbenika prestižnog Instituta za političku znanost iz Pariza, vodeće francuske sveučilišne institucije iz područja političke znanosti.

Ova knjiga nudi jasnu i potpunu sintezu nepreglednog obilja francuskih i međunarodnih znanstvenih radova na tu temu. Stavljajući koncepte i teorije u kontekst njihova vremena, Sabine Saurugger sažima analize svojstvene političkoj sociologiji, javnim politikama, političkoj teoriji i teoriji međunarodnih odnosa.  Time autorica pruža studentima, nastavnicima i profesionalnim političarima ključeve za razumijevanje zbog čega su i na koji način raznovrsni teorijski pristupi doprinijeli objašnjavanju procesa izgradnje Europe. Njezin rad omogućuje shvaćanje sve snažnijeg objedinjavanja europskoga kontinenta uz istovremeno poštovanje nacionalnih suvereniteta.

 

Gauchet, M. (2012) Religija u demokraciji. Put laičnosti

ISBN 9789536457632

Prevela: Vesna Pavković

Materijalni opis: 96 str. ; 21 cm

Cijena: 7,96 €

Marcel Gauchet (1946), povjesničar i društveni teoretičar, posebno značajan po svojim brojnim radovima iz povijesti religije, sociologije religije, političke filozofije i političke povijesti, profesor na pariškoj École des hautes études en sciences sociales, jedan je od ključnih suvremenih francuskih intelektualaca. Njegova djela, poput Raščaravanje svijeta: politička povijest religije (Le Désenchentement du monde. Une histoire politique de la religion, 1985), Revolucija ljudskih prava (La Révolution des droits de l'homme, 1989), Revolucija moći: suverenost, narod i predstavništvo 1789-1799. (La Révolution des pouvoirs: la souveraineté, le peuple et la représentation 1789-1799, 1995), Demokracija protiv same sebe (La Démocratie contre elle-même, 2002), Raščarani svijet? (Un monde désenchanté?, 2004), a posebno Pojava demokracije (L'Avènement de la démocratie, u više tomova, 2007. i 2010), da spomenemo samo neka, predstavljaju snažan doprinos društvenim istraživanjima, posebno u područjima koja su isprepletena interdisciplinarnim i pluridisciplinarnim međuovisnostima - između povijesti, sociologije, politologije, prava i teologije.

Religija u demokraciji. Put laičnosti analizira slojevite povijesno-političke odnose u kojima se afirmiraju ideje i procesi laičnosti, laicizacije, sekularizacije, sekularnog/svjetovnog, metamorfoze uloge religije, odnosa Crkve i države u Francuskoj, problem identiteta, redefinicija demokracije i značajna promjena političke paradigme koja se alimentirala iz sukoba s religijom.

 

Grubiša, D., Beširević, N. i Špehar, H., ur. (2012) Politički sustav EU i europeizacija hrvatske politike

ISBN 978-953-6457-64-9

Materijalni opis: 288 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Cijena: 10,62 €

Europski model vladavine bitno je promijenio način na koji se danas poima politika. Iako su snage koje podupiru klasični model vlasti još uvijek jake u obrani starih vrijednosti, novi model vladavine svakim danom krči svoj put u državama članicama i mijenja ustaljene navike političkog ponašanja i djelovanja, gradeći novu političku paradigmu.

Prihvaćanjem kandidature za prijam u članstvo Europske Unije, za Hrvatsku je nastupila nova faza u razvoju političkih institucija, aktera, vrijednosti i postupaka. Stoga je i za hrvatsku politiku presudno pitanje koliko će se Hrvatska promijeniti nabolje kroz proces europeizacije i koliko će jačati demokratske institucije i  procedure u procesu prilagodbe Europskoj Uniji i njezinom modelu vladavine. Prvi korak na tom putu je istraživanje učinaka europeizacije na hrvatsku politiku i doprinos hrvatske politike europeizaciji kao novoj političkoj paradigmi, za što najbolji odgovor može dati hrvatska politologija sama.

