Jezik | Language: HRV ENG
Politička ekonomija
Šifra: 55496
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
doc. dr. sc. Marko Grdešić
Izvođači: Marko Grdešić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Prvi cilj predmeta politička ekonomija je upoznati studente s temeljnim pojmovima i psritupima političke ekonomije i njihovim razvojem usporedno s razvojem same kapitalističke ekonomije. Sadržaj predmeta u fokusu ima način na koji različiti pristupi definiraju odnos između ekonomije, društva i države, te koju ulogu daju tržištu odnosno hijerarhijama kao mehanizmima koordinacije ekonomskih aktera. Predmet polazi od klasične političke ekonomije i načina na koji je ona odredila odnose između ekonomskih aktera i društva, te prati njen razvoj prema klasičnoj i liberalnoj političkoj ekonomiji, uz poseban osvrt na njene marksističke i kenzijanske kritičare. Dodatno, u drugom dijelu predmet se osvrće na pristupe koji predstavljaju alternativno viđenje odnosa društva i ekonomije, te se fokusira na ulogu društvenih normi i odnosa, institucija, tehnološke promjene i države kao razvojnog aktera da bi upotpunio višedisciplinarni pristup političkoj ekonomiji. Kroz čitav sadržaj predmeta studenti se upoznaju s načinom na koji društva u različitim pristupima pristupaju rješenju problema koordinacije ekonomskih aktera, te koju ulogu u tom procesu igraju tržišta i hijerarhije. Drugi cilj predmeta je studentima dati osnovni pregled temeljnih pojmova i koncepata političke ekonomije poput eksternalija, transakcijskih troškova, problema kolektivne akcije, problema nepotpunih informacija te nesavršene konkurencije, odnosno monopola i oligopola.
Literatura:
 1. Samuel Bowles i Richard Edwards; Razumijevanje kapitalizma; Školska Knjiga, Zagreb (1991), str. 3-36
 2. Robert Helibroner i Lester Thurrow; Ekonomija za svakoga; Mate Zagreb (1995), str. 11-32, 129-146
 3. Ha Joon Chang; 23 Stvari koje vam neće reći o kapitalizmu; Profil, Zagreb (2014), str. 17-25, 72-94, 128-137
 4. Adam Smith; Bogatstvo naroda; Masmedia, Zagreb (2007), str. 43-50, 51-54, 89-92, 129, 444-446
 5. Karl Marx i Friedrich Engels; Komunistički manifest; Arkzin, Zagreb (1998), str. 82-102
 6. Robert Skidelsky; Keynes, Povratak velikana; Algoritan, Zagreb (2011), str. 99-154
 7. Mark Blyth; Politika rezanja troškova: Povijest jedne opasne ideje; Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (2015), str. 64-69, 123-129, 142-208
 8. Paul Krugman; Odmah okončajmo ovu krizu; Algoritam, Zagreb (2014), str. 35-46, 51-61
 9. Keynesovo rješenje: Put u globalni ekonomski prosperitet; Paul Davidson; Hrvatska gospodarska komora (2012), str. 48-53
 10. Milton Friedman; Kapitalizam i sloboda; Globus nakladni zavod, Zagreb (1992), str. 19-63, 83-91
 11. Karl Polanyi; Velika preobrazba:; Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (1999), str. 79-99, 161-191, 281-292
 12. Engelbert Stockhammer; Rethinking Economics - Post Keynesian Economics; Routledge (2017), str. 6-18
 13. Daron Acemoglu i James Robinson; Zašto nacije propadaju; Mate, Zagreb (2017), str. 84-88
 14. Dani Rodrik; Industrijska politika za 21. stoljeće; Hrvatska gospodarska komora (2007), str. 111-138, 153-157
 15. Michael Heinrich; Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije; CRS (2015), str. 26-38, 175-208, 48-60, 101- 105, 123-129
 16. Karl Marx; Filozofsko-politički spisi; Fakultet političkih znanosti (1979), str. 535-547
 17. Marko Grdešić; Je li Adam Smith konzervativac?; Politička misao, 53 (3), (Fakultet političkih znanosti) (2016), str. 87-90
 18. Marko Grdešić; Što ekonomskoj teoriji nudi Karl Polanyi?; Ekonomski pregled 68 (2) (Hrvatsko društvo ekonomista) (2017), str. 149-157
 19. Freidrich August Hayek; Put u ropstvo; Kruzak, Zagreb (2001), str. 70-75, 81-84, 89-91, 104-106, 117-118, 125-131, 206-209
 20. Joseph Schumpeter; Kapitalizam, socijalizam i demokracija; Globus, Zagreb (1981), str. 105-111, 112-114, 123-138, 169-173
 21. Michal Kalecki; Politički aspekti pune zaposlenosti; prijevod, str. 1-10
 22. Rosa Luxemburg; Akumulacija kapitala; Kultura, Beograd, (1955), str. 380-390, 461-466
 23. John Maynard Keynes; Opće teorija zaposlenosti, kamate i novca,; HGK (2012), str. 20-25, 99-101, 119-122, 127-129, 188-191
 24. Immanuel Wallerstein; Suvremeni svjetski sistem; Cekade, Zagreb (1986), str. 261-269
 25. Giovanni Arrighi; Pogovor drugom izdanju Dugog dvadesetog stoljeća; Tvrđa, 1/2 (2010), str. 97-109
 26. Andre Gunder Frank; Razvoj nerazvijenosti; Marksizam u svetu, 1 (9) (1974), str. 56-67
 27. Karlo Vujeva; Industrijska politika- značaj, transformacija i posljedice; ideje.hr (2018), str. 1-13
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 29. 6. 2019. u 13:01
Marko Grdešić

