Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Politička ekonomija

Politička ekonomija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55496

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

 • Predavanja 30
 • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Prvi cilj predmeta politička ekonomija je upoznati studente s temeljnim pojmovima i psritupima političke ekonomije i njihovim razvojem usporedno s razvojem same kapitalističke ekonomije. Sadržaj predmeta u fokusu ima način na koji različiti pristupi definiraju odnos između ekonomije, društva i države, te koju ulogu daju tržištu odnosno hijerarhijama kao mehanizmima koordinacije ekonomskih aktera. Predmet polazi od klasične političke ekonomije i načina na koji je ona odredila odnose između ekonomskih aktera i društva, te prati njen razvoj prema klasičnoj i liberalnoj političkoj ekonomiji, uz poseban osvrt na njene marksističke i kenzijanske kritičare. Dodatno, u drugom dijelu predmet se osvrće na pristupe koji predstavljaju alternativno viđenje odnosa društva i ekonomije, te se fokusira na ulogu društvenih normi i odnosa, institucija, tehnološke promjene i države kao razvojnog aktera da bi upotpunio višedisciplinarni pristup političkoj ekonomiji. Kroz čitav sadržaj predmeta studenti se upoznaju s načinom na koji društva u različitim pristupima pristupaju rješenju problema koordinacije ekonomskih aktera, te koju ulogu u tom procesu igraju tržišta i hijerarhije. Drugi cilj predmeta je studentima dati osnovni pregled temeljnih pojmova i koncepata političke ekonomije poput eksternalija, transakcijskih troškova, problema kolektivne akcije, problema nepotpunih informacija te nesavršene konkurencije, odnosno monopola i oligopola.

LITERATURA:

 1. Samuel Bowles i Richard Edwards; Razumijevanje kapitalizma; Školska Knjiga, Zagreb (1991), str. 3-36
 2. Robert Helibroner i Lester Thurrow; Ekonomija za svakoga; Mate Zagreb (1995), str. 11-32, 129-146
 3. Ha Joon Chang; 23 Stvari koje vam neće reći o kapitalizmu; Profil, Zagreb (2014), str. 17-25, 72-94, 128-137
 4. Adam Smith; Bogatstvo naroda; Masmedia, Zagreb (2007), str. 43-50, 51-54, 89-92, 129, 444-446
 5. Karl Marx i Friedrich Engels; Komunistički manifest; Arkzin, Zagreb (1998), str. 82-102
 6. Robert Skidelsky; Keynes, Povratak velikana; Algoritan, Zagreb (2011), str. 99-154
 7. Mark Blyth; Politika rezanja troškova: Povijest jedne opasne ideje; Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (2015), str. 64-69, 123-129, 142-208
 8. Paul Krugman; Odmah okončajmo ovu krizu; Algoritam, Zagreb (2014), str. 35-46, 51-61
 9. Keynesovo rješenje: Put u globalni ekonomski prosperitet; Paul Davidson; Hrvatska gospodarska komora (2012), str. 48-53
 10. Milton Friedman; Kapitalizam i sloboda; Globus nakladni zavod, Zagreb (1992), str. 19-63, 83-91
 11. Karl Polanyi; Velika preobrazba:; Naklada Jesenski i Turk, Zagreb (1999), str. 79-99, 161-191, 281-292
 12. Engelbert Stockhammer; Rethinking Economics - Post Keynesian Economics; Routledge (2017), str. 6-18
 13. Daron Acemoglu i James Robinson; Zašto nacije propadaju; Mate, Zagreb (2017), str. 84-88
 14. Dani Rodrik; Industrijska politika za 21. stoljeće; Hrvatska gospodarska komora (2007), str. 111-138, 153-157
 15. Michael Heinrich; Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije; CRS (2015), str. 26-38, 175-208, 48-60, 101- 105, 123-129
 16. Karl Marx; Filozofsko-politički spisi; Fakultet političkih znanosti (1979), str. 535-547
 17. Marko Grdešić; Je li Adam Smith konzervativac?; Politička misao, 53 (3), (Fakultet političkih znanosti) (2016), str. 87-90
 18. Marko Grdešić; Što ekonomskoj teoriji nudi Karl Polanyi?; Ekonomski pregled 68 (2) (Hrvatsko društvo ekonomista) (2017), str. 149-157
 19. Freidrich August Hayek; Put u ropstvo; Kruzak, Zagreb (2001), str. 70-75, 81-84, 89-91, 104-106, 117-118, 125-131, 206-209
 20. Joseph Schumpeter; Kapitalizam, socijalizam i demokracija; Globus, Zagreb (1981), str. 105-111, 112-114, 123-138, 169-173
 21. Michal Kalecki; Politički aspekti pune zaposlenosti; prijevod, str. 1-10
 22. Rosa Luxemburg; Akumulacija kapitala; Kultura, Beograd, (1955), str. 380-390, 461-466
 23. John Maynard Keynes; Opće teorija zaposlenosti, kamate i novca,; HGK (2012), str. 20-25, 99-101, 119-122, 127-129, 188-191
 24. Immanuel Wallerstein; Suvremeni svjetski sistem; Cekade, Zagreb (1986), str. 261-269
 25. Giovanni Arrighi; Pogovor drugom izdanju Dugog dvadesetog stoljeća; Tvrđa, 1/2 (2010), str. 97-109
 26. Andre Gunder Frank; Razvoj nerazvijenosti; Marksizam u svetu, 1 (9) (1974), str. 56-67
 27. Karlo Vujeva; Industrijska politika- značaj, transformacija i posljedice; ideje.hr (2018), str. 1-13


NASTAVA

3. SEMESTAR

Izborni NOV 2-1 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-1 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Marko Grdešić:

Utorkom u 13:30, na Fakultetu, uz prethodni dogovor


Obavijesti