 

Merkel, W. (2011) Transformacija političkih sustava : uvod u teoriju i empirijsko istraživanje transformacije

ISBN 978-953-6457-61-8

Preveli: Mirjana Kasapović i Nenad Zakošek

Materijalni opis: 552 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Cijena:  19,91 €

Wolfgang Merkel njemački je profesor komparativne politike i svjetski poznati istraživač transformacije političkih režima. Predavao je na sveučilištima u Mainzu i Heidelbergu (kao nasljednik Klausa von Beymea), a od 2004. profesor je komparativne politike i istraživanja demokracije na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu te ujedno voditelj istraživačkog odjela „Demokracija: strukture, postignuća i izazovi“ na Istraživačkom centru društvenih znanosti u Berlinu (Wissenschaftszentrum Berlin, WZB). Suvoditelj je nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata, među ostalima „Barometra demokracije“ Sveučilišta u Zürichu (od 2005.) i projekta „Ključne prijelomnice i preživljavanje diktatura“ (od 2011.), koji financira znanstvena zaklada Deutsche Forschungsgemeinschaft. Godine 2011. dobio je poziv na dužnost predsjednika Leibnizova instituta za globalne i regionalne studije u Hamburgu.

Knjiga Transformacija političkih sustava prvi je sveobuhvatni udžbenik teorija i empirijskih istraživanja transformacije političkih sustava u svijetu. Njegovo prvo izdanje na njemačkom jeziku objavljeno je 1999. godine, a hrvatski se prijevod temelji na znatno proširenom i izmijenjenom drugom izdanju iz 2010. godine. Osim iscrpnog prikaza temeljnih kategorija i klasifikacije demokratskih i autokratskih političkih režima, kao i teorija i transformacije režima, knjiga donosi komparativne prikaze odabranih slučajeva demokratizacije drugog (Njemačka, Italija, Japan) i trećeg vala demokratizacije (Južna Europa, Latinska Amerika, Južna i Jugoistočna Azija, Istočna Europa) te poglavlje o promicanju demokracije izvanjskom mirnodopskom ili vojnom intervencijom.

 

Peruško, Z. i sur. (2011) Hrvatski medijski sustav : prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja

ISBN 978-953-6457-58-8

Materijalni opis: 191 str. ; 24 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga analizira medije u Hrvatskoj na temelju UNESCO-ovim indikatora medijskog razvoja, te stupanj u kojemu mediji pridonose dobroj vladavini i demokratskom razvoju u Hrvatskoj, kojima su i sami poticani. Usmjeravajući se na pitanja slobode, neovisnosti i pluralizma medija, analiza obuhvaća sva područja medijskog krajolika: zakonski i regulatorni okvir, raznolikost medija, ulogu medija kao platforme za demokratsku raspravu, profesionalnost medijskih djelatnika i infrastrukturne kapacitete medija.

 

Šiber, I., ur. (2011) Hrvatska i Europa: strahovi i nade

ISBN 978-953-6457-62-5

Materijalni opis: 253 str. : ilustr. ; 24 cm

Cijena: rasprodano

Cilj je ove knjige pružiti korisne spoznaje hrvatskom društvu u cilju što bezbolnijeg prihvaćanja i integriranja u Europsku Uniju, prilagođavanja nužnim zahtjevima koje pred Hrvatsku postavlja nova integracija i izbjegavanja unutarnjih raskola.                                                 

Ustanovljavanje postojećih strahova ukazuje u kojem pravcu treba ići organizirana društvena akcija njihovog prevladavanja, a ustanovljavanje nada što je to što treba poticati, na čemu insistirati, koje su to uporišne točke i sadržaji na kojima se može pridobiti javnost.       

Sažeto, osnovni nam je cilj bio istražiti međuodnos trijade: stvaratelji mnijenja (elite) - mediji  - javnost, i analizirati pretpostavke za donošenje djelotvorne komunikacijske strategije u cilju zadobivanja podrške javnosti, prilagodbe pojedinih socijalnih skupina zahtjevima EU i općenito, 'europeizacije' Hrvatske.

 

Wright, E. O. (2011) Vizije realističnih utopija

ISBN 978-953-6457-60-1

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 305 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Cijena: rasprodano

Erik Olin Wright (rođen 1947) poznati je američki sociolog. Sociologiju i povijest diplomirao je na Harvardu, a sociologiju doktorirao na Berkeleyju. Od 1976. zaposlen je na odsjeku za sociologiju Sveučilišta Wisconsin, a od 2011. predsjednik je Američkog sociološkog društva, najvažnijeg sociološkog udruženja u Sjedinjenim Američkim Državama.

