Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Strategije odnosa s javnošću

Strategije odnosa s javnošću


OSNOVNI PODACI

Šifra:

116177

ECTS:

7.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
dr. sc. Karlo Kanajet - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.

LITERATURA:

  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović:

Uživo, uz prethodni dogovor putem maila


30.01.2017

Rezultati kolokvija iz Strategija OsJ (23.1.2017.)

Rezultati drugog kolokvija iz Strategija odnosa s javnošću (23.1.2017.)

 

Ažić Mirna 5
Martinić Petra 5
Škrlec Petra 5
Brnada Petar 5
Bićan Jurica 5
Mlinarić Matija 5
Boltižar Matija 5
Ročić Nevena 5
Mihaljević Anja 5
Šago Vjekoslav 5
Krvarić Anamarija 4
Filip Petra 4
Drandić Maria 4
Jagić Janja 4
Domitrović Irena 4
Kovačević Mila 4
Dolečki Marija 4
Štefinščak Matija 4
Linarić Borna 4
Berečić Doris 4
Jurić Marina 4
Milevoj Karla 4
Pomper Irena 4
Begulić Šejla 4
Jakovina Matea 3
Baus Valentina 3
Mrvelj Maria 3
Brkić Andro 3
Tuđan Stela 3
Lacković Karlo 3
Huljev Anamaria 3
Bosak Katarina 3
Vučković Mateja 3
Prćić Donna Diana 3
Frančina Petra 2
Tomašić Ana Marija 2
Marčinko Martina 2
Đaković Sabrina 2
Kalauz Marin 2
Kežić Pero 2
Kraljević Nada 2
Budimir Mateja 2

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

Upis ocjena održat će se u srijedu, 1.2., u 10 sati (soba 14, 3. kat).

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

doc.dr.sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti