Jezik | Language: HRV ENG
Novovjekovna politička filozofija
Šifra: 55475
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović
doc. dr. sc. Hrvoje Cvijanović
Izvođači: Hrvoje Cvijanović - Seminar
Enes Kulenović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij Novovjekovna politička filozofija pruža uvid u razvoj političkog mišljenja od ranog 16. do kasnog 19. stoljeća kroz razmatranje fundamentalnih političko-filozofskih kategorija i kanonskih tekstova temeljnih novovjekovnih filozofa politike poput Machiavellija, Hobbesa, Lockea, Rousseaua, Kanta, Spinoze, Milla, Marxa i Nietzschea.
Literatura:
  1. , ,;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ,;
  6. ;
  7. ;
Preporučena literatura:
  1. , Biblioteka politička misao, Zagreb, 2013.;
  2. , Golden marketing, Zagreb, 2006.;
  3. (II), Golden marketing, Zagreb, 1998.;
2. semestar
Temeljni opći NOV 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Temeljni opći NOV 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija

4. semestar
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 7. 4. 2020. u 17:33
Uređeno: 7. 4. 2020. u 19:34
Hrvoje Cvijanović

Dragi seminaristi,

Nastavno na prošlu obavijest, pogledajte dopunjeni silab seminarske nastave. U njemu sam pojasnio u dijelu studentskih obveza kako smo morali suspendirati postojeće obveze i drugačije ih prerasporediti shodno ovoj kriznoj situaciji. Uz to ima i jedna promjena u naslovu u seminarskoj literaturi. Skoro sva seminarska literatura je dostupna, a ona koja nije bit će za koji dan. Vi koji ste bili dijelom jedne prezentacijske grupe dogovorite se međusobno kojeg autora želite izlagati i na isti način neka netko u ime te grupe pošalje email. Pošaljite opciju 1 i opciju 2 pa ću dodijeliti prezentacije po principu tko prvi prijavi.

Što se tiče nadolazećeg kolokvija 14.4. to ćemo na sljedeći način: na email npfsemhc@gmail.com se prijavljujete na kolokvij i izražavate preferenciju želite li kolokvij preko Zoom aplikacije ili kao tzv. "take-home exam". Ukoliko želite porazgovarati onda je Zoom dobro rješenje. Ukoliko preferirate pisanje, onda ćete pisati kolokvij u dogovoreno vrijeme na pitanja koja ćete dobiti i trebat ćete ih poslati u vrijeme koje dogovorimo. S obzirom na situaciju vaš prijavak na kolokvij i preferenciju pošaljite na npfsemhc@gmail.com najkasnije do ponedjeljka 13.4.2020. u 13 sati pa da mogu odlučiti što ćemo.

Budite dobro i lijep pozdrav,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 3. 4. 2020. u 19:31
Hrvoje Cvijanović

Dragi seminaristi,

Prvo samo da uputim one od vas koji imaju prezentaciju Kanta za utorak 7.4. S obzirom na okolnosti u kojima nisu svi tekstovi dostupni koristite Kantove tekstove iz "Pravno-političkih spisa" (u rubrici nastavnih materijala) s time da dvama tekstovima koji su iz te knjižice pridodajte tekst "Prema vječnom miru" umjesto onog iz "Metafizike ćudoređa".

Što se tiče budući prezentacija nakon kolokvija sugeriram da u ovim okolnostima zadržimo iste grupe samo da rotiramo one koji prezentiraju i one koji diskutiraju. Prijave za te prezentacije ćete napraviti do prvog kolokvija. Ja ću prije toga nastojati vidjeti koja je literaura moguća od one koja je predviđena jer nisam računao da ćemo biti u totalnoj blokadi i da literaturu neće biti moguće dobaviti u knjižnici kako našeg Fakulteta, tako i ostalim knjižnicama. Stoga računajte da bih do idućeg predavanja u utorak mogao posložiti novi plan seminarskih prezentacija za drugu polovicu semestra s nešto izmijenjenom, odnosno dobavljvom literaturom ako ne uspijem s ovom koja je predviđena.

Konačno, vezano uz kolokvij 14.4., razmislit ću kako ga organizirati, pretpostavljam da ćete dobiti pitanja koja ćete rješavati doma (take-home exam), no bi ćete obaviješteni o tome. Kolokvij nije eliminacijski, ali vam omogućava da  gradivo položite u dijelovima, a ne da vam se nagomila za kraj. Do idućeg tjedna i novog predavanja svako vam dobro i lijep pozdrav!

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 3. 4. 2020. u 17:42
Uređeno: 3. 4. 2020. u 17:44
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,

prvi kolokvij iz kolegija Novovjekovna politička filozofija  održati će se prema rasporedu, u petak 17.4. Kolokvij će biti u formi pisanog ispita/eseja i pokrivati će literaturu koju smo čitali do 7. tjedna. U petak 17.4. na intranetu će biti objavljena ispitna pitanja, te studenti koji se odluče pisati kolokvij trebaju poslati nazad Word dokument u kojem su odgovorili na pitanja do ponedjeljka 20.4. u 12 sati na e-mail adresu: ekulenovic@fpzg.hr. Za studente koji ne pošalju odgovore do zadanog roka smatram da nisu izašli na kolokvij.

S obzirom da student imaju na raspolaganju tekstove i bilješke (tzv. take-home exam), pitanja će biti koncipirana tako da testiraju sposobnost studenata da povezuje različite teorije i primjenjuju te teorije na konkretne političke probleme i formuliraju ih u formi kraćih eseja. Od studenata se očekuje da samostalno napišu odgovore, te ako dođe do prevelikih preklapanja u odgovorima između dvoje ili više studenata, ti će kolokviji biti ocjenjeni s ocjenom nedovoljan (1).

Studenti NISU OBVEZNI izaći na kolokvije, te mogu izabrati da li će izaći na jedan ili dva kolokvija, ili će polagati cjelokupno gradivo na završnom pismenom ispitu koji će se održati u vrijeme službenih ispitnih rokova u lipnju, srpnju i rujnu. Studenti koji polože oba kolokvija, ne izlaze na završni pismeni ispit, već samo na usmeni ispit. Studenti koji polože jedan od kolokvija, na prvom ispitnom roku polažu samo gradivo kolokvija kojeg nisu položili. Položeni pismeni ispit (putem kolokvija ili putem završnog pimenog ispita) uvjet je za izlazak na usmeni dio ispita.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz polaganje kolokvija slobodno me kontaktirajte na gore navedenu e-mail adresu.

Srdačan pozdrav svima,

izv. prof. dr. sc. Enes Kulenović

Objavljeno: 18. 3. 2020. u 14:26
Uređeno: 18. 3. 2020. u 15:30
Enes Kulenović

Drage studentice i studenti,
počevši od 16. ožujka 2020. nastava na kolegiju Novovjekovna politička filozofija će se održavati putem audio predavanja i dodatnih materijala koji će biti dostupni putem intraneta.
AUDIO PREDAVANJA: svaki tjedan u terminu održavanja seminara (petkom u 13:45) biti će na intranetu objavljeno predavanje koje prati seminarske teme prema silabusu (vidi: Novovjekovna politička filozofija - syllabus za seminarsku grupu Kulenović, te mapu Audio predavanja – seminarska grupa Kulenović za audio predavanja).
PITANJA ZA PRIPREMU TEKSTOVA: uz audio predavanja, svaki će tjedan biti objavljena pitanja za pripremu tekstova koja bi studentima trebala pomoći da se pri čitanju tekstova i rađenja bilješki fokusiraju na određene teme, probleme, argumente i koncepte u svakome od pročitanih tekstova (vidi mapu Pitanja za pripremu tekstova - seminarska grupa Kulenović). Također, ova pitanja bi trebala biti od pomoći pri pripremi za kolokvije.
KONZULTACIJE I DISKUSIJA: s obzirom da nismo u izravnom kontaktu, predlažemo da komunikaciju – upite vezane za predavanja, tekstove koje čitate, pitanja vezana za eseje, kolokvije, ispite i druge teme – ostvarimo putem e-maila. Studenti neka upute svoje upite profesoru čiju seminarsku grupu pohađaju. S obzirom da ćete predavanja samo slušati, ne ustručavajte se postaviti nam bilo koja pitanja vezana uz gradivo (da li povezano sa samim predavanjima ili s tekstovima koje čitate). Potruditi ćemo se odgovoriti vam u što kraćemu roku. 
KOLOKVIJI: plan je da se kolokviji održe prema rasporedu. S obzirom na specifičnu situaciju, izgledno je da se kolokviji neće održati pisanjem pismenog ispita u jednoj od predavaonica na Fakultetu. No, računajte da će se oba kolokvija sigurno održati prema rasporedu u silabusima, a o formatu kolokvija ćemo vas pravovremeno obavijestiti (mogućnosti uključuju pisanje esejskog ispita, usmeni ispit putem Skypea ili neke druge slične platforme, usmeni ispit u otvorenome prostoru bez prisustva drugih studenata, itd.). 
Ovo je nova situacija za sve nas, nadajmo se da ćemo uspjeti kroz ovaj način rada osigurati dovoljnu kvalitetu nastave i međusobne komunikacije. Ako imate bilo kakva pitanja ili sugestije, slobodno nas kontaktirajte.
U međuvremenu, čitajte tekstove propisane silabusom, pratite audio predavanja i druge sadržaje na intranetu, javljajte nam se s upitima na e-mailove, te se pobrinite za sebe, svoje bližnje i sve kojima ste u mogućnosti pomoći.
Svima srdačan pozdrav,
Enes Kulenović         

 

Objavljeno: 17. 3. 2020. u 17:40
Hrvoje Cvijanović

Poštovani studenti,

Obaviještavam vas da krećemo s audio nastavom. Ja sam svoje predavanje za danas postavio u svoj folder H. Cvijanović - Audio nastava. To nam je svima jedno novo iskustvo i prilično neobično, a meni također izrazito čudno i zbunjujuće da pričam predavanje sam sebi bez vaše interakcije. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati i kako ćemo moći unaprijeđivati ovu virtualnu nastavu. No trenutno, što je tu je, i kako stvari stoje čini se da bi situacija mogla potrajati, a na nama je da joj se prilagodimo. U tom smislu ja ću vam stavljati predavanja po rasporedu, a seminare ćemo raditi kako smo se dogovorili putem prezentacija.

Kolega Kulenović će, čini se, također za vas koji ste njegovi seminaristi stavljati svoje audio zapise na intranet.

Usprkos dekoncentraciji ovim događajima, iskoristite ovo vrijeme da radite redovito, da čitate i da budemo pripremni za, nadamo se, skori povratak na naš Fakultet. U slučaju da to i ne bude tako, morat ćemo održavati kolokvije i ispite na ovaj ili onaj način pa stoga pripremajte gradivo i promišljajte. Za sve upite i dogovore kolega Kulenović i ja smo vam na raspolaganju putem emaila.

Budite dobro,

Hrvoje Cvijanović

Objavljeno: 15. 3. 2020. u 18:30
Hrvoje Cvijanović

Poštovani studenti,

 S obzirom da znate kako je zbog globalne zdravstvene krize Vlada suspendirala nastavu u svim obrazovnim institucijama na dva tjedna (a razvoj situacije će pokazati ukoliko će doći do povratka na uobičajenu nastavu), mi smo dužni održavati nastavu na daljinu koristeći, kako sada stvari stoje, intranet. U tom smislu, pokušat ću preko intraneta postaviti predavanja u natuknicama kako bi mogli pratiti najrelevantnije dijelove iz zadane literature. Naravno, ukoliko bi predavanja bilo moguće snimiti i proslijediti, to bi također bilo potencijalno riješenje. Što se tiče seminarske nastave, moji seminaristi nastavljaju dalje po planu pripremati svoje prezentacije i diskusije. Objedinite ih u jedan dokument, pored svake naznačite tko je autor (tako da se vidi koji je čiji dio, tko je što radio) i neka predstavnik vaše grupe pošalje taj pisani dokument na moj email, a ja ću ga postaviti na intranet među literaturu kako svi moji seminaristi mogu imati pristup. Seminaristi kolege Kulenovića neka prate njegove obavijesti o seminarskoj nastavi.

Ova krizna situacija neka vam ujedno bude povod za promišljanje. Promislite u kojoj mjeri je Hobbes u pravu kada kaže da je čovjek čovjeku vuk, da je ključan problem sigurnost, da čovjeka biva vođen samoodržanjem, a ne suradnjom. Testirajte to na ovoj situaciji i uzmite u obzir kada budete čitali autore koji nam slijede poput Lockea i Rousseaua koji također, doduše svaki na svoj način, diskutiraju pojam prirodnog stanja i prirode čovjeka. 

U svakom slučaju mi ćemo nešto pokušati kako bi održali online nastavu, a vi sada nastojte iskoristiti ovo vrijeme da više čitate i da suspenzija regularne nastave omogući da uložite više vremena u sebe i svoje obrazovanje, ali i da zdravstvenu krizu shvatite ozbiljno, da čuvate sebe i one oko vas. Bit ćemo u kontaktu, a vi pratite daljnja uputstva koja će doći u ovoj kriznoj situaciji. 

Svako dobro,

doc.dr.sc. Hrvoje Cvijanović