Jezik | Language: HRV ENG
Suvremena politička teorija
Šifra: 55542
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Kurelić
izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar

Hrvoje Cvijanović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet je dizajniran za studente političkih znanosti na višim godinama preddiplomskog studija. Cilj kolegija je upoznati studente s pitanjima i problemima proizišlim iz dvije teorijske rasprave s kraja prošlog+nbsp; stoljeća. To su diskusije liberala i komunitaraca te rasprava o odnosu liberalizma i multikulturalizma. Obje diskusije nastavile su se do naših dana i postale nezaobilazni dio intelektualne kulture čak i+nbsp; društvenih znanstvenika koji inače nemaju nikakav interes za političku teoriju . U prvih nekoliko tjedana bavit ćemo se pitanjima suvremenog liberalizma, a zatim predstaviti komunitarnu i multikulturalnu kritiku te prodiskutirati o njenim dometima. Autori koji će biti razmatrani suvremeni su klasici: Rawls, Habermas, MacIntyre, Taylor, Rorty, Barry, I. M. Young. Pitanja koja ćemo diskutirati u seminarima imaju svoju teorijsku težinu, ali odgovori na njih imaju izravne političke posljedice. Npr.: Je li liberalizam nepromišljeni individualizam?, Na koji način suvremene konstitutivne demokracije rješavaju problem manjinskih kultura?, Mogu li se kulture međusobno razumjeti?, Jesu li liberalne institucije neutralne?, Je li moguće privatizirati religijske i kulturne razlike?, Je li liberalni univerzalizam oblik euroameričkog kulturnog imperijalizma?, Kako braniti univerzalna politička načela? Je li odzvnonilo liberalnoj demokraciji? i slično.
Literatura:
  1. Rawls, John; Teorija pravednosti (odabrane prevedene stranice u časopisu Naše teme); Naše teme, Zagreb (1990)
  2. Young, Iris Marion; Pravednost i politika razlike; Jesenski i Turk, Zagreb (2005), str. 317
  3. Kymlicka, Will; Multikulturalno građanstvo; Jesenski i Turk, Zagreb (2003), str. 400
  4. Barry, Brian; Kultura i jednakost; Jesenski i Turk, Zagreb (2006), str. 463
  5. MacIntyre, Alasdair; Za vrlinom; Kruzak, Hrvatski Leskovac (2002), str. 337
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: jučer u 15:21
Hrvoje Cvijanović

Dragi seminaristi,

Svi koji ste se prijavili za kolokvij dobit ćete pitanja tijekom sutrašnjeg dana, ne kasnije od termina seminara, te ćete imati određeno vrijeme (naznačeno u pitanjima) da riješite pitanja i da ih pošaljete nazad na moj email. 

Srdačno,

Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: jučer u 11:07
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

vezano za upit o modelu izvođenja nastave znatna većina vas se odlučila za dosadašnji model audio predavanja. Dakle, nakon prvog kolokvija nastaviti ćemo s istim načinom rada, te ću nastaviti s objavom seminarskih predavanja o literaturi koju čitamo po tjednome rasporedu. Naravno, pozivam vas da me i dalje kontaktirate putem e-maila (ekulenovic@fpzg.hr) s upitima o temama koje obrađujemo kroz literaturu i predavanja.

Kako bi pokušali nadomjestiti izravnu interakciju koja nedostaje u modelu rada s audio predavanjima, predlažem da se nađemo na virtualnim konzultacijama na platformi Google Hangouts u ponedjeljak 13.4. u 11 sati. Ako ste zainteresirani sudjelovati, dovoljno je da mi do ponedjeljka do 10:30 na mail adresu pošaljete svoju e-mail adresu (molim vas da koristite svoju gmail adresu ili ako nemate gmail račun, da ga otvorite). U 11 sati ćete biti pozvani na virtualni sastanak. Ovo je prilika da detaljnije prodiskutiramo literaturu koju ste čitali i da razjasnimo bilo koje nejasnoće s gradivom prije održavanja prvoga kolokvija.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović    

Objavljeno: 2. 4. 2020. u 15:37
Hrvoje Cvijanović

Poštovani seminaristi,

Da se ne ponavljam, vidjeli ste da smo dogovorili da kolokvij nije obvezan u ovim izvanrednim okolnostima. Međutim,  budući da je kolokvij po rasporedu idući tjedan i da oni koji polože kolokvij rješavaju taj dio gradiva, svi koji se odlučite na polaganje javite mi se na email hrvoje.cvijanovic@fpzg.hr radi dogovora. Imamo varijantu ili pisanja take-home kolokvija ili polaganja skypeom. Ovisno o procjeni situacije budemo organizirali jednu od tih opcija. Stoga, kako bih u navedenim okolnostima mogao procijeniti ove varijante, javite mi se na navedeni email do utorka navečer ukoliko namjeravate polagati kolokvij.

Srdačno,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović 

Objavljeno: 31. 3. 2020. u 19:23
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

prvi kolokvij iz kolegija Suvremena politička teorija održati će se prema rasporedu, u utorak 14.4. Kolokvij će biti u formi pisanog ispita/eseja i pokrivati će literaturu koju smo čitali do 7. tjedna. U utorak 14.4. na intranetu će biti objavljena ispitna pitanja, te studenti koji se odluče pisati kolokvij trebaju poslati nazad Word dokument u kojem su odgovorili na pitanja do četvrtka 16.4. u 12 sati na e-mail adresu: ekulenovic@fpzg.hr. Za studente koji ne pošalju odgovore do zadanog roka smatram da nisu izašli na kolokvij.

S obzirom da student imaju na raspolaganju tekstove i bilješke (tzv. take-home exam), pitanja će biti koncipirana tako da testiraju sposobnost studenata da povezuje različite teorije i primjenjuju te teorije na konkretne političke probleme i formuliraju ih u formi kraćih eseja. Od studenata se očekuje da samostalno napišu odgovore, te ako dođe do prevelikih preklapanja u odgovorima između dvoje ili više studenata, ti će kolokviji biti ocjenjeni s ocjenom nedovoljan (1).

Studenti NISU OBVEZNI izaći na kolokvije, te mogu izabrati da li će izaći na jedan ili dva kolokvija, ili će odgovarati cjelokupno gradivo na završnom usmenom ispitu koji će se održati u vrijeme službenih ispitnih rokova u lipnju, srpnju i rujnu. Studenti koji polože dio gradiva putem kolokvija, ne odgovaraju taj dio gradiva na završnome usmenom ispitu. Polaganje jednoga kolokvija više nije uvjet za izlazak na završni ispit.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz polaganje kolokvija slobodno me kontaktirajte na gore navedenu e-mail adresu.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

Objavljeno: 31. 3. 2020. u 12:27
Zoran Kurelić

Dragi svi,

nadam se da ste dobro koliko možete biti. Predmetni nastavnici na ovom predmetu zajedno su odlučili da uspješno polaganje jednog od kolokvija više NIJE uvjet za izlazak na ispit. Svaki od nastavnika poslat će vam način na koji misli izvoditi kolokvij.

Ja ću kolokvij izvoditi usmeno Skypeom i pomaknut ću ga u svibanj i to za vikend kako ne bi bili u koliziji s drugim kolokvijima. Izlazak na kolokvij NIJE obavezan. Sve ćemo dogovoriti uz pomoć demonstratorice Amalije.

Sva dobra svima,

ZK

P.S. Danas ću snimiti i predavanje. Seminar je snimljen tako da je potpuno smislen svima, na samo mojim seminaristima. 

 

 

Objavljeno: 18. 3. 2020. u 13:56
Uređeno: 24. 3. 2020. u 11:41
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

počevši od 16. ožujka 2020. nastava na kolegiju Suvremena politička teorija će se održavati putem audio predavanja i dodatnih materijala koji će biti dostupni putem intraneta.

AUDIO PREDAVANJA: svaki tjedan u terminu održavanja seminara (utorkom u 13:45) biti će na intranetu objavljeno predavanje koje prati seminarske teme prema novome silabusu (vidi: SPT syllabus Kulenović za raspored predavanja, te mapu Audio predavanja – seminarska grupa Kulenović za audio predavanja). Također, tjedno će biti objavljeno i audio predavanje profesora Kurelića koje prati teme iz predavanja (vidi mapu Audio predavanja – Kurelić).

PITANJA ZA PRIPREMU TEKSTOVA: uz audio predavanja, svaki će tjedan biti objavljena pitanja za pripremu tekstova koja bi studentima trebala pomoći da se pri čitanju tekstova i rađenja bilješki fokusiraju na određene teme, probleme, argumente i koncepte u svakome od pročitanih tekstova (vidi mapu Pitanja za pripremu tekstova - seminarska grupa Kulenović). Također, ova pitanja bi trebala biti od pomoći pri pripremi za kolokvije.

KONZULTACIJE I DISKUSIJA: s obzirom da nismo u izravnom kontaktu, predlažemo da komunikaciju – upite vezane za predavanja, tekstove koje čitate, pitanja vezana za eseje, kolokvije, ispite i druge teme – ostvarimo putem e-maila. Studenti neka upute svoje upite profesoru čiju seminarsku grupu pohađaju. S obzirom da ćete predavanja samo slušati, ne ustručavajte se postaviti nam bilo koja pitanja vezana uz gradivo (da li povezano sa samim predavanjima ili s tekstovima koje čitate). Potruditi ćemo se odgovoriti vam u što kraćemu roku.  

KOLOKVIJI: plan je da se kolokviji održe prema rasporedu. S obzirom na specifičnu situaciju, izgledno je da se kolokviji neće održati pisanjem pismenog ispita u jednoj od predavaonica na Fakultetu. No, računajte da će se oba kolokvija sigurno održati prema rasporedu u silabusima, a o formatu kolokvija ćemo vas pravovremeno obavijestiti (mogućnosti uključuju pisanje esejskog ispita, usmeni ispit putem Skypea ili neke druge slične platforme, usmeni ispit u otvorenome prostoru bez prisustva drugih studenata, itd.).  

Ovo je nova situacija za sve nas, nadajmo se da ćemo uspjeti kroz ovaj način rada osigurati dovoljnu kvalitetu nastave i međusobne komunikacije. Ako imate bilo kakva pitanja ili sugestije, slobodno nas kontaktirajte.

U međuvremenu, čitajte tekstove propisane silabusom, pratite audio predavanja i druge sadržaje na intranetu, javljajte nam se s upitima na e-mailove, te se pobrinite za sebe, svoje bližnje i sve kojima ste u mogućnosti pomoći.

Svima srdačan pozdrav,

Enes Kulenović         

Objavljeno: 17. 3. 2020. u 10:22
Zoran Kurelić

Dragi svi,

kao što znate ulazimo u novu dimenziju. Sva tri nastavnika stavljat će vam materijale u repozitorij. Profesor Kulenović snimio je predavanja za svoj seminar, ali kako se nalazimo u posebnoj situaciji to su materijali za sve studente i sve tri grupe. Iskoristite sve što vam stavimo da ova izvanredna situacija što manje utječe na "ishode učenja". 

Ja ću danas snimiti i popodne staviti predavanje koje će trajati oko 60 minuta. Naravno ako sve prođe glatko. 

Što se tiče moje seminarske grupe rad u slijedećih nekoliko tjedana bit će fokusiran na pripremu za kolokvij. Dakle radit ćemo samo tu literaturu. Javit ću vam se obavijestima. 

Čuvajte se. Sva dobra svima.

ZK

Objavljeno: 19. 3. 2020. u 17:24
Hrvoje Cvijanović

Poštovani seminaristi,

U mapi s literaturom je i mapa audio seminar u kojoj je snimljen moj današnji susret. Naravno, nije to isto kao i stvarni seminarski susret pa je bilo prilično čudno to snimiti u samoći bez interakcije, no to su uvijeti u kojima se nalazimo. Kako svi stavljamo snimke na Intranet, moguće je da ćemo morati uklanjati postojeće snimke da bi stavili nove zbog zapremine Intraneta, pa stoga ne mogu obećati koliko će dugo snimka biti gore, ali sigurno do drugog tjedna. Budite dobro i uložite dodatne napore u razumijevanje literature čitajući i radeći bilješke. Ujedno ukoliko budete radili kritičke osvrte, javite mi se na email jer u ovim uvjetima to će moći biti samo pisane prezentacije.

Srdačno,

Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 24. 3. 2020. u 09:56
Zoran Kurelić

 

Dragi svi,

nadam se da dobro izdržavate novi privremeni biopolitički poredak. Falite mi puno više no što sam mislio. Tijekom dana postavit ću jedno predavanje. Ostajte snažni u duhu i zdravi u tijelu.

Sva dobra svima,

ZK