Jezik | Language: HRV ENG
Vanjska politika SAD-a
Šifra: 55566
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Đana Luša
Izvođači: Đana Luša - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s akterima, procesima i institucijama koji sudjeluju u kreiranju vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država. Analiziraju se međunarodni izvori američke vanjske politike, modeli međunarodnih odnosa i vanjske politike, te složeni birokratski procesi i njihova isprepletenost. Razmatra se uloga predsjednika i Kongresa u kreiranju vanjske politike, aktivnosti birokracije, ispituje utjecaj koju su pojedinci, mediji, domaća javnost, vojska i obavještajne službe imali u donošenju vanjskopolitičkih odluka. Uz spomenuto kolegij za cilj ima identificirati teme, procese i obrasce američke vanjske politike od kraja 19. do početka 21. stoljeća; analizirati procese, dinamiku i izbore u donošenju vanjskopolitičkih odluka u SAD-u, koristiti studije slučaja kako bi se apliciralo kritičke, konceptualne i teorijske alate kod procjene procesa u američkoj vanjskoj politici, te osposobiti studente za kritičko razmišljanje i analitički pristup problematici. Od studenata se očekuje da razvijaju sposobnost kritičkog mišljenja te vrijednosne i normativne procjene političkih institucija, procesa i sadržaja američke vanjske politike. Postavljaju se pitanja zašto su kreatori američke vanjske politike odabrali određeni smjer djelovanja? Kakvi su bili učinci takvih politika na SAD i međunarodni sustav? Kako su se oblikovale američke vanjskopolitičke doktrine? Kako se mijenjala američka vanjska politika od 19. do 21. stoljeća?
Kombiniranjem praktične i teorijske nastave na kolegiju studentima se omogućuje praćenje američke vanjske politike iz perspektive metoda, tehnika i sredstava. Na seminarskoj nastavi studenti primjenjuju usvojeno teorijsko znanje simulirajući bilateralne i multilateralne pregovore vezane uz kreiranje i implementaciju američke vanjske politike (primjerice sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost ili sastanak Vijeća sigurnosti UN-a), te prezentirajući i argumentirajući američke vanjskopolitičke odluke u suvremenim međunarodnim okolnostima. U okviru kolegija studenti rade na istraživačkom projektu kojem je cilj prezentirati mandate 18 američkih predsjednika kroz kritičku analizu tri komponente: predizborna kampanja i izbori; govori o stanju nacije i inauguracijski govori, te vanjskopolitička strategija prema ključnim svjetskim regijama ( Bliski Istok, Azija i Pacifik, Europa, Latinska Amerika). Time se omogućuje samostalno razumijevanje svih razina, procesa i aktera koji sudjeluju u donošenju vanjskopolitičkih odluka.
Poželjno je da student odsluša jedan od sljedećih kolegija: Osnove suvremene diplomacije, Svjetska politička povijest, Uvod u studij međunarodne politike, Politička geografija i geopolitika, Osnove nacionalne sigurnosti.
Literatura:
 1. Stephen Graubrad; Predsjednici. Povijest vladanja američkih predsjednika modernog doba; Tim Press (250), str. 2010
 2. Robert D. Šulcinger; Američka diplomatija od 1900.godine; Udruženje za studije SAD u Srbiji (250), str. 2011
5. semestar Ne predaje se
Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

6. semestar
Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

7. semestar Ne predaje se
Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

8. semestar
Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 5. 9. 2019. u 22:43
Uređeno: 6. 9. 2019. u 11:47
Đana Luša

Babić Mislav  9 + 2 = 11 vrlo dobar

Upis ocjena i uvid u utorak  10.9. u 12 sati!

Objavljeno: 28. 8. 2019. u 20:45
Đana Luša

Bašić Mate 7,5+0 =7,5  dovoljan

Burić Filip  6 + 2 = 8 dovoljan

Ceković Jelena  5 + 4 =9 dobar

Merković Matija 9,5 + 1= 10,5 vrlo dobar

Simić Paulo 7 + 1 = 8 dovoljan

Zrile Ante 8,5 +5 =13,5 odličan

Upis ocjena sutra (četvrtak) u 11 sati, kabinet 20, 4.kat!

Objavljeno: 5. 7. 2019. u 10:53
Đana Luša

Vuksan -Ćusa Bartul  10

Budić Karlo 3

Puntijar Paula  6

Josipović Patricia 6

Šimek Senna  6

Milikić Valentina  4

Kunej Lana  8

Upis od 11 do 11 i 30 danas, ili u 17 sati

Srdačno

Objavljeno: 12. 6. 2019. u 15:35
Đana Luša

U nastavku se nalaze rezultati prvog ispitnog roka. Upis ocjena s kolokvija i ispita sutra u 14 sati ili u 19 sati kada se održava upis MPO-a

Tablicu ću objaviti večeras.

 

Bašić Mate 4

Budić Karlo  4

Drkula Nika  7

Hodžić Armin  9

Jeftić Maja  9

Jelušić Katarina  7

Josipović Patricia  6

Kovačević Tin  10

Kranjčec Sara  6

Kunej Lana 5

Merkaš Mateja  8

Prlender Pavao  7

Puntijar Paula  4

Stepanić Domagoj  10

Tomljanović Monika  7

Objavljeno: 10. 6. 2019. u 19:18
Đana Luša

Dragi kolegice i kolege

Upis ocjena s kolokvija, prvog ispitnog roka te prezentacija održat će se u četvrtak u 14 sati, kabinet 20, 4.kat

Srdačno

Objavljeno: 5. 6. 2019. u 23:37
Uređeno: 5. 6. 2019. u 23:41
Đana Luša

Drage kolegice i kolege

Na linku /_news/64292/tablica_vpsad_5_6.xls se nalazi tablica s rezultatima

Kolegama kojima kraj ocjene piše naknadno, dobili su ocjenu više!

Kolegama kojima piše da se jave, mogu doći odgovarati za ocjenu više na upisu ocjena s prvog ispitnog roka!

Uvid i upis je za vrijeme upisa ocjena s prvog ispitnog roka! Pratite Intranet!

Podsjećam da se još sutra možete prijaviti za konferenciju na Šipanu, sve je plaćeno!

Podneske i eseje još nisam ispravila. Uskoro informacije! Upis također na prvom ispitnom roku!

Srdačno

Objavljeno: 4. 6. 2019. u 17:19
Uređeno: 4. 6. 2019. u 20:47
Đana Luša

Drage kolegice i kolege,

Drugi kolokvij održava se u srijedu 5.6. prema sljedećem rasporedu:

Svi studenti u 12:00, seminar III

Sretno!

 

Objavljeno: 4. 6. 2019. u 17:16
Uređeno: 4. 6. 2019. u 17:16
Đana Luša

Drage kolegice i kolege

Na linku /_news/64274/Draft_Sipan_4_6.doc se nalazi draft programa konferencije koja se u organizaciji HSST, FPZG i IRMO održava na otoku Šipanu od 29.6. do 3.7.

Imam mjesta za 8 studenata! Organizator snosi troškove povratne autobusne karte i polupansiona!

Zainteresirani se mogu prijaviti do petka! Ukoliko bude više prijava prednost će imati oni studenti koji su bili redoviti na nastavi :-)

Srdačno

Objavljeno: 28. 5. 2019. u 17:59
Đana Luša

Drage kolegice i kolege

Na linku /_news/64222/tablica_vpsad_28_5.xls se nalazi tablica s bodovima koje ste ostvarili na kolegiju. Žutom bojom su označeni oni studenti koji su za određenu aktivnost dali maksimum, što će biti vrednovano.

Ocjene iz prezentacija nisu konačne, bit će zbrojene s ocjenama iz podnesaka!

Prezentacija za drugi kolokvij je također objavljena

Srdačno

Objavljeno: 26. 5. 2019. u 20:11
Đana Luša

Dragi kolegice i kolege

S obzirom na broj izlaganja projekata (ukupno 6) predlažem sljedeće:

1. Kolege Tuđen i Zrile: možete li samo predati svoje izlaganje u pisanom obliku (ukoliko ste napravili prezentaciju možete mi je poslati)? Javite se mailom odgovara li vam to!