U počecima svoje znanstvene karijere usredotočio se na bavljenje pitanjem socijalne klase, pri čemu se trudio razraditi i nadopuniti marksistički koncept klase kako bi i marksistički i nemarksistički orijentiranim istraživačima olakšao korištenje tog koncepta u analizi ekonomskog i političkog ponašanja ljudi. O tim je temama objavio velik broj članaka te nekoliko knjiga od kojih se mogu istaknuti Class, Crisis and the State (1978), The Debate on Classes (1990) i Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (1997).

U posljednjih se desetak godina Wright intenzivno bavi propitivanjem mogućnosti društvenih i političkih reformi kapitalističkih liberalno-demokratskih društava. Taj projekt označava nazivom Realne utopije, a knjiga Envisioning Real Utopias, objavljena 2010, predstavlja sintezu njegovog dugogodišnjeg bavljenja tim pitanjima. Knjiga se pojavljuje u trenutku kada su suvremena demokratska društva zahvaćena ekonomskom i političkom krizom i nudi zanimljiv okvir za razmišljanje o mogućim načinima izlaska iz krize, ali i o širim mogućnostima alternativnog ekonomskog i političkog organiziranja suvremenih društava.

 

Hill, M. (2010) Proces stvaranja javnih politika

ISBN 978-953-6457-56-4

Preveo: Duško Čavić

Materijalni opis: 333 str. ; 24 cm

Cijena: 13,27 €

Proces stvaranja javnih politika standardni je udžbenik politologijske poddicipline javnih politika, te ujedno i prvi prijevod jednog takvog izdanja u Hrvatskoj. Peto izdanje nudi razmatranje različitih teorijskih pristupa unutar političke znanosti (pluralizam, teorija elita, strukturalizam, korporativizam, mreže i zajednice javnih politika, novi institucionalizam, racionalni izbor) koji se povezuju s problemima i primjerima iz prakse javnih politika u pojedinim fazama njihova stvaranja (određivanje dnevnog reda, formuliranje javnih politika, implementacija i evaluacija). Uz "velike" teorijske pristupe, Hillov udžbenik nudi uvid i u teorije srednjeg dometa (inkrementalizam, modeli dnevnog reda i tipologije javnih politika), te temeljit pregled pojedinih područja stvaranja javnih politika.

 

Hirschman, A. O. (2010) Izlazak, glas i lojalnost

ISBN 978-953-6457-53-3

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 133 str. : ilustr. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Povezujući i ispitujući vezu ekonomije i politike, autor detaljno obrađuje mehanizme koji su karakteristični za ta područja: izlazak kao instrument tržišnih sudionika i pokazatelj nezadovoljstva ponudom; glas kao političko sredstvo koje bi trebalo promijeniti postojeće negativno stanje. Oboje zajedno tvore optimalno sredstvo koje je teško ostvarivo.

 

Lalić, D. i Kunac, S. (2010) Izborne kampanje u Hrvatskoj : dvije studije o tri izborna nadmetanja

ISBN 978-953-6457-55-7

Materijalni opis: 180 str. : ilustr. ; 24 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga sadrži dva istraživanja stranačkih kampanji za parlamentarne izbore - prvo je za izbore 1995. i 2003. godine, drugo za 2007. godinu. Istraživanje se uglavnom odnosi na televizijsko oglašavanje, posebno TV spotove kao instrumente izborne kampanje. Ovo je prikaz prvog sustavnog istraživanja izbornih kampanja i prva publikacija te vrste kod nas.

