Jezik | Language: HRV ENG
Strategije odnosa s javnošću
Šifra: 116177
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović
Izvođači: Hrvoje Jakopović - Seminar
Karlo Kanajet - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.
Literatura:
  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)
Preporučena literatura:
  1. Tomić, Zoran; Odnosi s javnošću - teorija i praksa; Synopsis, Sarajevo-Zagreb, (2008)
  2. Gregory, Anne; Planiranje i upravljanje kampanjama; HUOJ, Zagreb (2006)
  3. Potter, Lester; Komunikacijski plan - srž strateških komunikacija; HUOJ, Zagreb (2007)
  4. Weintraub Austin, Erica; Strategic Public Relations Management; Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey (2006)
2. semestar
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Termini konzultacija:
Objavljeno: 27. 11. 2015. u 09:24
Hrvoje Jakopović

Rezultati kolokvija iz Strategija odnosa s javnošću, 23.11.2015.

 

Kostanić Ana Marija 5
Nogić Lorena 5
Matas Katarina 5
Žužak Domagoj 5
Čolaković Dora 5
Čičak Zorana 5
Mamić Petra 5
Ščavničar Ivan 5
Okičić Petra 4
Krušnik Lana 4
Pasarić Kristina 4
Ravlić Doris 4
Alar Antonija 4
Botica Valentina 4
Klarin Nina 4
Katić Vid 4
Budić Barbara 4
Gotovac Tina 4
Brčić Iris 4
Crnčević Anela 4
Laloš Larisa 4
Samardžija Ana 3
Baričević Nela 3
Vincetić Katica 3
Selihar Bernarda 3
Grujoski Mirna 3
Mihanović  Ijevljev  Šimun 3
Kižlin Ana 3
Banovec Brigita 3
Kunić Zrinka 3
Soko Martina 3
Biškić Sara 3
Ponoš Antonia 2
Butković Iva 2
Horvat Lana 2
Lakoš Lucija 2
Levojević Dean 2
Boghetta Giulia 2
Bebek Ena 2
Sušić Nađeta Sara 2
Kuga Anja 2
Alimanović Anita 2
Kleva Kristina 2
Deranja Kristina 2

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

dr.sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti