Search Icon
Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Novovjekovna politička filozofija

Novovjekovna politička filozofija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

55475

ECTS:

5.0

Nositelji:

prof. dr. sc. Enes Kulenović
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović - Seminar
prof. dr. sc. Enes Kulenović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Kolegij Novovjekovna politička filozofija pruža uvid u razvoj političkog mišljenja od ranog 16. do kasnog 19. stoljeća kroz razmatranje fundamentalnih političko-filozofskih kategorija i kanonskih tekstova temeljnih novovjekovnih filozofa politike poput Machiavellija, Hobbesa, Lockea, Rousseaua, Kanta, Spinoze, Milla, Marxa i Nietzschea.

LITERATURA:

  1. , ,;
  2. ;
  3. ;
  4. ;
  5. ,;
  6. ;
  7. ;


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborni NOV 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 1-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 1-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


4. SEMESTAR

Izborni NOV 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni NOV 2-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Novinarstvo
Izborni pol 2-2 - Redovni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija
Izborni pol 2-2 - Izvanredni studij - Sveučilišni prijediplomski studij Politologija


TERMINI KONZULTACIJA

prof. dr. sc. Enes Kulenović:

On-line putem MS Teams aplikacije uz prethodni dogovor


Obavijesti

05.06.2024
Rezultati drugog kolokvija, zaključne ocjene i obavijest o polaganju ispita
Poštovani, u Repozitoriju su rezultati drugog kolokvija (usmeno i pismeno) i zaključne ocjene kod onih koji su stekli uvjete za zaključivanje ocjena na osnovu bodova iz prvog kolokvija, te ostalih bodova sa seminara i nastave. Svi studenti koji su bili na kolokviju i ostvarili uvjete za polaganje predmeta ili su ga položili i dobili zaključnu ocjenu, prijavljuju prvi ispitni rok (11.6.). Oni studenti koji nisu položili dio gradiva, odnosno nisu stekli uvjete za zaključnu ocjenu, također prijavljuju ispit na prvom ispitnom roku i polažu razliku. Prvi ispitni rok daje priliku studentima da polože samo razliku gradiva, dok od drugog ispitnog roka nadalje studenti polažu cjelokupno gradivo bez obzira na prethodno položeni jedan od kolokvija. Prvi ispitni rok počinje u utorak 11.6. u 13:45. Prva grupa koja može izaći da polaže razliku iz prvog kolokvija je: Filip Frigo Bomeštar, Yehor Shcherbakov, Antonia Stanić i Nives Urbas  U drugoj grupi koja može izaći da polaže razliku u 14:30 mogu biti: Marko Martinis, Nina Novaković, Ilija Jan Vuletić. Svi moraju imati prijavljeni ispitni rok.
28.05.2024
Drugi kolokvij
Poštovani, idući utorak 4.6.2025. imat ćemo drugi kolokvij za one koji su ispunili uvjete iz silabusa i dobili potpis. Potpis trebaju još zaslužiti studenti koji nisu položili prvi kolokvij, ali imaju ispunjene sve druge uvjete naznačene silabusom. Oni trebaju položiti drugi kolokvij. Inače, kolokvij će ovaj puta biti organiziran na dva načina - usmeni i pismeni, no usmeni će biti samo za one koji mi se prijave putem emaila. To je moguće samo za ograničen broj studenata koji bi preferirali usmeno odgovaranje s obzirom da to može biti samo u terminu od 13:45-15:15 (termin predavanja). Od 15:30-17:00 (termin seminara) bit će pismeni za ostale. Na usmeni mogu primiti maksimum do 10 studenata po principu tko se prvi prijavi. Sretno i vidimo se na kolokviju 4.6. 
26.05.2024
kritički osvrt 11
S obzirom da umjesto susreta u utorak 28.5. radite tekstove Clausewitza i Kanta, nema posebnog pitanja nego za osvrt napišite vaše komentare o argumentaciji navedenih autora i njihovom razumijevanju rata i mira, kao i relevantnosti njihovih pozicija. Vaše osvrte pošaljite u repozitorij "predaja studentskih radova" u rubriku "Clausewitz i Kant".
16.05.2024
kritički osvrt 10 - Nietzsche (21.5.)
pitanje: što su "asketski ideali" i tko su "bolesni" za Nietzschea?
10.05.2024
kritički osvrt 9 - Nietzsche (14.5.)
Pitanje: Kako Nietzsche razumije pojam "lošeg", što je za njega "dobro" i kako razumije pojam slobode?
05.05.2024
kritički osvrt 8 Mill
pitanje: kakvo razumijevanje slobode ima John Stuart Mill i kako razumiješ "princip štete"? Navedi primjer koji bi danas odgovarao Millovoj slobodi i njegovom "principu štete".
29.04.2024
Rezultati prvog kolokvija i obavijest o stečenim uvjetima studenata na predmetu
Poštovani studenti, u Repozitoriju su rezultati prvog kolokvija iz Novovjekovne političke filozofije. Rezultati su iskazani u bodovima. Bodovna skala je, podsjećam, sljedeća: 22 boda za dovoljan (2), 28 za dobar (3), 32 za vrlo dobar (4) i 36 ili više za odličan (5). Studenti koji nisu položili prvi kolokvij, ali imaju minimum od 0,5 bodova ili više iz kritičkih osvrta trebaju položiti drugi kolokvij za potpis. Studenti koji nisu položili prvi kolokvij ili na njega nisu izašli, te ujedno nemaju navedeni minimum bodova iz kritičkih osvrta (označeni su žutom bojom u tablici) ne ostvaruju uvjete za potpis iz ovog predmeta i time su oslobođeni svih daljnih obveza. Oni koji ostaju, pripremite se i vidimo se. Izv. prof. dr.sc. Hrvoje Cvijanović
16.04.2024
kritički osvrt - Marx (30.4.) (Unaprijed)
Pitanje: Razmisli i odgovori. Zašto dolazi do otuđenja? Drugo, na koji način u Komunističkom manifestu Marx i Engels razumiju povijest? Slažeš li se s takvim razumijevanjem povijesti? Argumentiraj svoj odgovor.
15.04.2024
kolokvij
Poštovani studenti, Kako sam rekao zadnji put, a sada podsjećam, kolokvij je u našem terminu, a termin počinje u 13:45, dakle u vrijeme kada imamo predavanje.    Hrvoje Cvijanović
06.04.2024
kritički osvrt 6 - Rousseau 9.4.2024.
Pitanje: Kako Rousseau rješava problem nejednakosti i što vidiš kao bitnu razliku između "Rasprave o nejednakosti" i pročitanih dijelova "Društvenog ugovora"?
30.03.2024
kritički osvrt 5 - Rousseau 2.4.2024.
Pitanje: Zamisli da razgovaraš s Rousseauom koji ti govori o prirodnom stanju i društvu. Što je za Rousseaua problem i smatraš li da je Rousseau sa svojom kritikom u pravu? 
22.03.2024
kritički osvrt 4 - Locke
Pitanje: Zašto, prema Lockeu, nastaje država (političko društvo) i koja je njena (njegova) svrha? Pojasni tako da detektiraš i koristiš najmanje tri ključna Lockeova koncepta/pojma kojima objašnjava što prethodi državi, što je potrebno za njen nastavak i koji je njen cilj. Što ujedno smatraš fundamentalnom razlikom Lockea u odnosu na Hobbesa?
16.03.2024
kritički osvrt 3 - Hobbes 19.3.
Pitanje: Problem političke nestabilnosti odnosno pobune i građanskog rata Hobbes detektira u problemu razrješavanja situacije "istovremene poslušnosti i prema Bogu i prema čovjeku, kad su njihove zapovijedi međusobno protivne". Kako Hobbes reinterpretacijom Biblije razrješava tu situaciju koja je ključ političke stabilnosti države? Uz diskusiju o Hobbesovom interpretativnom manevru, odgovorite kakvo je vaše razumijevanje ovog problema, odnosno kako biste postupili u situaciji u kojoj su vaša uvjerenja i zakoni u konfliktu? Obrazložite svoj odgovor.
08.03.2024
kritički osvrt 2 - Hobbes 12.3.
Pitanje: Istaknite barem tri važne teme o kojima Hobbes govori u dijelovima "Levijatana" za ovaj susret. Te tri teme trebaju biti što različitije s obzirom da je raspon tema različit od početnih do završnih zadanih poglavlja knjige. Objasnite zašto smatrate da su te tri teme važne. Dodatno, zbog čega je, prema Hobbesu, potrebna država, što je njena krajnja svrha i kako država nastaje i nestaje?
03.03.2024
Kritički osvrt 1 - Machiavelli
Pitanje: S obzirom na vaša političko-filozofska pitanja koja ste postavili na uvodnom susretu, na koji način Machiavelli odgovara na ta pitanja - primjerice na pitanja o pravednosti, državi, slobodi, odnosu politike i morala, pitanja dobra, pitanja dobrog vladara, moći, autoriteta, demokracije...? Izaberite neke, ne sve, od tih koncepata koje ste zadnji puta načeli u našoj inicijalnoj diskusiji i pokažite kako se Machiavelli odnosi prema tim kategorijama. Uz navedeno, istaknite što Machiavelli smatra da je nužno da vladar posjeduje, a na što se ne treba oslanjati, te kako Machiavelli razumije politiku? Svoje odgovore napišite unutar silabusom zadanog broja riječi i sa sobom donesite isprintane na seminar. izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović 
03.03.2024
Silabus i tekstovi
Poštovani studenti, Još jednom dobrodošli na kolegij Novovjekovna politička filozofija. Mogli ste vidjeti da sam prije par dana stavio silabus i tekstove na intranet u rubriku Nastavni materijali. Svi tekstovi su dostupni, osim nešto malo za zadnje susrete na kraju semestra, ali i to će biti na intranetu ovaj mjesec. Dakle, pogledajte što radimo, pročitajte literaturu i sudjelujte u seminarskoj nastavi nakon predavanja sa svojim kritičkim osvrtima. Svaki tjedan će nakon predavanja biti postavljeno pitanje za kritički osvrt. Ovaj tjedan stiže malo kasnije nego što bi trebalo ali ukoliko ste pročitali ili čitate za idući susret, neće vam biti nikakav problem. Sretno na ovom kolegiju! izv.prof.dr.sc. Hrvoje Cvijanović