2. Predavanje će se održati od 12:00 do 13:00, nakon čega ćemo održati prezentacije Stepanić i Krenjčec te Milikić i Vedriš

3. Na seminarskoj nastavi održat će se sljedeće prezentacije: Rodin i Vuksan Ćusa, Tomljanović i Vučemilović Šimunović, Ščetinec i Smošćanec te Vresk i Puntijar

Svi imate po 15 minuta jer će se nakon prezentacija održati sveučilišna anketa! Anketa će se održati i na samom početku predavanja

Molila bih vas da iako nije vaša grupa po rasporedu dođete na seminarsku nastavu ili na predavanje u što većem broju kako bi mogli ispuniti anketu :-)

Upravo radim na tablici koju ću objaviti sutra. Nadam se da ste se počeli spremati za kolokvij. Prezentacija za drugi kolokvij bit će objavljena večeras!

Hvala vam na suradnji

Objavljeno: 15. 5. 2019. u 18:06
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

U nastavku se nalazi novi raspored izlaganja projekata

Ukoliko projekt nećete održati javite mi minimalno tri dana prije izlaganja! 

Sa šest izlaganja po seminaru morat ćemo sa seminarskom nastavom početi odmah nakon predavanja u 13:30, a završiti u 15:30 kako biste svi stigli izložiti svoje projekte! Gužva u rasporedu dogodila se jer su nekima od vas sastanci u veleposlanstvu kasnili!

RASPORED IZLAGANJA „PROJEKT AMERIČKA VANJSKA POLITIKA“

GRUPA A

 1. Australija: Jeftić i Kunej  22.05.
 2. Demokratska Narodna Republika Koreja: Čatipović i Ceković 22.05.
 3. Republika Turska: Čobanov i Fališevac 22.05.
 4. Katar: Drkula i Fadljević 22.05
 5. Republika Čile: Jarža i Briški 22.05
 6. Mađarska: Jelušić i Kardoš 22.05.

 

GRUPA B

 1. Bosna i Hercegovina: Stepanić i Kranjčec 29.05.
 2. Japan: Rodin i Vuksan Ćusa 29.05.
 3. Savezna Republika Brazil: Tomljanović i Vučemilović Šimunović 29.5.
 4. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske: Milikić i Vedriš 29.5.
 5. Republika Indonezija: Ščetinec i Samošćanec 29.5.
 6. Talijanska Republika: Vresk i Puntijar 29.5.

 

Objavljeno: 13. 5. 2019. u 18:41
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

S obzirom na odustajanja i termine razgovora u veleposlanstvima molim da mi sve kolege koje imaju izlaganje projekta na mail jave izlažu li i u kojem terminu da mogu napraviti novi raspored!

Hvala lijepa

Objavljeno: 4. 5. 2019. u 21:20
Đana Luša

Konferencija se održava u utorak u Hotelu Westin, program /_news/64117/Programme.pdf od 10 do 12:30.

Radionica se održava u utorak u dvorani B s početkom u 15:30

Srdačno

Objavljeno: 3. 5. 2019. u 22:18
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege,

Kako dobivam jako puno upita vezanih uz prijavu za radionicu, nažalost moram ponoviti da vas se prijavilo jako puno i da mjesta više nema.

Međutim,  možete se prijaviti za konferenciju koja se također boduje!

Srdačno

Objavljeno: 1. 5. 2019. u 23:35
Uređeno: 1. 5. 2019. u 23:36
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Podsjećam vas da od sljedeće srijede počinjemo s prezentacijama projekta Američka vanjska politika

8.5. u grupi A održava se 5 prezentacija. Ukoliko netko namjerava odustati, molim da javi na vrijeme kako bismo mogli planirati malo duže trajanje prezentacija!

U suprotnom svako izlaganje trajat će točno 15 minuta!

Prije početka seminarske nastave pripremite svoje prezentacije, provjerite da sve funkcionira!

Od vas se zahtjeva prezentacija iskuljučivo sljedeće tri komponente:

1. Kratki pregled bilateralnih odnosa SAD-a i izabrane države u periodu of Busha ml. do danas kroz tri aspekta: geopolitički, gospodarski i otvorena politička pitanja ( 5 minuta)

2. Prezentacija razgovora/intervjua s predstavnikom veleposlanstva izabrane države o aktualnim bilateralnim odnosima sa SAD-om (koja su otvorena pitanja, koji se napori poduzimaju za njihovim rješenjem) ( 5 minuta)

3. Prijedlog konkretne politike:  Kakva bi trebala biti američka politika prema izabranoj državi u budućnosti? Prijedlog konkretnih mjera! Kako će takva politika utjecati na druge države i odnose u regiji? ( 5 minuta)

Za sva pitanja dostupna sam na konzultacijama!

Srdačno

Objavljeno: 30. 4. 2019. u 14:00
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Više se nije moguće prijaviti za radionicu. Za konferenciju su prijave i dalje otvorene. Sve informacije nalaze se u prethodnoj obavijesti!

Objavljeno: 25. 4. 2019. u 16:11
Đana Luša

Konferencija plus radionica

Poštovani kolege i kolegice

Hvala vam na prijavama za NATO radionicu koju će voditi gospođa Maša Popović iz Stalne misije RH pri NATO-u. Osnovne informacije o radionici možete naći na linku /_news/63567/NATO_radionica_FPZG_HSST- 2504 MP.doc

Popis prijavljenih studenata nalazi se na linku /_news/63567/NATO WORKSHOP_prijave_fpzg.docx

7. svibnja prije radionice održava se konferencija kojom se obilježava 70. obljetnica od osnivanja NATO-a i 10. obljetnica članstva RH. Program konferencije dostupan je na linku /_news/63567/Programme_Draft_0705.doc

Za konferenciju se možete prijaviti na hsst@zg.t-com.hr (mene stavite u cc). Boduje se sudjelovanje na konferenciji i na radionici.

Srdačno

Objavljeno: 22. 4. 2019. u 22:27
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

S malim zakašnjenjem Sretan Uskrs!

U prilogu se nalaze rezultati prvog kolokvija, nisu baš briljantni!

Uvid je moguće ostvariti u srijedu od 11 do 11:45, kabinet 20, 4. kat.

Podsjećam da se prema silabusu u srijedu u 12 sati održava obavezno predavanje profesora Azara Gata s Bar Illan University, Tel Aviv na temu: The puzzle of Isreali democracy: is peace between Israeli and Palestininas around the corner?

Na seminarskoj nastavi nastavljamo s drugim dijelom simulacije grupe B!

 

Barbarić Fran  3

Bašić Mate  2

Bertak Melanija 2,5

Briški Valentina  4

Budić Karlo 1,5

Ceković Jelena  1,5

Čatipović Paula  3,5

Čobanov Ana  3

Drkula Nika 2,5

Fadljević Zlatko  3,5

Fališevac Antonia  4

Friščić Larisa  3,5

Grgić Romana  4,5

Haboić Lorena  4,5

Hegić Lejla  4

Huzjak Karlo  2,5

Jarža Ivona  1,5

Jelušić Katarina  2,5

Josipović Patricia 1,5

Kardoš Rebeka 3

Marjanović Željko  1,5

Merkaš Mateja  3

Milikić Valentina  2,5

Pijarić Domagoj  3,5

Prlender Pavao  1

Puntijar Paula  2

Razum Sara  2,5

Rodin Tomislav  4

Samošćanec Lara  4

Sudec Mia  4,5

Ščetinec Katarina  2,5

Tomljanović Monika  2,5

Tuđen Martin  3,5

Vedriš Matija  2,5

Vresk Blaženka  2,5

Vučemilović Šimunović Filip  3,5

Objavljeno: 11. 4. 2019. u 16:52
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege 

Prvi kolokvij održava se u srijedu 17.4. prema sljedećem rasporedu:

Studenti seminarske grupe A u 12:00 seminar III

studenti seminarske grupe B u 13:10 seminar III

Sve prezentacije objavljene su na intranetu.

Također najavljujem NATO workshop koji će se u suradnji s Institutom za međunarodne odnose i Zakladom Hanns Seidel održati u utorak 7.5. u poslijepodnevnim satima (od 15:30). Sudjelovanje na radionici bodovat će se kao seminarska aktivnost, svi sudionici dobit će certifikat. Sve informacije o radionici bit će dostupne sljedeći tjedan.

Prijave su otvorene na moj mail!

Sretno s učenjem :-)

Objavljeno: 5. 4. 2019. u 20:32
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Podsjećam vas da se sljedeći tjedan predavanja održavaju u utorak (9.4) od 17:15 do 18:45 ( seminar1) i srijedu 10.4. prema rasporedu. Seminarska nastava se održava prema rasporedu. Nastavljamo sa simulacijom grupa a, molim vas da se dodatno informirate i pripremite kako biste ostvarili bodove. Još nam je ostalo otvorenih pitanja za riješiti.