 

Wright, S. (2010) Jezična politika i jezično planiranje : od nacionalizma do globalizacije

ISBN 978-953-6457-57-1

Preveli: Davor Stipetić i Anton Pavlov

Materijalni opis: 275 str. ; 24 cm

Cijena: rasprodano

Složenu problematiku planiranja i politike jezika autorica smatra esencijalnom u raspodjeli moći i resursa u svim društvima, gdje je neodvojiv dio brojnih političkih aktivnosti. Polazno pitanje za analizu cjelokupne ljudske aktivnosti proizvodnje i prijenosa značenja, budući da jezik funkcionira na osnovi toga što svi članovi govorne zajednice prihvaćaju arbitrarne konvencije, "zato što zajednica tako hoće", jest kada dolazi do svjesne upotrebe određenih jezičnih formi za određene ciljeve. Jezik je sredstvo za vođenje našeg društvenog života, presudno za ustrojavanje grupa, pa se ovdje raspravlja i o pitanjima diferencijacije, integracije, jezičnih prava kao ljudskih prava, ugroženosti i nestajanja jezika, te brojnim drugima.

 

Olson, M. (2009) Logika kolektivnog djelovanja : javna dobra i teorija skupina

ISBN 978-953-6457-52-6

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 220 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga Mancura Olsona, jednog od najvažnijih američkih društvenih znanstvenika druge polovice 20. stoljeća, čija su djela potakla interes za teorije racionalnog izbora u gotovo svim društvenim znanostima. Upravo je ovo ključna knjiga njegovog djelovanja, premda se u hrvatskom prijevodu pojavljuju tek sad, četrdesetak godina nakon objavljivanja originala. Budući da se većina djelovanja što ih poduzimaju skupine pojedinaca ili se ona poduzimaju u njihovo ime obavlja posredstvom organizacija, u knjizi se detaljno razmatraju organizacije na općenit ili teorijski način.

 

Petak, Z., ur. (2009) Stranke i javne politike : izbori u Hrvatskoj 2007.

ISBN 978-953-6457-51-9

Materijalni opis: 268 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Zbornik radova o strankama i javnim politikama, tijekom izbora u Hrvatskoj 2007. Priloge su pripremili: Zdravko Petak, Danijela Dolenec, Krešimir Petković, Dagmar Radin, Vedrana Baričević, Viktor Koska, Marina Škrabalo i Berto Šalaj.

 

Ferro, M. (2008) Sedmorica zaraćenih: 1918.-1945. : usporedna povijest

ISBN 978-953-6457-50-2

Prevela: Vesna Lisičić

Materijalni opis: 389 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga Marca Ferra, francuskog povjesničara, koja se bavi djelima i vladanjem sedmorice velikih protagonista Drugog svjetskog rata: Winstona Churchilla, Čang Kaj-šeka, Charlesa de Gaullea, Adolfa Hitlera, Benita Mussolinija, Franklina Delana Roosevelta i Josifa Visarionoviča Staljina. Nijedna od njihovih verzija mnogih događaja vezanih za predratne i ratne događaje nije ista, iako su jasno podijeljeni na dva tabora, onaj saveznički i onaj nacističko-fašistički. To dokazuje da samo jedno gledište nije dovoljno da se odgonetnu činjenice iz najstrašnijeg razdoblja ljudske povijesti, već različite pozicije sedmorice protagonista otkrivaju cijelu kompleksnost Drugog svjetskog rata.

 

Matan, A. (2008) Teorija političke legitimnost J. Rawlsa

ISBN 978-953-6457-48-9

Materijalni opis: 197 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Ova stručna knjiga obuhvaća, osim teorije legitimnosti, i pojam političkog liberalizma, teoriju pravednosti i pluralizam. Tumačenje teorije političke legitimnosti Johna Rawlsa upućuje na društvena stanja korespondentna suvremenoj Hrvatskoj, posebice u krizi zakonodavstva i problema njegove nedosljednosti i primjene, odnosno pravednosti. No ipak je iznesena teorija važeća i za opće dobro u bilo kojim okolnostima državne stabilnosti a u smislu postizanja građanskog povjerenja. Takvo povjerenje Rawls sublimira i u ine dobrobiti društva osim legitimnosti. Usklađivanje bazičnih i nužnih komponenata demokratskih odrednica, ideja je i temelj Rawlsonove političke teorije. Stoga će društvo, bez obzira na etničke, religijske i ine demokratske probleme, ostati nedodirljivo.

 

Landman, T. (2008) Teme i metode komparativne politike

ISBN 978-953-6457-49-6

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 428 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: 10,62 €

Istraživanja u djelokrugu komparativne politike bilježe složenu metodologiju pa će i ova knjiga sustavno prikazati određene faze komparativnog istraživanja. Knjigom će se koristiti studenti i oni koji žele usavršiti struku, a dotiču teme političkih znanosti, područnih studija, javnih politika, ljudskih prava te političke analize. Knjiga je podijeljena tako da kreće od osnovnih zadataka (za studente) do temeljitijih analiza i konačnih zaključaka. U tekstu je ujedno sjedinjena bogata referentna literatura povijesnog i inog karaktera.

 

Berridge, G. (2007) Diplomacija

ISBN 978-953-6457-24-3

Prevela: Ksenija Juričić

Materijalni opis: 258 str. ; 21 cm

Cijena:  13,27 €

Autor, osnivač i vođa Centra za studij diplomacije i profesor emeritus, bavi se diplomacijom i kanalima kojima se ostvaruju njezine funkcije. Ističući kako je diplomacija samo sredstvo kojim države provode svoju vanjsku politiku autor daje i kratak pregled povijesti diplomacije. Glavni sudionici provođenja diplomacije su ministarstva vanjskih poslova koja su nastala čak tri stoljeća nakon nastanka diplomacije kao pojma. Autora ipak posebno zanimaju dva glavna čimbenika diplomacije koja je detaljno analizirao: pregovaranje kao najvažniju funkciju diplomacije i kanale kojima se vode pregovori.

 

Kasapović, M., ur. (2007) Izlazak iz množine? : stanje hrvatske političke znanosti

ISBN 978-953-6457-46-5

Materijalni opis: 420 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Zbornik članaka profesora Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koji je nastao nakon rasprava u znanstvenim radionicama o stanju političke znanosti kao discipline. Autori se između ostaloga u svojim tekstovima bave razmatranjem hrvatske političke znanosti, stanjem u pojedinim poddisciplinama i podpodručjima hrvatske političke znanosti i daju pregled organizacije studija političkih znanosti na svjetskim sveučilištima (Harvard, Princeton...). Knjiga sadrži bilješke o autorima i kazalo imena.

 

Peters, G. B. (2007) Institucionalna teorija u političkoj znanosti. Novi institucionalizam

ISBN 978-953-6457-47-2

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 224 str. ; 22 cm

Cijena: 10,62 €

Knjiga o prirodi političkih institucija i ulozi institucionalne teorije u političkoj znanosti. Guy Peters, profesor političke znanosti na Sveučilištu u Michiganu, smatra da je nemoguće u potpunosti razumjeti i objasniti ono što se događa u svijetu politike i vlasti samo na temelju usredotočenosti na ponašanje pojedinca, bez studioznog pregleda uloge institucija odnosno institucionalizma u politici i političkoj znanosti. Peters u knjizi piše o korijenima normativnog institucionalizma, o historijskom, empirijskom, sociološkom i međunarodnom institucionalizmu.

 

Yin, R. (2007) Studija slučaja. Dizajn i metode

ISBN 978-953-6457-42-7

Preveo: Nebojša Blanuša

Materijalni opis: 211 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga se nalazi na popisima literature svih značajnijih sveučilišnih kolegija iz metodologije društvenih znanosti. Iscrpan je prikaz metode studije slučaja, njenih posebnosti i svih faza istraživanja: definiciji problema, nacrtu, prikupljanju podataka te kompoziciji i izvještavanju.

 

Žanić, I. (2007) Hrvatski na uvjetnoj slobodi : jezik, identitet i politika između Jugoslavije i Europe

ISBN 978-953-6457-44-1

Materijalni opis: 381 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Naslov i podnaslov upućuju na žrvanj u kojem se našao hrvatski jezik nakon raspada Jugoslavije, odnosno traženja njegova identiteta i na međunarodnoj razini. Polazeći s premisama o jezičnom stanju u bivšoj državi i primjerima jezičnih nesuglasica, autor istančano i minucioznom informiranošću predočava jezični put ne samo hrvatskog nego i ostalih jezika naroda na europskim i svjetskim govornicama. Iznosi i povijesne primjere te suvremene situacije borbe za jezičnu ravnopravnost. Jezične nesporazume i paradokse nastoji sliti u zakoniti red u smislu jezičnih usklađivanja i ostvarivanja njegovih funkcionalnih vrijednosti. To ne vrijedi samo za standardne jezike već i za njihove idiomske i strukovne rukavce. Knjiga pruža mnogo potrebne i zanimljive građe o jeziku danas, odgovara na temeljna pitanja o jezičnom identitetu te realizacije jezičnih prava u svijetu.

