Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanost o upravljanju

Znanost o upravljanju


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55567

ECTS:

5.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro

Izvođači:

doc. dr. sc. Anka Kekez Koštro - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Predmet je dizajniran kao komplementaran predmetu Javne politike i drugim predmetima kojima se obrađuju različiti aspekti procesa stvaranja javnih politika. Elemente i proces stvaranja javnih politika ovaj kolegij povezuje sa strukturama i procesom javnog upravljanja pri čemu poseban naglasak stavlja na proces implementacije javnih politika. U tom kontekstu implementacija se predstavlja kao operativni dio javnog upravljanja, odnosno kao praktični menadžment samog procesa ostvarivanja ciljeva javnih politika. Nakon uvodnog određenja pojmova i odnosa javnog upravljanja, javnih politika, javnog menadžmenta i javne uprave, u prvom dijelu predavanja obrađuju se temeljni aspekti implementacije javnih politika iz perspektive javnog upravljanja. U drugom dijelu se, potom, detaljno razmatraju različiti modeli reforme javnog upravljana i njihov utjecaj na implementaciju te se obrađuju ključne faze, akteri i ideje reformi javne uprave u Hrvatskoj. Seminarske vježbe prate teme predavanja te ih produbljuju kroz vježbe analize upravljanja javnim uslugama i javnim/zajedničkim dobrima u Hrvatskoj. U okviru seminarskog angažmana studenti/ice imaju mogućnost izrade vlastite analize. Seminarski rad raspoređen je u tri grupe, pri čemu se u dvije grupe studenti pripremaju za samostalnu provedbu analize kroz vježbe usmjerene na uslugama iz područja socijalne politike, a jednoj od seminarskih grupa na usluge i dobra iz područja okolišne politike, i to uz primjenu metode društveno korisnog učenja.

LITERATURA:

 1. Petak, Z.; Dimenzije javnih politika i javno upravljanje.; Politička misao. Vol. 15. Br. 2 (2008), str. 9-26
 2. Šeparović Perko, I; Izazovi javnog menadžmenta: dileme javne uprave.; Zagreb: Golden marketing (2006)
 3. Koprić, I. i dr.; Upravna znanost.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014)
 4. Kekez Koštro, A., Urbanc, K., Salaj, I.; Implementacija kao operativno upravljanje: analiza transformacije implementacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9; 409- 439; Anali hrvatskog politološkog društva 2012. 9 (2013), str. 409-439
 5. Hill, M.; Proces stvaranja javnih politika.; Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (2010)
 6. Perko Šeparović, I.; Weberov pojam birokracije.; Politička misao. Vol XXII. Br. 3. (1985), str. 119-126
 7. Petak, Z.; Oblikovanje javnih politika u Hrvatskoj i problem policy-koordinacije.; Anali hrvatskog politološkog društva 2009. 5. (2009), str. 263-275
 8. Petak, Z.; Izvješće o kvaliteti demokracije, javnih politika i javnog upravljanja.; Političke analize 18 (2014), str. 51-56
 9. Kekez, Anka i Širinić, Daniela; Neposredna implementacija javnih politika u zajednici: modeli u praksi hrvatske socijalne politike; u: Koprić, Ivan, Anamarija Musa, Teo Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora. Zagreb: Institut za javnu upravu (2017), str. 413-436


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo


7. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


04.10.2021

ZoU_termini nastave i raspored grupa u prvom tjednu nastave

Drage kolegice i kolege,

Hvala na brzom ispunjavanju obrasca o mogućim terminima nastave. Kako sam već najavila, nastava na kolegiju Znanost o upravljanju u ovoj akademskoj godini će se odvijati u 4 grupe (do 20 studenata).

Napravila sam analizu zaprimljenih odgovora i ovim putem vas obavještavam kako će se ukupna svaka grupa sastajat će se jednom tjedno u terminima SRIJEDOM 12:00 -13:30 te ČETVRTKOM 12:30-14:00, 14:00- 15:30 te 15:30 -17:00.

Napominjem i ovdje kako se predavanje kolegija neće održavati u zajedničkom terminu već će svaki tjedan youtube kanalu kolegija biti postavljena snimka predavanja, a tijekom tjednog susreta svake od četiri studentske grupe će se provesti rasprava o sadržaju predavanja i seminarski susret.

Među materijalima (Files) MS timu kolegija postavljen je raspored grupa koji važi za prvi tjedan nastave u kojem studenti dolaze u dvorane u Fabkovićevoj lici već raspoređeni u 4 grupe (srijeda, 6.10. od 12h te četvrtak, 7.10 od 12:30, 14 i 15:30h). Važno je, dakle, da u prvom tjednu nastave dođete u terminima predviđenim ovim rasporedom.

Raspored u grupe će se dovršiti drugi/treći tjedan nastave nakon što se na kolegiju Komparativni politički sustavi formiraju seminarske grupe koje se održavaju četvrtkom. Kolegice i kolege kojima će raspored u seminarske grupe kolegija Komparativni politički sustavi biti u koliziji s grupom četvrtkom u kojoj su raspoređeni na ovom kolegiju će, u dogovoru s voditeljicom nastave, preći u jednu od ostale dvije grupe koje se održavaju isto četvrtkom.

Za sva pitanja javite se na email akekez@fpzg.hr ili u chat u MS timu.

Srdačan pozdrav

Anka Kekez Koštro

Popis obavijesti