Nakon predavanja u utorak i srijedu na webu će biti kompletirane sve prezentacije za kolokvij do kojeg su ostala samo dva tjedna. Vrijeme je da prionete učenju :-)

Srdačno

 

Objavljeno: 2. 4. 2019. u 14:15
Uređeno: 2. 4. 2019. u 18:36
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Sutra će se samo održati seminarska nastava za grupu B. Ovo je zadnja izmjena u rasporedu ovog semestra, ispričavam se na mogućim poteškoćama koje vam to može izazvati :-)

Nadoknada predavanja održat će se sljedeći utorak u terminu kada nemate ništa u rasporedu od 17:15 do 19:00 (u terminu prije nema slobodne dvorane) u seminaru 1. Dakle sljedeći tjedan imamo predavanje u utorak te u srijedu predavanje i seminar grupa a prema rasporedu.

Sve prezentacije za one koji ne mogu doći bit će objavljene na intranetu. Kako je kolokvij 17.4. odradit ćemo sve što vam treba za uspješno polaganje kolokvija. 

Kolege koje su trebale imati izlaganja na predavanju sutra održat će ih u utorak! Javite mailom da li vam to odgovara:-)

Hvala vam na razumijevanju!

Za konzultacije sam dostupna sutra nakon seminarske nastave, sljedeći utorak prije predavanja i redovno sljedeću srjedu

U međuvremenu mi se možete obratiti mailom.

Srdačno

Objavljeno: 2. 4. 2019. u 00:32
Uređeno: 2. 4. 2019. u 00:32
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Podsjećam vas na simulaciju koja se za grupu b održava u srijedu. Scenarij simulacije i raspored nalaze se pod nastavnim materijalima!

Srdačno!

Popis prijavljenih - obvezan dolazak!

 1. Predsjedavajući - Barbarić
 2. Brazil - Rodin
 3. Čile - Kardoš
 4. Bolivija - Šimek
 5. Guatemala - Tomljanović
 6. Honduras - Razum
 7. Kanada - Kranjčec
 8. Kina - Zrile
 9. Kolumbija - Samošćanec
 10. Meksiko – Vučemilović Šimunović
 11. Panama - Sudec
 12. Peru - Ščetinec
 13. Rusija – Vuksan Ćusa
 14. SAD - Marjanović
 15. Urugvaj - Kovačević
 16. Venezuela (Maduro) - Stepanić
Objavljeno: 23. 3. 2019. u 22:03
Uređeno: 23. 3. 2019. u 22:06
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Podsjećam vas na simulaciju koja se za grupu a održava u srijedu. Scenarij simulacije i raspored nalaze se pod nastavnim materijalima!

Srdačno!

Popis prijavljenih - obvezan dolazak!

 1. Predsjedavajuća - Hegić
 2. Argentina - Čobanov
 3. Brazil - Barbarić
 4. Čile - Kardoš
 5. Bolivija - Grgić
 6. Europska unija - Friščić
 7. Guatemala - Jelušić
 8. Nikaragva - Haboić
 9. Kanada - Briški
 10. Kolumbija - Jeftić
 11. Meksiko - Burić
 12. Panama - Jarža
 13. Rusija - Kunej
 14. SAD - Hodžić
 15. Venezuela ( Maduro) - Babić
Objavljeno: 23. 3. 2019. u 22:01
Đana Luša

Na seminarskoj nastavi održanoj 20.03. bod za prezentaciju članka ostvarili su sljedeći studenti:

Merkaš, Merković, Ščetinec, Vučemilović Šimunović, Pisarić, Samoščanec, Rodin, Tomljanović, Stepanić, Simić, Šimek, Zrile, Razum, Kovačević, Marjanović, Vuksan Ćusa

Objavljeno: 19. 3. 2019. u 16:52
Đana Luša

Na seminarskoj nastavi 19.3. bod za prezentaciju članka ostvarili su sljedeći studenti:

Jeftić, Haboić, Hegić, Friščić, Ceković, Grgić, Bertak, Briški, Jarža, Čobanov, Barbarić

Čestitke kolegama!

Molim kolege koji odustaju od prijavljene aktivnosti da mi na vrijeme jave. Na nepojavljivanje ne gledam s blagonaklonošću :-(

Objavljeno: 18. 3. 2019. u 21:57
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Pod nastavnim materijalima i na linku /_news/62708/popis_seminarskih_aktivnosti_i_prezentacija final.docx nalazi se popis s datumima i dnevnim redom simulacija te datumima izlaganja projekata Američka vanjska politika. Raspored je koncipiran tako da će se prva izlaganja projekata održati tek 24.4 ( 4 studenata) da se imate vremena pripremiti. Ostali studenti su raspoređeni u svibnju!