 

Burnham, P. i sur. (2006) Metode istraživanja politike

ISBN 953-6457-41-5

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 346 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: 13,27 €

Ovo je prva cjelovita i suvremena studija o metodama istraživanja politike, odnosno o metodama i metodologiji političke znanosti. Polazeći od općeg problema dobrog dizajniranja znanstvenog istraživanja, u njoj su prikazane glavne metode istraživanja politike te ukazano na njihove prednosti i nedostatke. Obuhvaćeni su komparativne metode, ankete i ispitivanje javnog mnijenja, deskriptivna statistika, analiza dokumenata i arhiva, internetsko istraživanje, intervjuiranje elita, sudjelujuće promatranje i analiza diskursa. Naposljetku se razmatraju neke etičke dvojbe i problemi u politološkim istraživanjima.

 

Kulenović, E. (2006) Sloboda, pluralizam i nacionalizam : politička teorija Isaiaha Berlina

ISBN 953-6457-34-2

Materijalni opis: 152 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga Enesa Kulenovića predstavlja zapravo njegov prošireni magistarski rad u kojem se bavi političkom teorijom velikog britanskog političkog filozofa Isaiaha Berlina. Knjiga ima za cilj dati pregled i raspraviti glavne argumente političke teorije Isaiaha Berlina, a podjeljena je u tri poglavlja u kojima autor nastoji izložiti neke od osnovnih tema Berlinove političke misli - politčku slobodu, njegovu teoriju vrijednosnog pluralizma i naposljetku Berlinovu teoriju liberalnog nacionalizma.

 

Soutou, G.-H. (2006) Nesiguran savez : francusko-njemački političko-strateški odnosi od 1954. do 1996.

ISBN 953-6457-37-7

Prevela: Vesna Lisičić

Materijalni opis: 345 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Francuska i Njemačka su razdoblju od 1870. do 1945. godine triput ratovale međusobno, s time da su u dva svjetska rata obje države bile nositeljice politika svojih sukobljenih saveza. Danas su Francuska i Njemačka jamac mira u Europi i temeljni stup Europske unije. Put od neprestanog rivaliteta i učestalog međusobnog ratovanja do saveza između ove dvije države nije bio nimalo jednostavan i pravocrtan, a u ovoj ga knjizi opisuje profesor suvremene povijesti s pariške Sorbonne Georges-Henri Soutou. Knjiga donosi niz podataka i događaja koji su obilježili suradnju između Francuske i Njemačke od 1956. do 1996. godine, ne skrivajući uspone i padove u povijesti tih odnosa.

 

Čular, G., ur. (2005) Izbori i konsolidacija demokracije u Hrvatskoj

ISBN 953-6457-33-4

Materijalni opis: 212 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Zbornik radovima o izborima i razvoju demokracije u Hrvatskoj. Priloge su pripremili: Ivan Šiber, Dražne Lalić, Suzana Kunac, Goran Čular i Mirjana Kasapović.

 

Dunleavy, P. (2005) Kako napisati disertaciju

ISBN 953-6457-29-6

Prevela: Maja Grgić Hudoletnjak

Materijalni opis: 260 str. : ilustr. ; 22 cm

Cijena: rasprodano

Priručnik za izradu doktorske disertacije autora, profesora političke znanosti na prestižnoj London School of Economics and Political Science te autora brojnih znanstvenih radova. Na kraju knjige je rječnik, popis dodatne literature i kazalo.

 

Vlajčić, G. (2005) Boljševički antifašizam : ideološke osnove i taktika : politička stajališta Kominterne 1919-1934.

ISBN 953-6457-30-X

Materijalni opis: 107 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Autorica u knjizi otvara niz interesantnih i važnih znanstvenih i političkih pitanja - u kojoj je mjeri boljševički antifašizam bio odgovor na nacistički antikomunizam, u kakvom su odnosu bili liberalni, demokratski, komunistički i drugi antifašizmi te zašto je upravo socijaldemokracija bila shvaćena kao najveći neprijatelj komunizma u prvoj polovici 20. stoljeća?

 

Offe, C. (2004) Tocqueville, Weber i Adorno u Americi : hoće li se Europa amerikanizirati?

ISBN 953-6457-28-8

Preveli: Mirjana Kasapović i Nenad Zakošek

Materijalni opis: 85 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Prijevod djela: Selbstbetrachtung aus der Ferne: Tocqueville, Weber und Adorno in den Vereinigten Staaten.

 

Petak, Z., Kasapović, M. i Lalić, D. (2004) Lokalna politika u Hrvatskoj : tri studije

ISBN 953-6457-25-3

Materijalni opis: 178 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Tri studije troje autora o lokalnoj politici u Hrvatskoj. Studija Zdravka Petaka odnosi se na financiranje lokalne samouprave. Mirjana Kasapović bavi se lokalnim izbornim pravom te temeljnim načelima i elementima sustava u lokalnim izborima. U posljednjoj studiji Dražen Lalić progovara o krizi gradske vlasti u Splitu tijekom 2001. i 2002. godine.

 

Prpić, I., ur. (2004) Globalizacija i demokracija

ISBN 953-6457-23-7

Materijalni opis: 181 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga je sastavljena od četrnaest tekstova hrvatskih znanstvenika i politologa, koje je prikupio i uredio prof.dr. Ivan Prpić, a koji se bave odnosom globalizacije i demokracije, odnosno demokratskih institucija i dostignuća. Globalizacija je povijesno nov proces koji sa sobom donosi nekoliko politologijskih osobitosti. Kao prvo nameće se nedostatak demokratske legitimacije, zatim prevladavanja države kao jednog od temelja suvremenih političkih subjekata te napokon utjecaj globalizacije na predmete politologijskih istraživanja. Ova knjiga pokušava odgovoriti na neke od izazova što ih je u politički život unijela globalizacija.

 

Rodin, D. (2004) Predznaci postmoderne

ISBN 953-6457-27-X

Materijalni opis: 293 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Rodinova knjiga sadržava studije u kojima se promišljaju mnoge važne filozofske, političke i historiografske teme u svezi postmoderne. Posebno se naglašava ontološko određenje Europe a uz nove pojave u vremenu, te moralna pitanja što slijede. "Političko je djelovanje specifični medij koji prikazuje onaj intersubjektivni realitet koji na razini prirodnog stanja pretpolitički postoji u obliku fronesisa, prijateljstva, gostoprimstva, ljubavi, mržnje, vrline, dostojanstva i sl.

 

Vilović, G. (2004) Etički prijepori u Globusu i Nacionalu 1999.-2000.

ISBN 953-6457-26-1

Materijalni opis: 191 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

"...pred čitateljem je rad koji prvi put u Hrvatskoj monografski na metodološko-kategorijalnim postavkama moderne teorije medija, u jasno definiranom kriterijalnom okviru i na domaćoj građi relevantna opsega sistematizira, analizira i interpretira kontekste - vanjske, odnosno društvene, i unutrašnje, odnosno redakcijske, onoliko koliko se već oni u svojoj međuuvjetovanosti mogu razgraničiti - u kojima nastaju etički kotroverzni novinski tekstovi." (iz Pogovora Ive Žanića)

 

McNair, B. (2003) Uvod u političku komunikaciju

ISBN 953-6457-21-0

Preveo: Davor Stipetić

Materijalni opis: 239 str. : ilustr. ; 21 cm

Cijena: 7,96 €

Knjiga se bavi političkom komunikacijom i njezinom ulogom u političkom životu liberalno-demokratskih država, a naročito Velike Britanije. U prvom dijelu knjige autor objašnjava termin političke komunikacije, političkih komunikatora, te opisuje načela liberalne demokracije i odnos političke komunikacije u teoriji, s onom u demokratskim procesima. Drugi dio knjige pojmove obrađene u uvodu stavlja u kontekst političke komunikacije niza aktera, uključivši vladine i stranačke političare, poslovne ljude, sindikalne vođe, kao i marginalizirane političke aktere poput grupa za pritisak i terorističkih organizacija.

 

Meyer, T. (2003) Mediokracija : medijska kolonizacija politike

ISBN 953-6457-19-9

Preveo: Tomislav Martinović

Materijalni opis: 134 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Autor se bavi odnosom demokracije i masovnih medija razmatrajući temelje, procese, stanja i perspektive toga odnosa. Mediokracija je, prema njegovom mišljenju, širi pojam od medijske demokracije jer uključuje političko-kulturnu dijagnozu da na pozornicama i iza pozornica masovnih medija sve više dolazi u obzir samo ono što se podudara s političkim i kulturnim ukusom što širega presjeka društva.

 

Putnam, R. (2003) Kako demokraciju učiniti djelotvornom : civilne tradicije u modernoj Italiji

ISBN 953-6457-20-2

Prevela: Mirjana Paić Jurinić

Materijalni opis: 292 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Politološka studija o civilnom životu na primjeru regija u Italiji. Studija je rezultat teorijskih i terenskih istraživanja, a namjera je autora pridonijeti razumijevanju djelovanja demokratskih institucija te istražiti kako formalne institucije utječu na praksu politike i vlade. Metoda istraživanja je empirijska: želi se ispitati u kojoj mjeri djelotvornost neke institucije ovisi o društvenoj, ekonomskoj i kulturnoj okolini.

 

Smith, A. (2003) Nacionalizam i modernizam : kritički pregled suvremenih teorija nacija i nacionalizma

ISBN 953-6457-16-4

Prevela: Mirjana Paić Jurinić

Materijalni opis: 291 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Autor se usredotočuje na stajališta, modele i teorije o nacionalizmu nastale nakon 1970. godine, nastavljajući na svoju prvu knjigu "Teorije nacionalizma" objavljenu 1971. godine. Knjiga je u prvom redu namijenjena studentima koji se s tim područjem tek susreću.

 

Beyme, K. von (2002) Transformacija političkih stranaka

ISBN 953-6457-14-8

Prevela: Mirjana Kasapović

Materijalni opis: 202 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Novi trend istraživanja političkih stranaka stavlja naglasak na transformaciju stranaka od narodnih stranaka do biračkih stranaka u posljednjih dvadeset godina. Autor detaljno analizira promjena nastale na svim razinama: na razini teorijskog istraživanja stranaka, na razini birača, stranačkih organizacija, stranačkog sustava, deideologizaciju stranaka i programsko približavanja stranačkih obitelji, da bi u zaključnom poglavlju sumirao čimbenike transformacije narodnih u profesionalne biračke stranke.

 

Hayek, F. A. von (2002) Individualizam i ekonomski poredak

ISBN 953-6457-11-3

Preveo: Dag Strpić

Materijalni opis: 220 str. ; 21 cm

Cijena: rasprodano

Autor knjige je preminuli austrijski pravnik, ekonomist, politički ekonomist i politolog. Ovu knjigu nije namijenio popularnoj upotrebi, već kolegama istraživačima. U većini od dvanaest eseja, koji je tvore, razmatra različite aspekte središnje teme: od moralne filozofije do metoda društvenih znanosti, od problema ekonomske politike do čiste ekonomske teorije. Tri eseja posvetio je socijalističkom računu, a u završnima razmatra valutu robnih rezervi, Ricardov efekt i ekonomske uvjete međudržavnog federalizma.

 

Knežević, R. i sur., ur. (2002) Hrvatska politologija : 1962.-2002.

ISBN 953-6457-13-X

Materijalni opis: 490 str. ; 22 cm

Cijena: rasprodano

Knjiga sadržava uvodnu raspravu o razvoju hrvatske politologije i izbor od dvadesetak radova objavljenih u razdoblju od 1964-2001. Radovi su svrstani u pet tematskih cjelina: 1. metodologiju - disciplina i metode, 2. političku teoriju 3. politički sustav i političke institucije, 4. političko ponašanje i politički procesi, 5. međunarodna politika - međunarodni odnosi i komparativna politika. Knjiga je nastala u povodu 40. godišnjice osnivanja Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.