Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55554

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Petar Popović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Teorije međunarodnih odnosa predmet je koji studente upoznaje sa temeljnim pojmovima discipline međunarodnih odnosa (anarhija, ravnoteža snaga, međuovisnost, nacionalni interes, itd.), te njezinim misaonim tradicijama i teorijskim pravcima (realizam, liberalizam, marksizam itd.). Odabrane teme omogućuju studentu da stekne uvid u temeljne pojmove teorija međunarodnih odnosa. Kroz savladavanje temeljnih pojmova, cilj je potaknuti kritičko promišljanje kod studenta o suvremenim globalnim trendovma u odnosima među državama, odnosno razvijanje pretpostavki (kroz seminare) za mogućnost daljnjeg samostalnog teorijskog i kritičkog promišljanja o međunarodnoj politici.

LITERATURA:

  1. Reinhard Meyers; Temeljni pojmovi i teorijske perspektive međunarodnih odnosa; Panliber (1999), str. 131


NASTAVA

5. SEMESTAR

Izborni NOV 3-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 3-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 3-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


7. SEMESTAR

Izborni pol 4-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 4-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA


06.10.2021

TMO - obavijest

Poštovane kolegice i kolege,

molim vas da svi s razumijevanjem pročitate obavijest u cijelosti.

Seminarska nastava u ovome semestru održavat će se u dvije seminarske grupe, prva grupa je Babić-Milinković, a druga Modun-Vukoja.

Na seminarskoj nastavi studenti će predstavljati svoje power point prezentacije s temom koju su odabrali za seminarski rad koji svi studenti moraju napisati. U nastavnim materijalima objavljen je raspored predavanja po datumima i s mogućim temama koje možete, ali i ne morate odabrati za svoje seminarske radove i prezentacije. Svaki tjedan na seminarskoj nastavi u obje grupe netko se mora javiti za prezentaciju samostalno ili u paru pa vas ovim putem potičem da odaberete prezentacije za prva dva susreta i javite se demonstratoru. Teme su:

1. Liberalna tradicija u međunarodni odnosima (seminarske teme: slobodnotrgovinski ugovori, širenje demokracije vojnim putem), 11.10.

2. Prva velika rasprava: klasični realizam (seminarske teme: kriza EU, djelotvornost UN-a) 18.10.

Prezentacija (kao i vaš seminarski rad) treba obrađivati neku od aktualnih tema u međunarodnim odnosima kroz neku od glavnih teorija koje ćemo obrađivati. Dakle ne pišete rad o samoj teoriji, nego teoriju koristite kako biste objasnili neki od aktualnih problema.

Seminarski rad koji svi studenti moraju napisati mora sadržavati 1000-1500 riječi te ga predajete do 7.1.2022. godine. do 23:59. Naglašavam da svi moraju predati do tog datuma ili ranije te da slobodno birate temu koju vi želite i ne morate ju prijaviti demonstratoru.

Studenti koji se odluče za pisanje eseja za 2.5 ECTS-a moraju se prijaviti demonstratoru na mail adresu domagoj.ecimovic@studenti.fpzg.hr 

Studenti koji pišu esej za 2.5 ECTS-a ne moraju pisati seminarski esej, ali zato esej za 2.5 ECTS-a mora sadržavati minimalno 2500 riječi i obavezno moraju poslati temu svojeg eseja te bi trebali održati i seminarsku prezentaciju. Teme su jednake kao i za seminarske radove, odaberete aktualnu temu koju trebate objasniti preko neke od teorija. Rok za predaju eseja je 14.1.2022. do 23:59.

Prezentacija treba trajati oko 20 minuta ako netko sam predstavlja, a ako dva studenta prezentiraju svatko odabire različitu aktualnu temu na koju piše i esej te prezentiraju svako po 15 minuta.

Demonstratoru Domagoju Ećimoviću možete se javiti za bilo koje dodatno pitanje koje imate na već navedeni mail ili porukom preko teamsa, ali vas molim da prijave za esej za 2.5 ECTS-a i prezentaciju šaljete isključivo na mail.

Lijep pozdrav,

P.

 

Popis obavijesti