Jezik | Language: HRV ENG
Strategije odnosa s javnošću
Šifra: 116177
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: Hrvoje Jakopović - Seminar
Karlo Kanajet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.
Literatura:
  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)
Preporučena literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću - teorija i praksa; Synopsis, Sarajevo-Zagreb, (2008)
  2. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  3. Potter, Lester; Komunikacijski plan - srž strateških komunikacija; HUOJ, Zagreb (2007)
  4. Weintraub Austin, Erica; Strategic Public Relations Management; Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey (2006)
2. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 25. 1. 2016. u 13:51
Hrvoje Jakopović

Rezultati iz Strategija OsJ (18.1.2016.)

Brčić Iris 5
Crnčević Anela 5
Mihanović IIjevljev Šimun 5
Mamić Petra 5
Krušnik Lana 5
Okičić Petra 5
Baričević Petra 5
Nogić Lorena 5
Lucija Lakoš 5
Čičak Zorana 5
Budić Barbara 5
Kižlin Ana 5
Čolaković Dora 4
Klarin Nina 4
Žužak Domagoj 4
Selihar Bernarda 4
Kunić Zrinka 4
Soko Martina 4
Sušić Načeta Sara 4
Ščavničar Ivan 4
Alar Antonija 4
Pasarić Kristina 4
Kostanić Ana Marija 4
Samaržija Ana 4
Alimanović Anita 4
Ravlić Doris 4
Horvat Lana 4
Laloš Larisa 3
Gotovac Tina 3
Banovec Brigita 3
Boghetta Giulia 3
Botica Valentina 3
Kleva Kristina 3
Ponoš Antonia 3
Matas kristina 3
Deranja Kristina 3
Biškić Sara 3
Levojević Dean 3
Grujoski Mirna 3
Kuga Anja 2
Butković Iva 2
Katić Vid 2

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

Upis ocjena održat će se u četvrtak, 4. veljače u 15 sati. Studenti koji dolaze na upis ocjene trebaju prijaviti ispit za prvi ispitni rok.

 

Srdačno,

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko
dr.sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti