Jezik | Language: HRV ENG
Uvod u sociologiju
Šifra: 55564
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Pažanin
Izvođači: Ana Pažanin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U svrhu upoznavanja studenata s najutjecajnijim sociološkim teorijama i autorima pozornost će se posvetiti doprinosu i djelima A.Comtea, K.Marxa, E.Durkheima, M.Webera, G.H. Meada, K.Mannheima, T.Parsonsa, R. K. Mertona, H.Garfinkela i Anthonya Giddensa. Temeljni pojmovi i kategorije bit će odabrani i sistematizirani prvo kroz cjeline kao što su društvo, društveni razvoj, društvena struktura i stratifikacija, modernost i postmodernost, a potom sistematikom glavnih pojmova unutar socioloških teorija kao što su: pozitivizam, marksizam, funkcionalizam, fenomenološka sociologija, interakcionizam, modernizam i postmodernizam. Posebna područja i problemi kojima se bavi sociološka znanost bit će prezentirani kroz analizu relevantnih teorijskih pristupa i ostvarenih istraživačkih uvida. U tom će kontekstu najtemeljitije biti obrađeni problemi društvene stratifikacije, moći i vlasti, te medija, a zatim problemi spolne (rodne) diferencijacije, obrazovanja, rada i nezaposlenosti, slobodnog vremena, kulture i društvene devijantnosti.Cilj kolegija jest da studenti politologije steknu osnovna znanja o temeljnim konceptima, temama i problemima kojima se bavi sociologija kao znanstvena disciplina unutar korpusa društvenih znanosti. Studentima će kroz predavanja i seminarsku nastavu biti izložene glavne sociološke teorije i oni pojmovi i sociološke kategorije koje su temelj te društvene znanosti i ujedno relevantni za političku znanost. Posebna pozornost bit će usmjerena na usvajanje sociološkog kategorijalnog aparata i razumijevanje glavnih tendencija u suvremenom društvu, s posebnim naglaskom na društvenu strukturu i stratifikaciju.
Literatura:
  1. Haralambos, Michael; Holborn, Michael; Sociologija. Teme i perspektive; odabrana poglavlja: Sociološke perspektive, str. 2-21; Društvena stratifikacija, str. 23-38; 49-78, 89-125; Moć, politika i država, str. 588-651; 749-765; Obrazovanje, str. 777-782; 818-838; 843-857; 862-866; Kultura i identitet, str. 884-913; 921-933; Sociološka teorija, str. 10; Golden marketing Zagreb (2002)
  2. Kuvačić, Ivan; Uvod u sociologiju; odabrani tekstovi: P. L. Berger: Uvođenje u sociologiju, str. 246-250; C.W. Mills: Sociološka imaginacija, str.251-254; E.Durkheim: Mehanička i organska solidarnost, str. 281-283; A.Smith: Nejednakosti koje potječu iz prirode zaposlenja, str. 345-350; P.A. Sorokin: Društvena stratifikacija, str.354-358; K. Davis i W.Moore: Neki principi stratifikacije, str. 359-365; V.Pareto: Kruženje elita, str. 366-370; K. Marx: Društvene klase, str. 371-374; M.Weber: Uvjetovanost klasnog položaja položajem na tržištu, str. 375-378; T.H.Marshall: Priroda i determinante socijalnog statusa, str. 379-382.; Golden marketing Zagreb (2004)
  3. Abercrombie, Nicholas i dr.; Rječnik sociologije; odabrani pojmovi: anomija, dobna skupina, društvena kontrola, društvena pokretljivost, društvena promjena, društvena struktura, društveni pokreti, društveni poredak, društveni problemi, društveni sustav, društvo, elita, klasa, kultura, migracija, modernizacija, multikulturalizam, norma, potklasa, sekularizacija, siromaštvo, skupina (grupa), slobodno vrijeme (dokolica), socijalizacija, sociologija, sociologija masovnih medija, sociologija obrazovanja, sociologija politike, sociologija prava, sociologija religije, sociologija roda, sociologija sela, status, stereotip, stratifikacija, supkultura, uloga, vrijednosti, životne šanse, životni stil; Jesenski i Turk Zagreb (2008)
  4. Giddens, Anthony; Sociologija, poglavlje: Svijet u promjeni; Globus Zagreb (2007)
1. semestar
Temeljni opći NOV 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

2. semestar Ne predaje se
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

3. semestar
Izborni pol 2-1 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-1 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar Ne predaje se
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: jučer u 19:13
Ana Pažanin

Dragi svi,
ukoliko ćete htjeti i moći sutra 15. studenoga doći na Fakultet i pristustvovati studentskom projektu Diplomatskog kluba FPZGa pod nazivom “Case Study: Arbitražni sastanak”, koji je  organiziran uz potporu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a kojemu je cilj približiti bilateralne odnose te izazove Republike Slovenije i Republike Hrvatske, bilo bi dobro.
Cilj ovoga projekta jest jasnije približavanje problematike bilateralnih odnosa od strane objektivnih i stručnih predavača iz obje države, uključivanje budućih mladih lidera u razmišljanja o navedenoj te podizanje svijesti o nužnosti dijaloga uz istovremeno ostvarivanje međunarodne suradnje.

