Jezik | Language: HRV ENG
Povijest političkih ideja
Šifra: 55518
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Luka Ribarević
doc. dr. sc. Domagoj Vujeva
Izvođači: Luka Ribarević - Seminar
Domagoj Vujeva - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija sustavno i kritički izložiti političke teorije moderne, od Machiavellija do Marxa. Na kolegiju studenti će se upoznati s glavnim političkim misliocima moderne, naučiti će čitati velike tekstove klasika modernog političkog mišljenja što će bitno razviti njihove sposobnosti kritičkog mišljenja i razumijevanja temeljnih problema suvremenosti. Pritom će se upoznati s različitim metodičkim pristupima povijesti političkih ideja. U sadržajnom smislu, predmet obuhvaća sljedeće cjeline: 1. Novovjeki prijelom s tradicijom političkog mišljenja: autonomija političkoga i poimanje države kao djelotvorne moći (Machiavelli) i suverene pravne vlasti (Bodin, Hobbes); 2. Ugovorna politička teorija kao teorija legitimnosti (Hobbes, Locke, Rousseau, Kant); 3. Politička teorija na pojmovnoj osi građansko društvo/politička država (Hegel, Marx, Mill); 4. Francuska revolucija i obzori čovjekova subjektiviranja (Burke, Sieyes, Kant, Hegel, Marx, Tocqueville); 5. Analitički diskurs moderne kao znanstvena paradigma (od Machiavellija, preko Montesquieua, do Tocquevillea).
Literatura:
2. semestar
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost
Razlikovni kolegiji DPNS 2. semestar - Izvanredni studij - Diplomski sveučilišni studij Politologija; smjer: Nacionalna sigurnost - izvanredni

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 22. 2. 2020. u 19:53
Uređeno: 22. 2. 2020. u 19:55
Luka Ribarević

U ponedjeljak 24. veljače 2020. održat će se predavanje i seminar za prvu grupu (A-F), a u srijedu 26. veljače seminarska nastava za drugu (G-P) i treću grupu (R-Ž).

Izvedbeni plan za predmet, kao i plan seminarske nastave za prvi dio semestra dostupni su na intranetu.

Luka Ribarević

Objavljeno: 11. 9. 2019. u 21:09
Domagoj Vujeva

I. upis

 

1. dio

Bisaku Diana                        3

Blažević Laura                       2-

Čelar Ana                              1

Divković Agata                       3

Filar Katarina                         1

Kovačević Dorjan                   1

Lacković Lucija                      1

Meštrović Ivona                     3

Obad Anamarija                    1

Polić Anja                              2

Savanović Petra                     1

Gavranović Škoko Pavao         3

Valentak Gabriela                  4-

Zec Petar                              3

 

2. dio

Bisaku Diana                    3-

Blažević Laura                   2-

Brdarić Ivana                    1

Bučić Suzana                     2-

Čelar Ana                          1

Divković Agata                   2

Filar Katarina                     2-

Gojak Marija Tereza            2

Kovačević Dorjan                1

Meštrović Ivona                  1

Obad Anamarija                  1

Polić Anja                           1

Savanović Petra                  1

Škoko Gavranović Pavao      1

Valentak Gabriela                2

Zec Petar                    usmeni

 

Usmeni ispit za studente koji su drugi upis, a nisu položili pismeni održat će se u ponedjeljak, 16.9. u 12h. Upis ocjena održat će se u istom terminu.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 9. 9. 2019. u 22:08
Domagoj Vujeva

I. dio:

Jonak Tin                             1

Kordić Marcela                      3

Kravaršćan Dorotea               2-

Lozo Martina                         2-

Marin Roko                           2-

Martinić Josip                        2

Mlinarić Katarina                   1

Mujan Iva                             1

 

II. dio:

Jonak Tin                              1

Kordić Marcela                       2-

Kravaršćan Dorotea                1

Lozo Martina                          1

Marin Roko                            2-

Mlinarić Katarina                     1

Martinić Josip                          1

Mujan Iva                               1

 

Usmeni ispit pred povjerenstvom za studente kojima je 8. izlazak, a nisu položili pismeni ispit (Jonak, Lozo, Martinić) održat će se sutra, 10.9. u 11h. Termin usmenog ispita za studente koji su 2. upis, a nisu položili pismeni  bit će naveden u rezultatima pismenog ispita za ostale studente, koji će biti objavljeni sutra prijepodne.

Domagoj Vujeva

Objavljeno: 10. 7. 2019. u 20:33
Luka Ribarević

I. dio:

 

Barišić Zdravko                      2

Forgić Nina                            usmeni

Jezeraškić Dunja                    2

Kokir Sandra                          3

Kordić Marcela                       2-

Krolo Dora                             3

Martinić Josip                         3

Mašić Sara                             4

Pavić Ivana                            usmeni

Radoš Matea                         4

Serdarušić Enrico                   2

Soče Anamaria                      3

 

Uvid u ispite i upis ocjena održat će se u četvrtak 11. srpnja u 12 sati. Kolegice Forgić i Pavić imaju mogućnost usmenog ispravka negativne ocjene iz prvog dijela.

 

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 10. 7. 2019. u 17:26
Domagoj Vujeva

Položili su:

Despot Sandra      3

Forgić Nina           2-

Jezeraškić Dunja   5-

Krolo Dora            3

Mašić Sara            2+

Pavić Ivana           2

Stipić Matej           3-

Šalat Fran             2+

 

Uvid i upis ocjena održat će se sutra (11.7.) u 12h.

 

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 1. 7. 2019. u 15:00
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 1. 7. 2019. u 11:09
Uređeno: 1. 7. 2019. u 11:10
Luka Ribarević

I. dio:

 

Badžek Ivana                          2

Bralić Nikolina                         2

Culi Ana                                 2

Černoš Sara                            2

Katava Slaven                         2

Klišenić Katarina                      2

Noršić Nikola Mijo                    5

Novak-Perjavec Franko             3

Polić Andro                              5

Smolić Borna                           4

Šević Lara                               3

Šimunović Ivona                      2

Vidinić Vlatka                           4

Zrile Ante                                4

Živčić Lara                               2

Župančić Veronika                    2

 

 

Uvid u ispite i upis ocjena održat će se u četvrtak 4. srpnja u 12 sati.

 

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 14. 6. 2019. u 00:38
Luka Ribarević

Položili su:

 

Anđelković Eugen                   5

Batinić Sven                           4-

Bešić Ivona                            5

Gaši Karla                              2

Jezeraškić Dunja                     3

Krolo Dora                             2

Tomašević Ana                       4

Vrbek Kristina                       nečitko

Vrabelj Silvija                         2

Zrile Ante                              2

 

Uvid u ispite i upis ocjena održat će se sutra, u petak 14. lipnja u 10 sati. Moli se kolegica Vrbek da dođe pročitati svoj rad.

 

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

 

 

Objavljeno: 13. 6. 2019. u 22:05
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 9. 6. 2019. u 17:59
Domagoj Vujeva

Uvid u drugi kolokvij održat će se sutra (ponedjeljak, 10.6.), u 11h.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 7. 6. 2019. u 23:27
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 2. 6. 2019. u 22:14
Domagoj Vujeva

Drugi kolokvij održat će se sutra (3.6.) u 13.45h u A dvorani (za sve studente).

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 25. 5. 2019. u 16:59
Domagoj Vujeva

Kao što sam vam ranije najavio, u ponedjeljak, 27.5. u terminu seminara (15.30, A dvorana) održat će se predavanje prof. Thomasa Petersena s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Heidelbergu, pod naslovom "Immanuel Kant and John Rawls on the Problem of Migration". Obavijest je objavljena i na web stranici fakulteta, gdje možete pronaći osnovne informacije o prof. Petersenu.

Dolazak će se bilježiti i brojati kao seminarska aktivnost (za studente iz svih seminarskih grupa).

