Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Posebne javne politike

Posebne javne politike


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55514

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ana Petek

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ana Petek - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Posebne javne politike izborni su kolegij 3. i 4. godine prediplomskog studija politologije i 3. godine preddiplomskog studija novinarstva. Izravno se nastavljaju na obvezni / OTS kolegij Javne politike na način da pojmove i pristupe usvojene u obveznom kolegiju primjenjuju u analizi hrvatskih javnih politika.

Tri su osnovna cilja i dijela kolegija. Prvi je cilj proširiti i produbiti kategorijalni aparat i teorijska objašnjenja u istraživanju javnih politika. Stoga kolegij započinje prikazivanjem sistematizacije različitih teorijskih i metodoloških pristupa istraživanju javnih politika. Posebno se obrađuju komparativne javne politike, koje se na podnacionalnoj razini koriste u analizi hrvatskih javnih politika u sklopu kolegija, kao i pitanja istraživačkog dizajna. Drugi je cilj usvojiti različite metode istraživanja javnih politika koje su razvijene u sklopu kvalitativne metodologije. Zato se u drugome dijelu detaljnije razlažu metode prikupljanja podataka (intervjuiranje, analiza dokumenata) i metode obrade i analize podataka (pravila kodiranja tekstualnog materijala). Treće, cilj je kolegija unaprijediti znanja o stvaranju javnih politika u Hrvatskoj. Posljednji dio kolegija donosi pregled stvaranja hrvatskih javnih politika: politike prava na pristup informacijama, politike regulatorne reforme, politike mentalnog zdravlja te politike prema osobama s invaliditetom, te nalaza međusektorske komparacije hrvatskih javnih politika.

Nema formalnih uvjeta za upis kolegija. Podrazumijeva se da su studentice* apsolvirale obvezni kolegij Javne politike. Ispit se provodi u obliku izrade završnog istraživačkog rada, binarne studije hrvatskih javnih politika, u kojemu studentica samostalno uporabljuje pojmove i teorijsko-metodološke pristupe u istraživanju hrvatskih javnih politika. Stoga je seminarska nastava u potpunosti posvećena pripremama studentskog istraživanja, na način da se primjenjuje i vježba sadržaj prezentiran na predavanjima u sklopu vlastitog istraživačkog projekta svake studentice.
___________________________
* Pojam studentica rabi se kao generički pojam i odnosi na oba spola.

LITERATURA:

  1. Studentica u izradi završnog istraživačkog rada mora uporabiti najmanje 6 jedinica klasične znanstvene literature (knjiga, poglavlja u zbornicima i članaka), iz detaljnog silabusa predavanja (v. Dopunsku literaturu) ili samostalnog istraživanja, od čega najmanje dvije o teoriji javnih politika, najmanje dvije o metodama, te najmanje dvije o posebnim politikama koje se analiziraju.;


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni NOV 3-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 3-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 3-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 3-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


8. SEMESTAR

Izborni pol 4-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 4-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Ana Petek:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor


Obavijesti