Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Politički sustav Hrvatske

Politički sustav Hrvatske


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55508

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Goran Čular
doc. dr. sc. Vedrana Baričević

Izvođači:

doc. dr. sc. Vedrana Baričević - Seminar
prof. dr. sc. Goran Čular - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj je predmeta da studenti ovladaju znanjima o teoriji političkog sustava te da ih primjene u analizi političkog sustava Hrvatske. Pod tim se podrazumijeva analitički pristup razumijevanju odnosa temeljnih političkih pojmova poput moći, slobode, poretka i pravednosti. Njihovi odnosi određuju specifične karakteristike ustavnih i političkih institucija te utječu na njihov razvoj i djelovanje. Osim usvajanja i razumijevanja temeljnih politologijskih kategorija političkog sustava, predmet Politički sustav Hrvatske u svojemu sadržaju ima i znanja o hrvatskom državnom osamostaljenju, procesima stvaranja države, konstituciji političkih institucija, Domovinskom ratu, uzrocima, oblicima i posljedicama agresije, pojmu i razvitku ustavne vladavine u Hrvatskoj, razvoju hrvatskih izbornih sustava i ustrojstvu vlasti. Ovladavanje temeljnim znanjima o razvoju i strukturi hrvatskih ustavnih i političkih institucija te osposobljenost za razumijevanje logike oblikovanja političkih institucija te njihovih međuodnosa očekivani su rezultati predmeta

LITERATURA:

 1. Marsh, David i Stoker, Gerry; Teorije i metode političke znanosti; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2005), str. 1-15
 2. Grdešić, Ivan; Političko odlučivanje; Alinea, Zagreb (1995), str. 14-16
 3. Hague, Rod, Harrop, Martin i Breslin, Shaun; Komparativna vladavina i politika; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2001), str. 40-54; 153-176; 210-238; 241-252; 293-321; 322-349; 252-261; 279-292
 4. Kasapović, Mirjana; Demokratska tranzicija i političke stranke; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (1996), str. 153-168
 5. Grdešić, Ivan; Izbori u Hrvatskoj: birači, vrednovanja i preferencije; u: "Hrvatska u izborima 1990."; Naprijed, Zagreb (1991), str. 49-97
 6. Žunec, Ozren; Goli život: socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj (sv. I); Demetra, Zagreb (2007), str. 123-145
 7. Zakošek, Nenad; Politički sustav Hrvatske; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2002), str. 15-29; 97-110; 111-124
 8. Čular, Goran; Vrste stranačke kompeticije i razvoj stranačkog sustava, u: Kasapović, Mirjana (ur.): "Hrvatska politika 1990.-2000.: Izbori, stranke i parlament u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2001), str. 123-146
 9. Henjak, Andrija; Stranačka identifikacija i granice stranačke mobilizacije u Hrvatskoj nakon 2000. godine; Političke perspektive 1(1) (2011), str. 29-50
 10. Kasapović, Mirjana; Lokalno izborno pravo u Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi; u: Petak, Zdravko, Kasapović, Mirjana, Lalić, Dražen: "Lokalna politika u Hrvatskoj"; Fakultet političkih znanosti (2004), str. 61-95
 11. Mesić, Milan; Europski standardi manjinske zaštite i položaj manjina u Hrvatskoj; Revija za sociologiju 34(3-4) (2003), str. 161-177
 12. Horvat, Ana; Autohtone nacionalne manjine i ustavne Promjene 2009. - 2010; Zbornik PFZ-a 60 (2) (2010), str. 555-585


NASTAVA

3. SEMESTAR

Temeljni opći NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Goran Čular:

Srijedom i četvrtkom u 18:45-19:00 i u 20:30, na Fakultetu

 


Obavijesti

04.10.2023
PSH - obavijest o uvodnom predavanju
Poštovani kolegice i kolege upisani ove godine na Politički sustav Hrvatske (PSH), obaviještavamo vas da će se sutra (četvrtak, 5. listopada) održati uvodno predavanje u dvorani A s početkom u 17:15 (Goran Čular). Odmah nakon toga i eventualne kratke pauze moći ćete se upoznati detaljnije s režimom studiranja na predmetu i pojedinim oblicima rada (Vedrana Baričević). Planiramo da sve bude gotovo do 19:00 ili 19:15. Seminarska nastava se ovaj tjedan ne održava, već počinje od sljedećeg tjedna. Srdačan pozdrav, Vedrana Baričević i Goran Čular, nastavnici na predmetu
02.02.2023
Neaktivnost na nastavi i molbe za izlaskom u susret za ocjenu dovoljan
Dragi svi, pravila rada na predmetu PSH bila su detaljno objašnjena i objavljena od početka kolegija. Kao što znate, upozorili smo vas da bez angažmana na seminaru/predavanjima možete položiti kolegij, ali morate postići veći broj bodova iz ispita/kolokvija. Ideja ovoga je, jasno, bilo potaknuti angažman na nastavi koja za studente znači usvajanje važnih znanja kao i vještina, poput kritičkog razmišljanja i kritičkog pisanja. Usprkos tome što vas ima izuzetno velik broj, nastojimo svakome omogućiti da se javlja i piše radove koje mi mentoriramo kako biste stekli osnove akademskog promišljanja i kritičke refleksije. U prezentacijama su studenti također dobili mentorstvo, i u vidu uputa oko literature, kao i uputa o tome kako pristupiti pripremi prezentacije. Stoga, slijedom upita koji su stigli na e-mail, ponavljam da oni koji su dobili ocjenu nedovoljan iako imaju ispitni prag od 43/47 bodova ne mogu sada nadoknaditi bodove iz nastave. Osim što bi to bilo nepravedno prema studentima koji su bili aktivni, trošili svoje vrijeme na dolaske i pisanje podnesaka, trudili se u raspravi i sl., smatram da bi to bila legitimacija izostanaka truda oko predmeta. Drugim riječima, studenti koji su dolazili, kao i mi kao nastavnici, ulagali smo trud u ovaj predmet tijekom semestra. Sad lijepo molim one koji su odabrali neaktivnost da ulože veći trud oko ispita. Lijep pozdrav, Vedrana Baričević