Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvod u studij međunarodne politike

Uvod u studij međunarodne politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

103572

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar
Tin Puljić, univ. mag. pol. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Uvod u studij međunarodne politike je izborni predmet na prvoj i drugoj godini studija politologije i novinarstva. Koncipiran je u tri dijela: u prvom studenti dobivaju uvid u osnovne ideje pet glavnih teorija međunarodnih odnosa (realizam, liberalne, konstruktivističke, marksističke i teokratske teorije); u drugom - u međunarodne organizacije (UN, EU, NATO), a u trećem - u teme koje su aktualne u području međunarodne politike (npr. suverenost, sigurnost, međunarodno pravo, identitet, i dr.).

LITERATURA:

  1. Jović, Dejan (ur); Teorije međunarodnih odnosa: Realizam; Politička kultura (2013)
  2. Jović, Dejan (ur); Liberalne teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2014)
  3. Jović, Dejan (ur); Konstruktivističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2016)
  4. Jović, Dejan (ur); Marksističke teorije međunarodnih odnosa; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2018)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Izborni NOV 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni VPD1 - Izvanredni studij - Sveučilišni specijalistički studij Vanjska politika i diplomacija


3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


06.10.2021

USMP - obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

 

seminarska nastava će se izvoditi u dvije grupe, prva grupa je Aušperger-Kužić, a druga je Laginja-Žugaj. Svi koji imaju kolizije mogu se javiti demonstratoru na mail domagoj.ecimovic@studenti.fpzg.hr 

Popis tema za seminarske prezentacije objavljen je u nastavnim materijalima pa se možete početi prijavljivati za njih. Važna napomena je da oni studenti koji žele pisati esej za 2.5 ECTS-a moraju održati i prezentaciju na temu države o kojoj žele pisati esej. 

Prijave za eseje za 2.5 ECTS-a također se vrše na navedeni mail. Esej mora imati minimalno 1500 riječi i studenti koji se prijave za esej imaju predost pri odabiru prezentacije ispred studenata koji bi htjeli napraviti prezentaciju, a nisu se prijavili za esej za 2.5 ECTS-a. Rok za predaju eseja je 14.1.2022.

Teme prezentacija su "egzotične" države i uvijek idu dvije države u paru što znači da dvoje studenata izlaže prezentaciju svako o jednoj od država ponuđenih za taj susret. To znači da kada budu pisali esej za 2.5 ECTS-a svatko će pisati o državi koju je prezentirao.

U nastavnim materijalima pod nazivom "Raspored prezentacija" možete pronaći popis država po susretima i upute kako bi prezentacija trebala izgledati.

Za sva dodatna pitanja i prijavu eseja ili prezentacije možete se javiti demonstratoru Domagoju Ećimoviću na već navedeni mail.

 

Lijep pozdrav,

P.

 

Popis obavijesti