Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Lidija Eret, v. pred. dr. sc.

Nastava

prijediplomski

Konzultacije

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)

Životopis

Lidija Eret rođena je 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Velikoj Gorici, a gimnazijsko obrazovanje općeg smjera u Zagrebu. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine te bila zaposlena kao učitelj predmetne nastave matematike sljedećih dvanaest godina.

Doktorirala je 2016. godine doktorskim radom znanstvenog područja društvenih znanosti polja pedagogija pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Kao vanjski suradnik predavač surađuje s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu od 2013. godine, a s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu 2017. godine.

Trajno je zaposlena na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 2018. godine kao nositelj i izvoditelj obrazovnih kolegija.

Područje znanstvenog interesa odnosi joj se na pedagogiju, metodiku i multimedijsku didaktiku, zatim na kvalitativna istraživanja u odgoju i obrazovanju, na temelju čega objavljuje radove u stručnim i znanstvenim časopisima te na domaćim i inozemnim konferencijama i skupovima.

Izabrane publikacije

  1. Eret, Lidija i Jagnjić, Narcisa (2021) Potvrde postulata Montessori pedagogije u suvremenoj obrazovnoj neuroznanosti. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22(4): 1227-1253.
  2. Božurić, Monika i Eret, Lidija (2021) Studentske samoprocjene kompetentnosti za vođenje pedagoške dokumentacije u primarnom obrazovanju. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 67(1): 131-144.
  3. Eret, Lidija (2018) Digitalni mediji mijenjaju nastavu i učenje. Zrno: časopis za obitelj, vrtić i školu 130-131(156-157): 4-6.
  4. Eret, Lidija (2017) Multimedijska nastava matematike u osnovnoj školi. U: Matijević, Milan (ur) Nastava i škola za net-generacije (str. 235-255). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  5. Eret, Lidija (2017) Neka razmatranja o primjeni delfi metode u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja. Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 66(1): 77-94.
  6. Eret, Lidija (2015) Mišljenja osnovnoškolskih učenika i budućih učitelja o mogućnostima primjene Facebooka i pametnih telefona u nastavi. U: Matijević, Milan i Opić, Siniša (ur) Zbornik radova Konferencije Učiteljskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja (IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi) (str. 401-415). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  7. Lapat, Goran i Eret, Lidija (2014) Razvijanje matematičke kompetencije u obrazovanju odraslih. U: Matijević, Milan i Žiljak, Tihomir (ur) Zbornik radova 6. međunarodne konferencije o obrazovanju odraslih 'Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih' (str. 119-126). Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo.
  8. Eret, Lidija (2013) Uloga roditelja u važnosti i utjecaju igre tijekom odrastanja. U: Petrović Sočo, Biserka i Višnjić Jevtić, Adrijana (ur) Zbornik radova međunarodne znanstvene i stručne konferencije OMEP 2013 'Igra u ranom djetinjstvu' (str. 210-218). Zagreb: OMEP.
  9. Eret, Lidija (2012) Odgoj i manipulacija: razmatranje kroz razvojnu teoriju ekoloških sustava. Metodički ogledi 19(1): 143-161.
  10. Matasić, Iva i dr. (2011) Primjer individualizirane nastave matematike kroz m-učenje ('učenje u pokretu'). U: Šimović, Vladimir i dr. (ur) Zbornik radova Jedanaestog specijaliziranog ICESKS simpozija: Informacijske, komunikacijske i ekonomske znanosti u društvu znanja (str. 9-15). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 

Profesionalni interesi i članstva

Od siječnja 2011. godine aktivni je član Hrvatskog matematičkog društva objavljujući stručne i znanstvene radove te izlaganjima na državnim i županijskim skupovima struke.

Izabrani projekti

01.09.2014.-31.08.2017. "Nastava i škola za net-generacije", Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (član istraživačkog tima)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.