Poštovani,

Ocjene za 2. ispitni rok 28.6. su sada na intranetu. Uvid u ispit i upis ocjena će biti 2.7. u 11. sati, kabinet 21, 4. kat. Ako ne možete doći osobno pošaljite indeks po kolegama. 

Pozdrav, 

Marko Grdešić

Objavljeno: 21. 6. 2019. u 20:13
Marko Grdešić

Poštovane kolegice, 

Konačne ocjene su sada na intranetu (i za seminarsku grupu kolege Henjaka i za moje dvije grupe). 

Upis ocjena biti će u srijedu 26.6. u 11 sati, kabinet 21, 4. kat. Molim vas da dođete svi sa indeksima (i Henjakovi studenti i moji). Ako baš ne možete u to vrijeme pošaljite indeks po kolegama. Ako ste student ili studentica iz Henjakove grupe i imate neku graničnu situaciju s ocjenom onda pričekajte 4.7.  i odite kod njega na upis. 

Srdačno, 

Marko Grdešić

Objavljeno: 20. 6. 2019. u 18:51
Andrija Henjak

Pozdrav Svima,

S obzirom na prigovore nekoliko kolega koji su me upozorili da nisam dosljedno izračunao ocjene prema silabusu, napravio sam novi izračun u kojem su se prezentacije i debate (ako nije prilikom izbora navedeno da se koriste za 2,5 ECTS boda i ako nije već predan obrazac za isto) brojile kao dodatni bodovi.

Izračun za participaciju sada dosljedno kao i druge komponente ocjene reflektira skalu od 1 do 5.

Nove ocjene neće biti unesene prije 04.07. kad će biti održan upis ocjena za ovu grupu (ne morate doći osobno). Ako netko treba bilo kakav uvid u bilo koji pisani rad treba doći 04.07..

Isto tako, podsjećam da rokove za eseje od 2,5 ECTS prema silabusu kojih smo se također dužni držati.

 

Puno pozdrava

 

AH

Objavljeno: 18. 6. 2019. u 00:32
Andrija Henjak

Pozdrav Svima

Rezultati ispita su na intranetu. Uvid ćete moći obaviti sutra u 12.00.

Puno pozdrava

AH

Objavljeno: 8. 6. 2019. u 21:04
Marko Grdešić

Poštovane kolegice i kolege, 

Ocjene iz drugog kolokvija su sada na intranetu. Uvid u kolokvije (tko želi) biti će u utorak 11.6. u 13 sati u kabinetu 21, 4. kat. Ako ste položili oba kolokvija prijavite jedan od ljetnih rokova.

Pozdrav, 

MG

Objavljeno: 7. 5. 2019. u 17:08
Uređeno: 7. 5. 2019. u 17:10
Marko Grdešić

Poštovani, 

Pod nastavnim materijalima možete pronaći raspored za pisanje podnesaka tj. možete vidjeti koji par pristupa ste dobili za svoj podnesak. Od vas se očekuje da napišete usporedbu ta dva pristupa.

Pod nastavnim materijalima imate i savjete za pisanje podnesaka. Molimo vas da se referirate i na silabus gdje vam se nalaze upute.

Pozdrav,

MG

Objavljeno: 23. 4. 2019. u 17:29
Andrija Henjak

Pozdrav Svima,

Kao što znate kolokvij ćemo održati 26.04.

Pošto Vas ima puno kolokvij ćemo organizirati u dvije skupine.

1. Skupina, prezimena koja počinju sa A do M, dolazi u 13.45. u dvoranu A.

2. Skupina, prezimena koja počinju sa N do Ž dolazi u 14.30 u dvoranu A.

Kolokvij ima 15 pitanja i piše se do 30 minuta.

Vidimo se u petak, dotad dobro učite.

Puno pozdrava

AH

Objavljeno: 23. 4. 2019. u 17:25
Andrija Henjak

Dragi Svi,

 

Pošto koordinacija mailom neće biti najefikasniji način da se dogovorimo oko debata, bilo bi dobro da svi zainteresirani za debate dođu na seminar (što biste ionako trebali) i da se 03.05. dogovorimo o tome kako ćemo izvesti debatu. Isto tako, kao što rekoh, debatu možete koristiti i za 2,5 ECTS boda, pa se do tad odlučite i koju varijantu želite da možemo odrediti kako ćemo se pripremiti.

 

Puno pozdrava

 

AH

Objavljeno: 10. 4. 2019. u 10:30
Uređeno: 10. 4. 2019. u 10:37
Andrija Henjak

Pozdrav Svima

Kao što smo se dogovorili na seminaru, pokušati ćemo organizirati četiri debate na slijedeće teme:

1. Marksistički pristup nasuprot liberalnom pristupu kapitalizmu (03.05.) - kriza kapitalizma nasuprot stabilnosti i mogućnosti obnavljanja - Marxova perspektiva krize nasuprot neoklasične perspektive tržišta koje teži ravnoteži i Schumpeterijanske priče kapitalizma koji ima sposodnost ponavljanja.

2. Keynes nasuprot neoklasičnom i Hayekovom pristupu (10.05.) - vodi li kapitalizam ponuda ili potražnja, što uzrokuje krizu (Hayek i Keynes), može li tržište samo odgovoriti na krizu ili traži državnu intervenciju.

3. Polany nasuprot liberalnog pristupa tržištu (17.05.) - Jeli tržište prirodni fenomen koji traži samo limitiranu državu ili je stvoreno državom i traži intervenciju države.

4. Razvojni pristup nasuprot liberalnom pristupu (24.05.) - razvojna država koji aktivno nastoji razviti ekonomiju kreirajući institucije i faktore proizvodnje nasuprot liberanom pristupu u kojem je razvoj isključivo stvar tržišta.

Većinu tema možete pokriti koristeći argumente iz literature, ali mogu Vam dati i dodatnu literaturu.

Možemo razmisliti i o mogućnosti da preko debate dobijete 2,5 ECTS boda, jer objektivno debata je zahtjevnija i traži više pripreme od prezentacije. U tom slučaju dodatna literatura bi bila nužna. Pritom vi samo možete odabrati kako želite biti ocjenjeni, odnosno hoćete li debatu koristiti za ocjenu predmeta ili za 2,5 ECTS boda. Naravno, nema razloga zašto, ako ne bude dovoljno prijavljenih, da sudjelujete u dvije debate pri čemu jednu ocjenu možete dobiti za 2,5 ECTS boda a drugu kao ocjenu za predmet. 

Ako želite debatu koristiti za 2,5 ECTS boda javite mi se mailom. Kad vidim reakcije na anketu poslati ću Vam obavijesti o tome kako dalje.

Puno pozdrava i dobro učite za kolokvij

AH

 

Objavljeno: 28. 2. 2019. u 13:40
Andrija Henjak

Napomena:

S obzirom da su nam termini ipak svi koncentrirani u isto vrijeme, a i da ne proizvodimo administrativni kaos, grupe možete mijenjati samo ako eventualno imate koliziju s drugim predmetom ili živite van Zagreba i putujete.

Objavljeno: 27. 2. 2019. u 20:10
Andrija Henjak

Pozdrav Svima,

Seminarski raspored je na studomatu, 

Ako se želite prebaciti u drugu grupu trebali biste naći osobu s kojom ćete se mijenjati i obavijestiti nas obojicu o tome, najkasnije do idućeg petka u 12.00, prije drugog predavanja.

puno pozdrava

AH