 

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva 

Objavljeno: 23. 4. 2019. u 22:15
Domagoj Vujeva

Studenti s prezimenima A-D iz seminarske grupe ponedjeljkom trebaju doći u prvu seminarsku grupu srijedom (13.45), studenti s prezimenima E-L u drugu grupu (15.30). Raspored za studente iz ostalih grupa je nepromijenjen.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 16. 4. 2019. u 15:24
Luka Ribarević

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 8.4.2019.

 

Položili su:

 

Bedeković Ivana                                 2

Begić Manuela                                    5

Bičić Marko                                        2

Blažanović Nikolina                             5

Brdarić Ivana                                      4

Budiša Marija                                      2-

Bučić Suzanna                                     2

Čalo Mario                                           4

Čuić Bruna                                          2

Despot Sandra                                     4

Dragović Ivan Dominik                          2

Filipčić Ronald                                      3

Franjčić Andrijana                                 2

Galić Ante                                            4

Gojak Marija Tereza                              4

Grobrlšek Ivan                                     3

Hlaić Lorena                                        2

Horvat Marlena                                    2

Ivanek Mateo                                      2-

Jurišić Fran                                         2

Kasalo Ena                                          3

Kajgana Matko                                    2

Kero Šime                                           2

Kišiček Darijo                                      5

Klisović Ursula                                     2

Korenić Michelle                                  2

Križmančić Lea                                    5

Lukić Nikolina                                      3

Lugarić Marta                                      4

Mađaroš Helena                                  5+

Marjanović Marko                                2-

Majerić Filip                                        2

Meczner Viktor                                    5

Miholjević Frano                                  3

Miličić Antonia                                     2

Mišić Mia                                            3

Novak Dora                                        5+

Novak Nika                                         5+

Pajk Ema                                            2

Pavlinić Maja                                       3

Pavlović Ivana                                     3

Lea Pavlović                                        5+

Perak Marko                                        4

Poschko Ivan                                      2

Rastović Antonio                                 3

Slaviček Marija                                    2-

Stanić Damjan                                    5

Stipić Matej                                        2-

Svib Elena                                          4

Šalat Fran                                          2-

Šarić Patrik                                         3

Šimić Filip                                           5

Štampar Lisa-Maria                              2

Šunjić Josipa                                       2-

Šunjić Petar                                         3

Velerajter David                                   3

Vlašić Lea                                           2

Vuković Željana                                   3

Žeželić Karla                                       5+

 

Uvid u kolokvije moguć je u terminu konzultacija, u petak 26. travnja 2019. u 15.15.

 

izv.prof. Luka Ribarević

Objavljeno: 27. 2. 2019. u 07:43
Luka Ribarević

Predavanje prof. Saula Newmana o Hobbesu, Lockeu i Rousseauu održat će se danas s početkom u 13.45 u dvorani D.

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 23. 2. 2019. u 08:36
Uređeno: 23. 2. 2019. u 08:37
Luka Ribarević

Uz uvodno upoznavanje s predmetom, u ponedjeljak 25. veljače održat će se i prvo predavanje, a zatim i seminar. Iznimno će se seminar održati za sve tri seminarske grupe u istome terminu. Razlog tome je što će u srijedu, u terminu seminarske nastave, predavanje o Hobbesu, Lockeu i Rousseauu održati gostujući profesor Saul Newman s Goldsmiths sveučilišta u Londonu.

 

izv.prof.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 13. 9. 2018. u 15:34
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 12. 9. 2018. u 21:18
Luka Ribarević

Mole se kolege Garić Krsitijan, Ivanek Matko, Miholjević Frano i Domagoj Puš da dođu pročitati svoje radove sutra u 10 sati u kabinet 28.

Luka Ribarević

Objavljeno: 12. 7. 2018. u 21:50
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 12. 7. 2018. u 17:23
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 1. 7. 2018. u 10:08
Luka Ribarević
Objavljeno: 15. 6. 2018. u 14:41
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 10. 6. 2018. u 20:35
Luka Ribarević

Na prvome ispitnom terminu ljetnog ispitnog roka 11. lipnja 2018. prvo će se polagati gradivo prvog kolokvija u terminu od 13.45., a zatim gradivo drugog kolokvija od 15.30. Studenti koji nisu položili niti jedan kolokvij polažu oba dijela, a oni koji su položili jedan od kolokvija polažu gradivo samo onog kolokvija kojeg nisu položili.

izv. prof. Luka Ribarević

Objavljeno: 7. 6. 2018. u 21:14
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 14. 5. 2018. u 23:03
Domagoj Vujeva

Za seminarski susret u srijedu, 16.5. potrebno je pročitati str. 103-114 iz "Metafizike ćudoređa" ("Javno pravo"; "Državno pravo").

Objavljeno: 5. 5. 2018. u 22:51
Domagoj Vujeva

Za seminarski susret u srijedu, 9.5. potrebno je pročitati sljedeće odabrane dijelove poglavlja o "Privatnom pravu" iz Kantove "Metafizike ćudoređa": §§1-16 (str. 41-62); §18 (str. 65); §20 (str. 67-68); §§22-30 (str. 70-76); §§41-42 (str. 97-99).

Objavljeno: 23. 4. 2018. u 21:25
Luka Ribarević
Objavljeno: 7. 4. 2018. u 10:19
Luka Ribarević

Poštovane kolegice i kolege,

 

sa zadovoljstvom vas pozivam na predavanje Luca Foisneaua, uglednog profesora s École des hautes études en sciences sociales u Parizu i jednog od vodećih interpreta Hobbesova političkog mišljenja. Tema predavanja je State, Punishments and Acts of Hostility: a Hobbesian Dilemma, a održat će se u petak, 13. travnja s početkom u 12 sati u seminaru I Fakulteta političkih znanosti.

 

Srdačno,

 

Luka Ribarević

Objavljeno: 17. 9. 2017. u 16:33
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 11. 9. 2017. u 23:13
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 1. 9. 2017. u 22:36
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 3. 7. 2017. u 10:02
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 26. LIPNJA 2017.

 

I. dio

 

Bzik Vita 2

Čepo Antonija 3-4

Čobanov Ana 2

Djak Ana 2-

Galinović Dino 3-4

Ignac Katarina 2

Kolak Augustina 4-5

Kralj Matija 2

Paulić Nikola 2-

Prlender Pavao 2

Šulentić Marija 3

Vranek Tena 3

 

II. dio

 

Babić Mislav -4

Begovac Pavao 2

Curman Amalija -4

Čepo Antonija 2

Lončarek Martina -4

Naprta Petra -3

Prlender Pavao -3

Vranek Tena 3

Zgrebec Ana -2

 

Uvid u ispite, upis ocjena i usmeni ispit za one studente koji su polagali cijeli ispiti, a položili samo jedan dio održat će se u srijedu, 5. srpnja u 12 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević 

 

Objavljeno: 20. 6. 2017. u 19:35
Domagoj Vujeva

Umjesto u 12h, kako je navedeno uz rezultate ispista, upis ocjena i uvid u ispit održat će se sutra u 11h. Termin usmenog ispita ostaje nepromijenjen (12h).

Objavljeno: 19. 6. 2017. u 12:59
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 6. 6. 2017. u 23:20
Domagoj Vujeva
Objavljeno: 4. 6. 2017. u 22:51
Domagoj Vujeva

2. kolokvij održat će se 5.6. u 13.45h, u A dvorani (svi studenti).

Objavljeno: 31. 5. 2017. u 23:48
Domagoj Vujeva

Drugo predavanje o Hegelovoj "Filozofiji prava" održat će se u petak, 2. lipnja, u 12h, u dvorišnoj dvorani.

Doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

 

Objavljeno: 29. 4. 2017. u 23:19
Uređeno: 29. 4. 2017. u 23:24
Domagoj Vujeva

Budući da u ponedjeljak (1. svibnja) nema nastave, studenti iz seminarske grupe ponedjeljkom mogu doći na seminarsku nastavu u srijedu, 3. svibnja prema sljedećem rasporedu: prezimena A-F u 12h, prezimena G-J u 13.45h (sem. I).

doc.dr.sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 26. 4. 2017. u 20:27
Luka Ribarević
Objavljeno: 7. 4. 2017. u 12:56
Luka Ribarević

I. kolokvij iz Povijesti političkih ideja održat će se u srijedu 19.04. Prva grupa (prezimena A-K) pisat će kolokvij u dvorani A u terminu od 17.15-18.45, a druga (prezimena L-Ž) u istoj dvorani u terminu od 19.00-20.30.

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 28. 2. 2017. u 09:13
Luka Ribarević

Zbog kolizije s drugim predmetom napravljen je novi raspored seminarskih grupa.

Ponedjeljak 15.30-17.00 I. seminarska grupa (A-J)

Srijeda 12.00-13.30 III. seminarska grupa (R-Ž)

Srijeda 13.45-15.15 II. seminarska grupa (K-P)

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 13. 9. 2016. u 22:04
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 12. RUJNA 2016.

 

Položili su:

 

I. dio

 

Burić Filip                              2

Ilić Janja                                2

Isaykov Pavel                         2

Linarić Valentina                     2-

Mišković Marija                       2

Pavlović Helena                      4

Pažin Matija                           2-

Tatić Minea                            3

 

II. dio

 

Balent Kruno                          2

Bermanec Matija                     2

Jurišić Ines                             2-

Mišković Marija                       2-

Pavlović Helena                      4

Posavec Lana                         3

Tatić Minea                            3

 

Uvid u ispite, upis ocjena i usmeni ispit održat će se sutra, u srijedu 14. rujna u 15 sati. Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti oni studenti koji su polagali čitav ispit, ali su položili samo jedan njegov dio. Također, neovisno o uspjehu u polaganju pismenog dijela ispita, usmenom ispitu imaju pravo pristupiti i svi oni studenti kojima je ovo četvrti ili osmi prijavljeni izlazak na ispit kao i oni studenti kojima je ovo drugi upis predmeta.

 

Doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 5. 9. 2016. u 20:18
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 29. KOLOVOZA 2016.

 

I. dio

 

Balent Kruno                          2-

Cvetković Slaven                    2-

Čaušević Amra                        2

Gentiana Fana                         2-

Hegić Lejla                              2-

Ivanović Karla                         2

Lučić Luka                              2-

Međimurec Vitomir                 3-4

Perković Ivona                        4

Rod Danijel                             2-

Telenta Lana                           2

 

 

II. dio

 

Čaušević Amra                        2

Hegić Lejla                              2-

Ivanović Karla                         3

Perković Ivona                        4

Pavičić Ivan                             2

 

Upis ocjena, uvid u ispite i usmeni za one studente koji su položili samo jedan dio, a polagali su cijeli ispit održat će se sutra, u utorak 6. rujna u 12 sati.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

Objavljeno: 1. 7. 2016. u 14:59
Luka Ribarević

REZULTATI ISPITA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA

27.06.2016.

 

I. dio

 

Bakulić Lucija                          45

Bistričić Tonči                           2

Braje Stela                               2

Burić Filip                                2-

Govedić Elena                          2-

Malinović Aleta                         2

Puljić Josipa                             43

Stanković Ana                          2

Šprljan Luka                             2

Vuković Karla                           2

 

II. dio

 

Braje Stela                               2-

Burnik Leonora                         2

Geto Ivana                               5

Mišković Marija                         2

Pejković Anamarija                    5+

Radočaj Lucija                         23

Strelec Dorotea                        5+

Trumbetaš Filip                        3

Vukelić Daniela                        45

Vuković Karla                           2

 

Uvid u ispite, upis ocjena i dogovor za usmeni održat će se u ponedjeljak, 04. srpnja u 12 sati. Usmenom ispitu mogu pristupiti oni studenti koji su na ovome roku polagali čitav ispit, a položili su samo jedan dio. Na usmenom dijelu ispita imat će priliku odgovarati onaj dio koji nisu položili.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

 

Objavljeno: 14. 6. 2016. u 17:26
Luka Ribarević
Objavljeno: 12. 6. 2016. u 13:54
Luka Ribarević

Ispit iz Povijesti političkih ideja 13. lipnja održat će se s početkom u 10.15 u A dvorani.

