Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u studij međunarodne politike

Uvod u studij međunarodne politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103572

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar
Tin Puljić, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Uvod u studij međunarodne politike je izborni predmet na prvoj i drugoj godini studija politologije i novinarstva. Koncipiran je u tri dijela: u prvom studenti dobivaju uvid u osnovne ideje pet glavnih teorija međunarodnih odnosa (realizam, liberalne, konstruktivističke, marksističke i teokratske teorije); u drugom - u međunarodne organizacije (UN, EU, NATO), a u trećem - u teme koje su aktualne u području međunarodne politike (npr. suverenost, sigurnost, međunarodno pravo, identitet, i dr.).

LITERATURA:

  1. Jović, Dejan (ur); Teorije međunarodnih odnosa: Realizam; Politička kultura (2013)
  2. Jović, Dejan (ur); Liberalne teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2014)
  3. Jović, Dejan (ur); Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2016)
  4. Jović, Dejan (ur); Marksističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2018)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni VPD1 - Izvanredni studij - Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


01.12.2022

Kolokvij rezultati

 

T Mandić 3/10 

 

F Kopilai 1/10 

 

T Katalinić 2/10 

 

V Korlić 10/10 

 

 L Vilić 4/10 

 

D Barbarić 10/10 

 

E Kovačić 3/10 

 

A Kulašević 3/10 

 

L Bogić 6/10 

 

P Jovanović 5/10 

 

R Bogdan 8/10 

 

M Josić 2/10 

 

N Milić 9/10 

 

L Kovačević 5/10 

 

A Nuhanović 9/10 

 

D Oremuš 3/10 

 

M Karapandža 10/10 

 

L Kordić 5/10 

 

M Ladan 3/10 

 

E Majić 7/10 

 

K Lepesić 3/10 

 

N Brčić 5/10 

 

L Palijan 3/10 

 

M Sohora 7/10 

 

F Lončarić 3/10 

 

T Šmerek 7/10 

 

L Šanjug 7/10 

 

I Todorović 3/10 

 

I Vujević 7/10 

 

N Vučić 8/10 

 

T Radović 4/10 

 

V Šepić 9/10 

 

T Margetić 7/10 

 

L Žuronić   9/10 

 

J Sheherbakov 7/10 

 

MV Posilović 5/10 

 

MM Šindik 5/10 

 

S Pavlović 10/10 

 

L Škornjak 9/10 

 

K Willems 9/10 

 

S Spudić 10/10 

 

F Preuđini 8/10 

 

D Tičak 7/10 

 

H Cvijanović 6/10 

 

I Špilj 8/10 

 

D Milošević 6/10 

 

V Samojo  9/10 

 

A Pavković 6/10 

 

V Podrug 3/10 

 

E Piljić 5/10 

 

M Tušek 6/10 

 

I Srbljinović 10/10 

 

I Koštić 6/10 

 

I Kačunić 10/10 

 

M Bosiljevac 10/10 

 

M Bago 5/10 

 

D Kuretić 6/10 

 

A Đuranić 8/10 

 

L Horvar 7/10 

 

P Gregurec 8/10 

 

L Osmanović 10/10 

 

M Matović 7/10 

 

P Oršulić 6/10 

 

N Kunce 1/10 

 

E Ljubičić 6/10 

 

FJ Kraljevski 9/10 

 

E Hamzić 7/10 

 

V Dragičević 7/10 

 

K Althaller 7/10 

 

D Daić 2/10 

 

E Janković 7/10 

 

N Dumendžić 3/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis obavijesti