Jezik | Language: HRV ENG
Strategije odnosa s javnošću
Šifra: 116177
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: Hrvoje Jakopović - Seminar
Karlo Kanajet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.
Literatura:
  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)
Preporučena literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću - teorija i praksa; Synopsis, Sarajevo-Zagreb, (2008)
  2. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  3. Potter, Lester; Komunikacijski plan - srž strateških komunikacija; HUOJ, Zagreb (2007)
  4. Weintraub Austin, Erica; Strategic Public Relations Management; Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey (2006)
2. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 12. 12. 2016. u 18:45
Uređeno: 13. 12. 2016. u 10:41
Hrvoje Jakopović

Rezultati 1. kolokvija iz Strategija odnosa s javnošću (5.12.2016.)

 

Brnada Petar 5
Škrlec Petra 5
Dolečki Marija 5
Huljev Anamaria 5
Jurić Marina 4
Linarić Borna 4
Domitrović Irena 4
Prćić Donna Diana 4
Mihaljević Anja 4
Đaković Sabrina 4
Kalauz Maria 4
Šago Vjekoslav 4
Berečić Doris 4
Lacković Karlo 4
Bićan Jurica 4
Đerić Elena 3
Kovačević Mila 3
Milevoj Karla 3
Štefinščak Matija 3
Tomašić Ana Marija 3
Martinić Petra 3
Brkić Andro 3
Boltižar Matija 3
Ročić Nevena 3
Ažić Mirna 3
Jakovina Matea 3
Vučković Mateja 3
Krvarić Anamarija 3
Mrvelj Maria 3
Kežić Pero 2
Pomper Irena 2
Baus Valentina 2
Filip Petra 2
Begulić Šejla 2
Tuđan Stela 2
Drandić Maria 2
Jagić Janja 2
Bosak Katarina 2
Frančina Petra 2
Bartulić Josip 2
Mladić Slavko 2
Kraljević Nada 2
Marčinko Martina 2
Budimir Mateja 2
Mlinarić Matija 2

 

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

dr.sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti