Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Strategije odnosa s javnošću

Strategije odnosa s javnošću


OSNOVNI PODACI

Šifra:

116177

ECTS:

7.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
dr. sc. Karlo Kanajet - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.

LITERATURA:

  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović:

Uživo, uz prethodni dogovor putem maila


04.12.2018

Rezultati 1. kolokvija -Strategije OsJ

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Strategije odnosa s javnošću (27.11.2018.):

Šimunović Petra 5

Tkalčec Arijana 5

Šalić Alen 5

Obradović Dijana 5

Uroić Filip 5

Nikolić Nera 5

Vrankulj Josipa 5

Vukmanović Mateja 5

Grgić Eva 5

Kanajet Karlo 5

Trbojević Filip 5

Vuletić Lea 5

Vidić Vlatka 5

Mišković Ivana 5

Škarika Štefica 4

Grepo Ivona 4

Dolinar Daniela 4

Ćurić Anja 4

Magdić Ivona 4

Flegar Ivana 4

Latinović Paula 4

Vidić Matea 4

Duljaj Ema 4

Ivanič Ines 4

Prnjak Mihaela 4

Beljo Karla 4

Domislović Estera 4

Imerović Monika 4

Klarić Anna 4

Uranjek Matea 4

Grgurić Ivan 4

Pentavec Kristina 4

Kolec Tihana 4

Baković Antonia 4

Srđenović Petra 3

Čiček Marija 3

Glatki Silvija 3

Ilić Darija 3

Pišonić Babić Jelena 3

Boroje Nikoleta 3

Kovačević Ivana 3

Bući Doroteja 3

Hlača Ana 3

Šipušić Antonija 3

Mrkoci Petra 3

Ravbar Barbara 3

Šunjić Ante 3

Cota Iva 3

Nakić Martina 3

Brezinščak Blanka 3

Šoljić Hrvoje 3

Soldo Martina 3

Dragušica Marija 2

Flanjak Valentina 2

Čorlukić Arian 2

Ardalić Lucija 2

Božinović Blaženka 2

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti