Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Akademsko pisanje 2

Akademsko pisanje 2

Akademsko pisanje 2


OSNOVNI PODACI

Šifra:

253048

ECTS:

2.5

Nositelji:

Izvođači:

v. pred. dr. sc. Lidija Eret - Seminar
Katarina Jukić, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta studentice* osposobiti za pisano izražavanje po kriterijima znanstvenog stila, odnosno za ispravno uobličavanje akademskih tekstova.

To se ostvaruje preko tri tematska dijela kolegija, a to su:
a) o znanstvenom stilu općenito (Akademsko pisanje 1)
b) formalni aspekti oblikovanja znanstvenih i akademskih radova (Akademsko pisanje 1) te
c) sadržajno uobličavanje akademskih tekstova (Akademsko pisanje 2).
Akademsko pisanje 1
U prvome se dijelu kolegij bavi značajkama znanstvenih radova kao tekstne forme te njihovim vrstama. Zatim se studentice upoznaju s različitim izvorima znanstvenih informacija, načinima njihovog pronalaženja te upotrebljavanja putem sažimanja, parafraziranja i citiranja. Mnogo se prostora posvećuje pravilima ispravnog navođenja izvora u tekstu kao temeljnom mehanizmu uklanjanja plagiranja.
Akademsko pisanje 2
Posebno se obrađuje i plagiranje kako bi se osvijestili svi oblici tog nepoštenog akademskog ponašanja te time i preveniralo njihovo pojavljivanje. U posljednjem se dijelu kolegij bavi sadržajnim aspektom znanstvenih radova. Prvo se obrađuju temeljni elementi znanstvenog rada, a zatim se detaljno analizira organizacija znanstvenog teksta: struktura, naslovi i podnaslovi, uvod i zaključak, sažetak i ključne riječi, odlomci, argumenti i rasprava.

Kolegiji su specifični po tome što se sastoje isključivo od vježbi za koje se moraju pripremati domaće zadaće. Kroz vježbe i zadaće provodi se analiza objavljenih politoloških znanstvenih radova koje studentice raščlanjuju na razini strukture te drugih konvencija akademskog pisma. Pritom se studentice potiče i upućuje da precizno argumentiraju svoj stav o tvrdnjama iznesenima u tekstu koji prikazuju. Ne vrednuje se sadržaj stava, nego jezično-stilska i terminološka preciznost te zaokruženost argumenta. Kolegij se apsolvira pripremama domaćih zadaća.

Predavanje o radu knjižnice i pretraživanju baza podataka izvodi knjižničarka Fakulteta.

_______________________________________
* Koristi se kao generički pojam za oba spola.

LITERATURA:


NASTAVA

3. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

v. pred. dr. sc. Lidija Eret:

Po dogovoru putem maila (uživo/MS Teams aplikacija)


Obavijesti

08.01.2024
Odgoda nastave za grupu C
Dragi svi,  zbog smrtnog slučaja u obitelji nisam u mogućnosti održati nastavu za grupu C u petak. Vidimo se 19. siječnja.  Srdačno,  Katarina Jukić
02.10.2023
Uvodno predavanje - grupa C
Poštovane kolegice i kolege,  uvodno predavanje za grupu C održat će se u petak, 6. listopada, u 10:15.  Srdačno, Katarina Jukić
02.10.2023
Konzultacije nositeljice kolegija u ak. god. 2023./24.
Konzultacije nositeljice kolegija dr. sc. Lidije Eret u ak. god. 2023./24. bit će online ili kontaktno po dogovoru. Potrebno se za iste najaviti barem 24 sata ranije na adresu elektroničke pošte lidija.eret@fpzg.hr radi dogovora o terminu.
02.10.2023
STUDENTIMA GRUPA A, B, D i E (izvođač Lidija Eret): obavijest o početku nastave
Poštovani studenti grupa A, B, D i E! Obzirom se nastava kolegija Akademskog pisanja 2 izvodi u razmacima od dva tjedna, uvodna (prva) predavanja će se održati u računalnom kabinetu po sljedećem rasporedu: GRUPA A: 03. listopada u 10.15h;  GRUPA B: 10. listopada u 10.15h;  GRUPA D: 05. listopada u 12h;  GRUPA E: 12. listopada u 12h. Prije početka nastave neka mi se na lidija.eret@fpzg.hr iz svake grupe javi kontaktna osoba koja će prenositi moje poruke i materijale grupi. Sretan nam i uspješan početak nove nastavne godine! Srdačno, dr. sc. Lidija Eret
02.10.2023
OBAVIJEST STUDENTIMA SVIH GRUPA: Raspored po grupama
Poštovani studenti! U repozitoriju u Nastavnim materijalima je raspored studenata po grupama. Provjerite ažurirani raspored nastave na službenim stranicama Fakulteta, a za ostale obavijesti kontaktirat će Vas predmetni nastavnik. Tko je predmetni nastavnik kojoj grupi vidljivo je u nazivima mapa pojedine grupe, također u Nastavnim materijalima. Srdačno, nositeljica kolegija dr. sc. Lidija Eret