Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorski studij Politologija

Politička znanost, kao višegranska znanost, izučava važna pitanja kao što su Bolonjski proces, javna politika EU-a, nacionalna sigurnost zemalja članica EU-a i europski sigurnosni poredak, mogućnosti reformi javne uprave te preobrazbu političkoga sustava Republike Hrvatske u uvjetima pridruživanja Europskoj uniji.

Doktorski program tvori pet ključnih komponenti. Prvu čini nastava i fokusirani seminarski rad, drugu doktorski metodološki seminar, treću obuhvatni ispit i obrana doktorske teze, četvrtu samostalna znanstvena istraživanja uz pomoć mentora/ice, i petu čini objavljivanje rezultata istraživačkoga rada za trajanja studija u obliku barem jednoga znanstvenoga članka u publikacijama s međunarodnom recenzijom te završno u doktorskom radu. 

Završetkom doktorskoga studija, tj. stjecanjem zvanja doktora/ice znanosti, doktorand/ica stječe znanja koja ga/ju osposobljavaju za kvalitetan rad na nastavnim i znanstvenoistraživačkim poslovima na sveučilištima, neovisnim institutima te za širok raspon upravljačkih, analitičkih i konzultantskih poslova u državnoj upravi, političkim strankama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i medijskim kućama. Osim znanstveno-nastavne ili znanstvene djelatnosti na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama, doktorand/ica se, na temelju stečenih znanja, može posvetiti političkoj analizi, analizi posebnih javnih politika, sustava nacionalne sigurnosti ili medijskoj analizi.

Program doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu oslanja se na savjete Europske konferencije nacionalnih udruga političke znanosti (European Conference of National Political Science Association).

Smjerovi u okviru doktorskog studija Politologije su:
  • Europska politika: Europa i Hrvatska
  • Hrvatska politika
  • Javne politike i razvoj
  • Mediji i politika
  • Međunarodni odnosi
  • Politička teorija
Kontakt: 
Studentski savjetnik

 

Dr. sc. Josip Lučev

Kontakt: 

 
Korisni linkovi:

Postupak završetka doktorskog studija

Nakon obrane doktorskog rada studenti/ce doktorskog studija ispunjavaju Izjavu o pohrani ocjenskih radova i donose ju u knjižnicu ili ju ispunjavaju, vlastoručno potpisuju i zajedno s radom u PDF/A formatu i Word dokumentom sa sažecima i ključnim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku šalju na mail knjiznicaFPZG@fpzg.hr.


12.10.2023

Obavijest o održavanju doktorske konferencije

Doktorska konferencija će se održati u 10. i 11. studenoga 2023. na Fakultetu političkih znanosti, Importanne Gallerija, 2. kat, Trg Drage Iblera 10, 10000 Zagreb.

Krajnji rok za prijavu na doktorsku konferenciju je 3. studenoga 2023.

Prijave se šalju na doktorski.politologija@fpzg.hr, voditelju smjera i mentoru, te trebaju sadržavati ime i prezime, naslov teme izlaganja te kratki sažetak izlaganja. 

Mentori obavezno moraju sudjelovati na Doktorskoj konferenciji! Mentori koji nisu s Fakulteta političkih znanosti i/ili nisu u mogućnosti fizički prisustvovati doktorskog konferenciji mogu na njoj sudjelovati online.

Doktorandi će imati 15 minuta za izlaganje nacrta doktorske disertacije. Tijekom izlaganja od studenta se očekuje da predstave opću strukturu rada, istraživačka pitanja i metodološke postupke koje su do sada napravili. Naglasak pri izlaganju ne treba biti na administrativnom prikazivanju napretka, već na znanstvenom radu. U slučaju da su doktorandi već proveli dio istraživanja, objavili znanstveni članak, ili napisali određeno poglavlje doktorske disertacije mogu veći dio izlaganja posvetiti tom dijelu doktorske disertacije, ali se od njih očekuje da to ukomponiraju u cjelovit pregled teze.

Paneli će biti organizirani prema smjerovima doktorskog studija „Politologija“. Na svakom panelu će sudjelovati maksimalno 5 doktoranada. Nakon svakog izlaganja očekuje se jedno mentorsko pitanje za izlagača, te otvorena pitanja nakon izlaganja svih doktoranada koji sudjeluju na panelu. 

Sudjelovanje i slušanje izlaganja kolega s drugih smjerova na Doktorskoj konferenciji je obavezno!

Popis obavijesti

Vijeće doktorskog studija

Vijeće doktorskog studija je stručno vijeće imenovano od strane Fakultetskog vijeća kako bi vodilo doktorski studij. Članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija" su: voditelj doktorskog studija, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, voditelji pojedinih smjerova doktorskog studija, tajnik studija i izabrani studentski predstavnik studenata doktorskog studija. Vijeće u sklopu svojih zadaća i ovlasti predlaže semestralni izvedbeni plan studija, brine o kvaliteti planova i programa doktorskog studija te njihovoj uspješnoj provedbi, priprema mjerila i postupke za unapređenje i vrednovanje doktorskog studija, predlaže raspisivanje natječaja za upis, utvrđuje konačnu listu pristupnika koji ispunjavaju uvjete za upis na doktorski studij, vrijeme upisa i početak nastave te skrbi o pravima i dužnostima studenata i mentora na doktorskog studiju.

Voditelj doktorskog studija "Politologija"

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Zamjenik voditelja doktorskog studija "Politologija"


 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Dario Nikić Čakar

 Kontakt: 

 

 
 
 
Voditelji smjera Europska politika: Europa i Hrvatska

 

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Kontakt: 

 

 
Voditelji smjera Hrvatska politika

 

 

Izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša

Kontakt: 

 

 

 

 

Voditelji smjera Javne politike i razvoj

 

 

Prof. dr. sc. Zdravko Petak

Kontakt: 

 
 
 
 
Voditeljica smjera Mediji i politika

 
 

Prof. dr. sc. Zrinjka Peruško

Kontakt: 

 
 
 
 
 
Voditelji smjera Međunarodni odnosi

 

 

Prof. dr. sc. Dejan Jović

Kontakt: 

 
 
Voditelji smjera Politička teorija

 

 

Izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević

Kontakt: 

 

 
 
 
 
Ostali članovi Vijeća doktorskog studija "Politologija"
  • Toni Kliškić, tajnik doktorskog studija

Kontakt: 


Repozitorij