Prvo će se pisati dio ispita iz gradiva obuhvaćenog prvim kolokvijem (od 10.15 do 11.45), a zatim onaj iz gradiva obuhvaćenog drugim kolokvijem (od 12.00 do 13.30).

Studenti koji polažu cijeli ispit pišu oba dijela ispita, a oni studenti koji su ove godine položili jedan od kolokvija pišu samo onaj dio ispita koji još nisu položili.

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 6. 6. 2016. u 21:04
Luka Ribarević
Objavljeno: 27. 5. 2016. u 10:19
Luka Ribarević

Drugi kolokvij iz Povijesti političkih ideja održat će se u petak, 03. lipnja u B dvorani.

Prva grupa (prezimena A-L) pisat će kolokvij u terminu od 17.15 do 18.45, a druga (M-Ž) od 19 do 21.30.

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 24. 4. 2016. u 22:30
Luka Ribarević

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA

18.04.2016.

 

 

I. grupa

 

Antekolović Lucija                              3

Boltižar Mihaela                                 3

Buconić Tereza                                   4+

Burnik Leonora                                   2

Cicnjak Tamara                                   2

Čemažar Sara Ana                               3

Dabo Marina                                       3

Dumbović Mia                                    3

Đukić Petra                                         5

Gentiana Fana                                     2-

Geto Ivana                                          4

Gluhak Dominik                                 2+

Gogoladze Giorgi                                4

Hećimović Ivan                                   4-5

Iličić Kristina                                      3

Isaykov Pavel                                     2

Ivić Patricia                                        2-

Jašarević Majda                                  3

Jurko Ela                                            3

Klopotan Tesa                                     2-3

Kodrnja Tea                                        4

Kostić Ariana                                      5

Kučić Antonia                                     3+

 

 

II. grupa

 

Magdić Zvonimir                                2-

Mance Vilim                                       2

Manojlović Mona                                2

Marinković Luka                                3-4

Marinović Bruna                                 4+

Matijević Martina                               3

Mihaljinec Robert                               5

Mihelić Marta                                     5-

Mikašinović-Komšo Matej                    4+

Mikulaš Dorotea                                 3

Milas Franko                                      2

Milošić Tomislav                                 3

Musinov Filipa                                    5

Orešković Kristijan                             3-4

Pavičić Ivan                                        2-

Pejković Anamaria                              4

Pinjuh Klara                                       4-5

Pleše Edo                                           4-5

Poljuha Josip                                      3

Potočnjak Paulo                                  2-

Pucko Lorena                                      2-

Radočaj Lucija                                    5

Ročić David                                        3+

Roglić Bruno                                       2-

Smoljanec Dora                                   2

Strelec Dorotea                                   4

Stričević Dan                                       2

Špiranec Ivana                                     3

Štorga Ana                                          2

Tončić Valentina                                 2

Trumbetaš Filip                                  3+

Vidmar Goran                                     5

Vidović Tomislav                                 4-5

Vince Vid                                           3-4

Vučković Marko                                  3

Vukelić Daniela                                   4

 

Uvid u kolokvije i dogovor za usmeni ispravak održat će se u ponedjeljak, 25. travnja u 12 sati. Usmenom ispravku isključivo negativne ocjene mogu pristupiti samo oni studenti koji su izašli na kolokij.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

