Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Strategije odnosa s javnošću

Strategije odnosa s javnošću


OSNOVNI PODACI

Šifra:

116177

ECTS:

7.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović - Seminar
dr. sc. Karlo Kanajet - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Studenti diplomskog studija u okviru ovog kolegija usavršavaju prethodno stečeno znanje o odnosima s javnošću, izučavajući pojam strategije, strateškog razmišljanja i njihove primjene u odnosima s javnošću. Studenti bi u okviru kolegija trebali dobiti naprednija znanja i shvaćanja o glavnini postojećih znanja o odnosima s javnošću te steći naprednije upravljačke i komunikacijske sposobnosti i vještine. Izgradnja djelotvornih odnosa između organizacija i njezinih javnosti uvelike ovisi o planiranom pristupu odnosima s javnošću kroz procese istraživanja, komuniciranja, planiranja i proizvodnje te sposobnostima naprednih menadžerskih vještina. U skoroj budućnosti, stručnjaci za odnose s javnošću neće biti više samo vješti komunikatori nego i lideri koji će pomagati svojim organizacijama da izgrade i održe odnose sa strateškom javnošću. Ispunjavat će dvostruke uloge upravljanja komunikacijama i savjetovanja vrhovnog menadžmenta. Produbljivanje znanja u okviru ovog kolegija bit će kvalitetan temelj za pripremu stručnjaka za ovu dvostruku odgovornost.

LITERATURA:

  1. Jugo, Damir; Strategije odnosa s javnošću; Profil, Zagreb (2012)
  2. Tench, Ralf; Yeomans, Liz; Otkrivanje odnosa s javnošću; Hrvatska udruga za odnose s javnošću, Zagreb (2009)
  3. Smith, Ronald; Strategic Planning for Public Relations; Routledge, Taylor and Francis Group, New York I London (2009)
  4. Oliver, Sandra; Public Relations Strategy; Chartered Institute of Public Relations, Kogan Page, London I Philadelphia (2007)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 2. semestar - Redovni studij - Sveučilišni diplomski studij Novinarstvo


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović:

Uživo, uz prethodni dogovor putem maila


27.11.2015

Rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija iz Strategija odnosa s javnošću, 23.11.2015.

 

Kostanić Ana Marija 5
Nogić Lorena 5
Matas Katarina 5
Žužak Domagoj 5
Čolaković Dora 5
Čičak Zorana 5
Mamić Petra 5
Ščavničar Ivan 5
Okičić Petra 4
Krušnik Lana 4
Pasarić Kristina 4
Ravlić Doris 4
Alar Antonija 4
Botica Valentina 4
Klarin Nina 4
Katić Vid 4
Budić Barbara 4
Gotovac Tina 4
Brčić Iris 4
Crnčević Anela 4
Laloš Larisa 4
Samardžija Ana 3
Baričević Nela 3
Vincetić Katica 3
Selihar Bernarda 3
Grujoski Mirna 3
Mihanović  Ijevljev  Šimun 3
Kižlin Ana 3
Banovec Brigita 3
Kunić Zrinka 3
Soko Martina 3
Biškić Sara 3
Ponoš Antonia 2
Butković Iva 2
Horvat Lana 2
Lakoš Lucija 2
Levojević Dean 2
Boghetta Giulia 2
Bebek Ena 2
Sušić Nađeta Sara 2
Kuga Anja 2
Alimanović Anita 2
Kleva Kristina 2
Deranja Kristina 2

*studenti koji se ne nalaze na popisu nisu položili

 

izv.prof.dr.sc. Božo Skoko

dr.sc. Hrvoje Jakopović

Popis obavijesti