Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej 4

Esej 4


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132405

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Domagoj Bebić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Boris Beck - Seminar
pred. Nensi Blažević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kosta Bovan - Seminar
Ana Budimir - Seminar
prof. dr. sc. Viktorija Car - Seminar
izv. prof. dr. sc. Antonija Čuvalo - Seminar
pred. Kristian Došen - Seminar
prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović - Seminar
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
prof. dr. sc. Igor Kanižaj - Seminar
nasl. pred. Tomislav Klauški - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar
doc. dr. sc. Petra Kovačević - Seminar
izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina - Seminar
prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar
Stela Lechpammer, mag. nov. - Seminar
izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar
doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki - Seminar
Matej Mikašinović-Komšo, univ. mag. pol. - Seminar
prof. dr. sc. Marina Mučalo - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar
prof. dr. sc. Tena Perišin - Seminar
prof. dr. sc. Zrinjka Peruško - Seminar
prof. dr. sc. Božo Skoko - Seminar
prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Seminar
izv. prof. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar
prof. dr. sc. Gordana Vilović - Seminar
doc. dr. sc. Dina Vozab - Seminar
doc. dr. sc. Milica Vučković - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar
pred. Igor Weidlich - Seminar
Ivica Zadro, dipl.nov. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(iz uputa za izradu akademskih radova)

LITERATURA:


NASTAVA

4. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Boris Beck:

Srijeda u 11:30, uz prethodni dogovor, na Fakultetu

On-line putem MS Teams aplikacije ili uživo uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Kosta Bovan:

Po dogovoru putem maila

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Viktorija Car:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Antonija Čuvalo:

Ponedjeljkom od 10:30 do 11:30 uz prethodni dogovor (MS Teams/uživo)

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović:

Uživo, uz prethodni dogovor putem maila

prof. dr. sc. Igor Kanižaj:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams)

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

Utorkom u 13:30, uz prethodni dogovor (MS Teams/uživo)

doc. dr. sc. Petra Kovačević:

On-line putem MS Teams aplikacije ili uživo na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Zlatan Krajina:

Srijedom u 11:00, uz prethodni dogovor putem maila

prof. dr. sc. Enes Kulenović:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Đana Luša:

Petkom od 13:00 do 14:00, uživo u Dekanatu, ili putem MS Teams aplikacije

prof. dr. sc. Marina Mučalo:

Po dogovoru putem maila

izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Tena Perišin:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Zrinjka Peruško:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Božo Skoko:

Prema dogovoru putem maila, uživo ili online

prof. dr. sc. Hrvoje Špehar:

Po dogovoru putem maila

doc. dr. sc. Dina Vozab:

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor


Obavijesti

04.05.2022
Prijava rada - mentorstvo Bebić
Poštovane kolegice i kolege,  Mentorstvo rada prihvaćam na temelju dostavljenog prijedloga teme i nacrta rada. Temu birate sami, ali tema mora biti iz područja online novinarstva i novih (društvenih) medija ili viralnog komuniciranja.    Opseg rada: 2000-2500 riječi  Literatura: minimalno 5 jedinica znanstvene i stručne literature  Istraživanje: metodologiju birate sami, u skladu s temom rada  Rad mora biti pisan u skladu s uputama za akademsko pisanju , u protivnom neće biti prihvaćen.    * Mentorstvo se prihvaća redom odobravanja nacrta. Odobreni nacrt potvrda je mentoriranja. 
07.07.2020
upis ocjena - boris beck
poštovane kolegice i kolege, ako tko želi upis ocjene u index, bit ću u srijedu u 10 pred fakultetom, a također i u petak u 11; samo vas molim da točno zapamtite datum roka i ocjenu, ili ih točno prenesete osobi koja će donijeti vaš index doc. dr. sc. boris beck
17.06.2020
boris beck - upisi ocjena
poštovane kolegice i kolege, u petak 19. 6. potpisivat ću indexe u svom kabinetu (3. kat) od 10 do 12 pa vas molim da me ondje potražite u tom terminu; bilo bi preporučljivo da se na neki način samoorganizirate pa da netko od vas donese više indexa; ako netko ne može doći u tom terminu, neka se ne brine, bit će još termina beck
26.05.2020
Mentor Boris Beck: obavijest o rokovima i upute
poštovane kolegice i kolege koji ste prijavili esej 4 kod mene, ponovio bih upute za pisanje koje sam vam već dao: predlažem vam da izaberete dva medijska teksta na istu temu, ali suprotstavljenih stajališta; predstavite ih, komentirajte valjanost argumenata, po potrebi uvedite neke nove dokaze i dajte svoj zaključak, također argumentiran; to je predložena struktura koja će vam najlakše omogućiti zadovoljavajući uspjeh - naime, usporedbom dviju pojava, koje su slične i različite, lakše spoznajete obje nego što biste to postigli da razmatrate svaku za sebe; lakše je usporediti dvoje ljudi nego jednoga opisati; svaka od uočenih sličnosti i razlika vaša je teza, a svaki se tekst (akademski, medijski) sastoji od teza; o tim tezama smijete i morate imati vlastito mišljenje, ali ga morate argumentirati (izjavama autoriteta, brojkama, podacima, zakonima itd); na koncu na temelju iznijetih teza i argumenata možete donijeti valjani zaključak; naravno, esej možete i drugačije oblikovati: esej je relativno slobodna forma, ali uvijek mora imati pouzdan sadržaj, a vaš osobni pogled ne smije biti proizvoljan i nametljiv; trodjelna struktura je nužna (uvod, argumentacija, zaključak); ako što citirate, to možete činiti slobodno, ne morate slijediti znanstvene uzuse; što se dužine tiče, nemojte biti kraći od 1 kartice ni duži od 3; rokovi su za predaju oglašeni 8. 6, 6. 7 i 31. 8. - eseje mi do tih datuma pošaljite na mail te će biti ocijenjeni, a ocjena će vam biti upisana u elektroničkom obliku ako ste prijavili taj rok; što se upisa u indeks tiče, čekamo upute fakulteta dakako, ne budete li zadovoljni ocjenom, bit će vam slobodno esej dorađivati; za to ću vam dati upute; za sva pitanja slobodno mi se obratite na mail doc. dr. sc. boris beck
20.03.2019
Mentor Bebić: prijava teme i raspisivanje eseja
Poštovani kolege, neki od vas su mi se već javili za Esej 4 i za molbu za mentoriranjem, a ja vam sada šaljem generalne smjernice i upute za prijavu eseja i same teme. Ako želite pisati Esej 4 pod mojim mentorstvom prvo što trebate napraviti je poslati prijedlog teme/područja iz novih medija koja vas zanima te biti upisani na moj kolegij "Online novinarstvo i novi mediji".   Prijava teme treba sadržavati: 1. Okvirno područje koje vas zanima i koje biste obrađivali: u tjecaj novih medija na novinarstvo, na političku komunikaciju, na odnose s javnošću, na oglašavanje, na pojedince: djecu, mlade, političare...  - jednom kada iskažete svoj interes, tada je lakše raditi na oblikovanju teme. 2. Koncept rada: napišite prijedlog poglavlja kojim biste razradili temu; prijedlog je da uključite empiriju u svoj esej: da istražite određenu temu, da to ne bude samo teorijski rad, već da napravite neko mini-istraživanje; ako imate mini istraživanje tada se esej ne bazira toliko na teoriji, već na metodologiji i samoj analizi. 3. Prijedlog literature koja odgovara vašoj tematici.   Nakon odobravanja i oblikovanja teme kreće vaše pisanje.  Rad raspisujete prema Uputama za pisanje akademskih radova FPZG-a , koji se nalaze na web stranici Fakulteta. Rad treba sadržavati od 2000-2500 riječi i u Uputi su vam navedene smjernice za strukturu. Finalizirani rad ne trebate predavati u fizičkom obliku, već ga po dovršetku pošaljite na mail: domagoj@edemokracija.hr. Rok za predaju finalne verzije eseja:  završetak semestra Upis ocjene iz eseja:  tijekom ispitnih rokova.   Za sve upite, smjernice i komentare možete se javiti na: domagoj@edemokracija.hr. doc.dr.sc. Domagoj Bebić