Panel rasprava će se održati na engleskom jeziku, od 10:30 do 12:30h u prostorijama Fakulteta političkih znanosti (Dvorana A). U raspravi će sudjelovati:

•    - izv. prof. dr. sc. Marta Zorko, Fakultet političkih znanosti
•    - doc. dr. sc. Višeslav Raos, Fakultet političkih znanosti

•    - izv. prof. dr. sc. Ana Bojinović Fenko, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
•    - izv. prof. dr. sc. Boštjan Udovič,  Fakulteta za družbene vede Ljubljana  

RASPORED :

10:30 – 10:45 – Svečano otvaranje
10:45 – 12:30 – Panel rasprava akademskih stručnjaka iz obiju država
14:00 – 17:00 – Studentska simulacija arbitražnih pregovora s gostima sa Sveučilišta u Ljubljani  

Bit ćete nagrađeni plusem (+) u seminarskoj aktivnosti na predmetu ukoliko dođete na Panel raspravu.

Pozdrav,
Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 11. 2019. u 18:12
Ana Pažanin

Dragi svi,

način reorganizacije seminarske nastave nalazi se u nastavnim materijalima.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 8. 11. 2019. u 14:32
Ana Pažanin

Dragi svi,

nastave na kolegiju Uvod u sociologiju neće biti 12. studenoga 2019., zbog štrajka.

Datum prvog kolokvija se ne mijenja za sada i sve stoji kao što sam vas obavijestila u prethodnoj obavijesti.

Seminare ću malo "reorganizirati" na način da će svatko od vas imati priliku održati svoje seminarsko izlaganje, a ukoliko nekome neće odgovarati datum, možemo se uvijek sve dogovoriti.

Večeras ću staviti izmjenu u nastavne materijale u vezi seminarske nastave.

Ukoliko padne stranica, pronaći ću način kako vas sve obavijestiti.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 29. 10. 2019. u 18:23
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi kolokvij održat će se 19.11.2019., i to:

 u 8:30 M. Petolas - usmeni, kabinet 12, 2. kat

a u C dvorani pisani za sve ostale prema rasporedu (po prezimenima):

u 9:30 od A do Jo 

u 10:15 od Ju do Pav

u 11 od Peč do Ž.

Ponesite identifikacijski dokument sa slikom, u protivnom nećete smjeti pristupiti kolokviju.

Pozdrav,

Ana Pažanin

 

Objavljeno: 15. 10. 2019. u 17:33
Uređeno: 22. 10. 2019. u 17:32
Ana Pažanin

Dragi svi,

sva objašnjenja nalaze se na intranetu u nastavnim materijalima u dokumentu Syllabus.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 5. 10. 2019. u 12:34
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi susret održan je 1.10.2019. kao što je bila obavijest na web stranicama i na intranetu kada su podijeljene teme za seminarska izlaganja. 

Seminarska nastava odvijat će se u 2 grupe: od A do LJ u 10:15 i od M do Ž u 12h, utorkom u C dvorani.

Na intranetu je refreshan popis seminarskih (odabranih) tema.

Oni koji nisu došli na prvi susret, mogu odabrati temu, ali ne smiju mijenjati grupu.

Vidimo se 15.10.2019. na predavanju  u 8:30 u C dvorani!

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 3. 10. 2019. u 13:17
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko se profesionalno bavite nekim sportom (s napomenom da bikini-fitness nije sport i da natjecanja za ljepotu nisu sport a mogu biti profesionalna orijentacija), ili pjevate profesionalno ili radite negdje i možda nećete moći dolaziti na nastavu uvijek prema pravilima kolegija i Pravilniku o studiranju na FPZGu, smijete za opravdanje izostanaka na seminarima donijeti pravovaljanu potvrdu (sve generacije su imale tu mogućnost) od trenera, kluba, lige, saveza, poslodavca. Molim  do 15.11.2019.

Pozdrav i hvala,

Ana Pažanin

Objavljeno: 1. 10. 2019. u 18:54
Ana Pažanin

Dragi svi,

konzultacije ću održavati ponedjeljkom od 10:30 do 11:30 u zimskom i ljetnom semestru (kabinet 12, 2. kat).

 

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 24. 9. 2019. u 17:25
Ana Pažanin

Dragi svi,

prvi susret nastave za sve studente koji su upisali Uvod u sociologiju (podjela seminarskih tema) održat će se 1. listopada 2019. godine prema rasporedu:  

u 12:15 prezimena od A do LJ dvorana C,

u 13:00 prezimena od M do Ž dvorana C. 

Ova obavijest ne odnosi se na studente koji su ponovo upisali predmet i imaju ocjenu iz seminarske nastave.

Pozdrav,

Ana Pažanin

Objavljeno: 12. 9. 2019. u 11:48
Ana Pažanin

Dragi svi,

ukoliko niste položili ispit na rujanskom roku, a imate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, ne trebate dolaziti na seminare, ali smijete ako to želite. Ukoliko nemate ocjenu iz seminara iz ove akademske godine, trebate dolaziti na seminare ili ćete nakon položenog pisanog dijela ispita odgovarati usmeno.

Imate pravo izlaska na kolokvije.

Pozdrav,

Ana Pažanin