Scenarij simulacije nalazi se također pod nastavnim materijalima!

Molila bih da se netko prijavi za predsjedavajućeg druge simulacije :-)

Za sva pitanja stojim na raspolaganju!

Srdačno

 

Objavljeno: 18. 3. 2019. u 10:27
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Podsjećam kako se sutra ( utorak, 19.3.) održava nadoknada seminarske nastave za GRUPU A u 15:30 u seminaru 1.

U srijedu se predavanje i seminarska nastava za GRUBU B održava prema rasporedu

Srdačno

Objavljeno: 15. 3. 2019. u 19:09
Đana Luša

Molim kolegice Samošćanec i Ščetinec da mi se jave na mail da dogovorimo rješenje oko prezentacija!

Objavljeno: 13. 3. 2019. u 09:40
Uređeno: 13. 3. 2019. u 16:31
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Zbog moje bolesti danas se otkazuju predavanja i seminarska nsatava.

Svi oni koji su se hjeli za neku aktivnost prijaviti na konzultacijama, mogu to učiniti mailom

Kolege koji su trebali imati prezentaciju za 2,5 ECTS-a javit ću vam se s uputama

Seminarsku nastavu nadoknadit ćemo sljedeći utorak kada ćete moći održati izlaganja pripremljenih članaka. Informaicje uskoro

Srdačno

Objavljeno: 7. 3. 2019. u 22:41
Uređeno: 9. 3. 2019. u 11:21
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Na linku se /_news/61907/popis seminarskih aktivnosti i prezentacija.docxnalaze popisi prijavljenih studenata za sve aktivnosti i prezentacije za 2,5 ECTS-a. Popis je dostupan i pod nastavnim materijalima! Uz popis priložene su i upute!

Ponavljam kako su sve prezentacije za 2,5 ECTS-a na kolegiju popunjene! Esej nije moguće pisati! Znam da imate problem zbog nedostatka izbora na drugim kolegijima, razgovarala sam s prodekanicom koja mi je rekla da će pronaći rješenje. Na kolegijima MPO i VPSAD ponuđeno je ukupno 75 prezentacija za 2,5 ECTS-a!

Moguće se prijaviti za projekt Američka vanjska politika i simulaciju na konzultacijama sljedeću srijedu od 11:00 do 11:45, kabinet 20, 4.kat! Informacije o preostalim mjestima nalaze se na linku i pod nastavnim materijalima

Za sva ostala pitanja stojim na raspolaganju

Ugodan vikend

Objavljeno: 27. 2. 2019. u 21:52
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege

Sljedeći tjedan 6. ožujka konzultacije se održavaju od 10:00 do 11:30. Možete se prijaviti za neku od seminarskih aktivnosti ili  za prezentaciju za 2,5 ECTS-a.

Podsjećam vas kako se danas i sutra u Hanoiu održava summit Trump -  Kim Jong -un koji možete pratiti uživo na većini svjetskih portala! Istovremeno je izbila kriza između Indije i Pakistana, dok je situacija u Venezueli i dalje dramatična. Od vas se očekuje da pratite tjedna zbivanja koja ćemo na svakom predavanju diskutirati kroz izlaganja ili razgovor s gostima :-)

Srdačno

Objavljeno: 25. 2. 2019. u 23:01
Uređeno: 26. 2. 2019. u 22:34
Đana Luša

Poštovani kolegice i kolege,

Dobrodošli na kolegij Vanjska politika SAD-a!

Silabus kolegija dostupan je na linku /_news/59503/silabus_vpsad_FINAL_.pdfkao i pod nastavnim materijalima.

Sve informacije o načinu izvođenja kolegija dostupne su u silabusu i bit će prezentirane u srijedu s početkom u 12:00 u seminaru 3! Prvi tjedan ne održava se seminarska nastava (vidi u silabusu!)

Pod nastavnim materijalima dostupna je većina seminarske i ispitne literature. Jedinica ispitne literature za prvi kolokvij koja nedostaje bit će dostupna do kraja tjedna!

Želim vam puno uspjeha na kolegiju!

Srdačno

Đana Luša