Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Esej/Prezentacija 6-1

Esej/Prezentacija 6-1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

132396

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar
doc. dr. sc. Robert Barić - Seminar
prof. dr. sc. Nebojša Blanuša - Seminar
prof. dr. sc. Davor Boban - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kosta Bovan - Seminar
prof. dr. sc. Luka Brkić - Seminar
Ana Budimir - Seminar
prof. dr. sc. Tihomir Cipek - Seminar
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar
prof. dr. sc. Goran Čular - Seminar
izv. prof. dr. sc. Antonija Čuvalo - Seminar
izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković - Seminar
v. pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar
izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Boris Havel - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević - Seminar
prof. dr. sc. Dejan Jović - Seminar
doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar
prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski - Seminar
prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar
prof. dr. sc. Zoran Kurelić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar - Seminar
prof. dr. sc. Dražen Lalić - Seminar
doc. dr. sc. Josip Lučev - Seminar
izv. prof. dr. sc. Đana Luša - Seminar
doc. dr. sc. Ana Matan - Seminar
izv. prof. dr. sc. Robert Mikac - Seminar
Matej Mikašinović-Komšo, univ. mag. pol. - Seminar
doc. dr. sc. Mario Munta - Seminar
izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar - Seminar
doc. dr. sc. Ana Pažanin - Seminar
prof. dr. sc. Zdravko Petak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar
prof. dr. sc. Krešimir Petković - Seminar
doc. dr. sc. Boško Picula - Seminar
izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar
prof. dr. sc. Dagmar Radin - Seminar
izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos - Seminar
prof. dr. sc. Božo Skoko - Seminar
doc. dr. sc. Marjeta Šinko - Seminar
izv. prof. dr. sc. Daniela Širinić - Seminar
prof. dr. sc. Hrvoje Špehar - Seminar
prof. dr. sc. Siniša Tatalović - Seminar
prof. dr. sc. Igor Vidačak - Seminar
izv. prof. dr. sc. Davorka Vidović - Seminar
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva - Seminar
prof. dr. sc. Nenad Zakošek - Seminar
doc. dr. sc. Borna Zgurić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Opseg je eseja od 2.000 do 2.500 riječi, a kvalitetom je srodan stručnom članku ili stručnom prikazu.
U akademskom radu nije dovoljno prikupiti činjenice o temi i prepričati sadržaj, nego u sklopu izabrane teme treba uočiti neki znanstveni problem. Ne uoči li se problem, u znanstvenoj se prozi o nekoj temi ne može reći ništa relevantno. Najjednostavnije rečeno, znanstveni je problem zagonetka koja se rješava istraživanjem zato što nije riječ o nečem krajnje očiglednu i samorazumljivu. Problem se definira u obliku istraživačkog pitanja koje mora biti relevantno za izabranu temu.
Sve navedene elemente treba zaokružiti pripadajućim teorijsko-metodološkim pristupom.
Akademski radovi sastoje se od tri cjeline ili makrojedinice: prethodnoga dijela, osnovnog teksta i završnoga dijela.
U izradi akademskih radova uvijek se koristi mnogo različitih znanstvenih informacija. Stoga je jedna od najvažnijih karakteristika znanstvenog diskursa dokumentiranost - precizno i bogato navođenje svih vrsta izvora informacija. Osnovni izvor čine, naravno, znanstvena djela, znanstvena literatura. Literatura se koristi kako bi se potkrijepile vlastite tvrdnje, tako da se prenose tuđe misli, ideje, argumenti ili riječi. Tri su osnovna načina uporabe literature: parafraziranje (prepričavanje), sažimanje i izravno prenošenje, odnosno citiranje.
(Iz uputa za izradu akademskih radova na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Robert Barić:

Četvrtkom, nakon predavanja (od 17.15-20.30 sati), ili po potrebi u drugim terminima u dogovoru sa studentima

prof. dr. sc. Davor Boban:

Neposredno poslije predavanja i seminara

izv. prof. dr. sc. Kosta Bovan:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Luka Brkić:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Tihomir Cipek:

Ponedjeljkom u 20:30, na Fakultetu

prof. dr. sc. Goran Čular:

Srijedom i četvrtkom u 18:45-19:00 i u 20:30, na Fakultetu

 

izv. prof. dr. sc. Antonija Čuvalo:

Ponedjeljkom od 10:30 do 11:30 uz prethodni dogovor (MS Teams/uživo)

izv. prof. dr. sc. Stevo Đurašković:

Po dogovoru putem maila

v. pred. dr. sc. Lidija Eret:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić:

Utorkom u 13:30, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Boris Havel:

Slobodna studijska godina

izv. prof. dr. sc. Ružica Jakešević:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Dejan Jović:

Po dogovoru putem maila, fizički neposredno nakon predavanja

prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić:

Ponedjeljkom u 13:00, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Kristijan Kotarski:

Utorkom u 13:30, uz prethodni dogovor (MS Teams/uživo)

prof. dr. sc. Enes Kulenović:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Zoran Kurelić:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Tonči Kursar:

Ponedjeljkom u 15:15, uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Dražen Lalić:

Srijedom u 16:30, na Fakultetu, uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Josip Lučev:

Po dogovoru putem maila

izv. prof. dr. sc. Đana Luša:

Petkom od 13:00 do 14:00, uživo u Dekanatu, ili putem MS Teams aplikacije

doc. dr. sc. Ana Matan:

Ponedjeljkom u 17:00, MS Teams aplikacija, uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Robert Mikac:

Prema dogovoru putem maila

doc. dr. sc. Mario Munta:

Po dogovoru putem e-maila

izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Zdravko Petak:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Ana Petek:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Krešimir Petković:

Po dogovoru putem maila

izv. prof. dr. sc. Višeslav Raos:

prof. dr. sc. Božo Skoko:

Prema dogovoru putem maila, uživo ili online

doc. dr. sc. Marjeta Šinko:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

izv. prof. dr. sc. Daniela Širinić:

Online, po dogovoru sa studentima

prof. dr. sc. Hrvoje Špehar:

Po dogovoru putem maila

prof. dr. sc. Igor Vidačak:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor

doc. dr. sc. Domagoj Vujeva:

Ponedjeljkom u 12:00 sati, dekanat, uz prethodni dogovor

prof. dr. sc. Nenad Zakošek:

Srijedom u 13:30, na Fakultetu, Lounge

doc. dr. sc. Borna Zgurić:

Po dogovoru putem maila


Obavijesti