Objavljeno: 22. 3. 2016. u 14:43
Luka Ribarević

S obzirom na to da se nastava u petak 26.3. održava do podneva, treća seminarska grupa bit će premještena u raniji termin. Seminarska nastava za treću seminarsku grupu će se iznimno ovoga tjedna održati u petak u 8.30 u dvorani B. Oni studenti koji u to vrijeme imaju seminar iz sociologije neka na nastavu dođu sutra, u srijedu u 13.45, u drugu seminarsku skupinu. Budući da se radi o odradi u izvanrednom terminu, neće se voditi evidencija dolazaka na seminarsku nastavu u petak 26.3. u 8.30.

doc.dr.sc. Luka Ribarević

 

Objavljeno: 16. 7. 2015. u 19:21
Luka Ribarević

REZULTATI PISANOG ISPITA IZ POVIJESTI POLITIČKIH IDEJA OD 13. SRPNJA 2015.

 

I. dio

 

Gočin Val                                2-

Maravić Nikša                          2-

Marinić Marin                           2-

 

II. dio

 

Habjanec Veronika                  2-

Karas Adriana                         4/5

Klemenčić Nina                       3

Maravić Nikša                          2

Pervan Josipa                          2

Simić Paulo                             2

 

Uvid u ispite, upis ocjena i usmeni održat će se u utorak, 21. srpnja u 13.30.

 

doc.dr.sc. Luka Ribarević

Objavljeno: 4. 6. 2015. u 21:49
Domagoj Vujeva

Rezultati drugog kolokvija iz „Povijesti političkih ideja“, održanog 1.6. 2015.:

 

Položili su:

 

1. grupa (A dvorana):

 

Bosiljevac Ivana                                -5

Crnica Mate                                       +4

Ćurdo Antonia                                   3

Fabriš Marina                                     +4

Flanjak Valentina                               -2

Grgurinović Ivan                               2

Grivac Dominik                                 5

Hižman-Perošić Mirta                        5

Hlebe Igor                                          +3

Iličić Ivana                                         -2

Indir Mislav                                       -2

Jurlina Ivana                                      +4

Karas Adriana                                               2

Kozjak Petra                                      -5

Kranželić Valentina-Dominika          +4

Krizmanić Korina                              -5

Krševan Dovranić Juraj                     2

Poljak Željko                                      3

 

2. grupa (C dvorana):

 

Jurač Matea                                        4

Jurić Josipa                                         -2

Malinar Ante                                      +3

Marušić Anamarija                             +3

Matković Mateja                                2

Miculinić Ana                                    2

Mikulin Tomislav                               5

Milić Filip                                          +3

Nanić Hanan                                      2

Novak Tin                                          -2

Ostojić Alenka                                   -3

Pavlović Antonio                               +2

Petrović Valentino                             5

Popović Fabijan                                 -3

Roginek Karlo                                   -5

Roginić Greta                                    +2

Runje Leon                                        5

Sačer Nikolina                                   4

Sršen Dario                                        2

Suknaić Ivan                                      5

Šaban Josip                                        nečitko

Šćuric Ariana                                     -4

Šimunović Dora                                 5

Škorjanc Karla                                   5

Tičak Antonio                                    5

Varenina Martin                                 -3

Zebić Anamarija                                -4

 

 

 

Uvid u kolokvij i dogovor za usmeni (za studente koji su izašli na kolokvij, a nisu položili) održat će se u ponedjeljak, 8.6. u 11h. Kolega Josip Šaban treba doći pročitati svoj kolokvij.

 

Dr. sc. Domagoj Vujeva

Objavljeno: 29. 5. 2015. u 14:20
Domagoj Vujeva

Drugi kolokvij iz predmeta "Povijest političkih ideja" održat će se u ponedjeljak, 1. 6. prema sljedećem rasporedu:

Studenti od A-L, dvorana A, 12h

Studenti od M-Ž, dvorana C, 14h.

Objavljeno: 19. 4. 2015. u 21:38
Luka Ribarević
Objavljeno: 11. 3. 2015. u 10:44
Luka Ribarević

Nastava iz predmeta Povijesti političkih ideja srijedom će se za obje grupe u predviđenom terminu od danas do kraja semestra održavati u dvorišnoj dvorani.