Jezik | Language: HRV ENG
Metode istraživanja
Šifra: 103590
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Čular
izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak
Izvođači: Andrija Henjak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta uvesti studente u logiku znanstvenog istraživanja u društvenim znanostima napose politologiji. Pokušava se odgovoriti na pitanja zašto istražujemo, što istražujemo i kako istražujemo, kao i upozoriti na temeljne kategorije i pravila znanstveno-istraživačkog rada. U tu svrhu osmišljena su predavanja koja se u prvom dijelu fokusiraju na temeljne faze, pojmove i probleme istraživanja u političkoj znanosti, a u drugom dijelu na specifične metode prikupljanja podataka. U drugom dijelu nastave pored nastavnika na predmetu gostuju kolege nastavnici koji su se u svome istraživačkom radu posebno koristili pojedinim metodama prikupljanja podataka. Seminarska nastava je zamišljena kao kolektivni rad po skupinama na izvođenju stvarnog projektnog zadatka koncipiranja i izvođenja politološkog istraživanja nastavnim svrhama primjerenog obima. Tema istraživanja kao i metode prikupljanja podataka mijenjaju se od godine do godine, ali se uvijek prolaze sve faze jednog znanstvenog rada, od koncipiranja istraživačkog problema do pisanja izvještaja o rezultatima istraživanja.
Literatura:
  1. Burnham, Peter; Gilland, Karin; Grant, Wyn i Layton-Henry; Metode istraživanja politike; Fakultet političkih znanosti, Zagreb (2006), str. 33-60, 91-100, 121-151, 153-176
  2. Cohen, Louis, Lawrence Manion i Keith Morrison; Metode istraživanja u obrazovanju; Naklada Slap (2007), str. 169-180, 191-204, 245-292
  3. Paul Newbold, William Carson i Betty Thorne; Statistika; MATE, Zagreb (2010), str. 9-12, 65-77
  4. Mejovšek, Milko; Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima; Naklada Slap (2013), str. 35-45
  5. Corbetta, Piergiorgo; Social Research: Theory, Methods and Techniques; Sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi (2003), str. 57-70, 75-97, 117-163, 203-305
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Preddiplomski sveučilišni studij Politologija
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 10. 9. 2019. u 20:00
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

nakon IV roka i pregleda izvještaja koji su stigli naknadno, popunjena je i podignuta tablica bodovi i ocjene_7. Upis ocjena je sutra, u srijedu u 11:00. Tko ne može doći na upis, može indeks poslati po kolegi. Tko ne upiše ocjenu u fizički indeks, ocjenu nakon toga može upisati u referadi (to košta 30 kuna).

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 8. 7. 2019. u 09:44
Goran Čular

Poštovani kolegice i koelge,

objavljena je tablica 5 pod SEMINAR C1, C2 u kojoj možete vidjeti svoje bodove iz završnog izvješataja i svoju ocjenu iz seminara. Ocjene iz seminara su uvrštene i u tablicu: bodovi i ocjene_3 iz koje možete vidjeti svoju ukupnu ocjenu na kolegiju (pod uvjetom da ste položili ispit i nakon što se upišu ocjene iz ispita posljednjeg roka).

Ocjene iz seminara podrazumijevaju sljedeće: 0-29 1, 30-49 2, 50-66 3, 67-80 4, 81-  5. Studenti koji imaju manje od 30 bodova moraju ponovo pisati izvještaj da bi dobili veći broj bodova i pozitivnu ocjenu. Oni će dobiti komentare da svoje izvještaje. Također, ako studenti nisu poslali izvještaj, morat će ga poslati do sljdećeg roka za slanje ako žele pozitivnu ocjenu iz seminara.

Konačni rok za slanje izvještaja za obje skupine je 31. kolovoza 2019. Studenti koji predaju do tog roka, ako zadovolje uvjete mogu imati samo ocjenu dovoljan iz cjelokupnog predmeta.

Goran Čular 

Objavljeno: 12. 6. 2019. u 06:34
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

ispit će se danas održati u dvorani B s početkom u 9:00.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 11. 5. 2019. u 09:43
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

za vašu 6. zadaću (onu koju vam već dugo obećavem) vaš je zadatak sljedeći:

1. Navesti vaše operativne hipoteze (koristiti dosadašnje zadaće, posebno 5.), ali tako da budete sigurni da ih možete provjeriti s našim podacima.

2. Odrediti neovisne i ovisne varijable, razinu mjerenja (s obzirom na to kako smo postavili pitanje) i vrstu statističke analize kojom ćete hipotezu direktno provjeriti

3. Ako provjera zahtjeva da se neke varijable rekodiraju ili da se iz njih rade određeni indeksi, naglasiti i to.

Ovu zadaću ne morate slati do nedjelje, već donijeti isprintanu na sat u srijedu. To će vam biti ujedno i plan za vašu statističku analizu na svim seminarima do kraja.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 26. 4. 2019. u 00:44
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

počinjemo s anketiranjem naših ispitanika. U folderu SEMINAR (C1, C2) objavljena su 4 dokumenta:

a) pismo ispitaniku za mail poruku

b) mailovi za slanje (gdje možete vidjeti mail adrese kojima šaljete)

c) anketni upitnik

d) maska za unos

Molim vas prvo da sve dokumente preselite na vaš desktop. Zatim vidite na koje sve adrese (7 ili 8 po studentu) morate poslati mail. Slati isključivo POJEDINAČNE mailove, nikako grupni. Pažljivo insertirajte mail adresu da ne ispade koji znak. Tekst vašeg maila ispitaniku preuzmite cut-paste iz pisma ispitaniku (pri tome neka studentice isprave "vaš kolega" iz prve rečenice u "vaša kolegica"), a umjesto zagrade na kraju stavite vaše ime i prezime. Uz svaku poruku attachirajte anketni upitnik u wordu.

Ukoliko to pošaljete danas (a bilo bi dobro što prije), tamo negdje u četvrtak pošaljite pristojni mail na one adrese s kojih niste dobili popunjeni upitnik da ih podsjetite i još jednom zamolite da vam ispune anketu (koju ponovo attachirate). U subotu ćete vidjeti koliko ste popunjenih anketa dobili i onda pristupate unosu u excell masku za unos. Onako kako smo se dogovorili na satu i prema uputama u maski. Molim vas da ne griješite u unosu. Očekujem da mi pošaljete popunjenu masku koju ćete nazvati samo (VAŠE PREZIME IME) do nedjelje 5. svibnja u 24:00.

Sve ovo predstavlja vašu 7. i 8. zadaću. Ako imate pitanja slobodno mi se obratite mailom. Molim vas da posao shvatite ozbiljno, posebno u odnosu prema našim ispitanicima.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 15. 4. 2019. u 11:13
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

u srijedu, 17. travnja pišemo I kolokvij iz Metoda istraživanja. Kolokvij će se održati u dvije smjene:

u 8:30 - studenti čije prezime počinje slovima od A do K

u 9:00 - studenti čije prezime počinje slovima od L do Ž

U srijedu nema predavanja, a cijeli ovaj tjedan seminarska se nastava održava prema uobičajenom rasporedu.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 13. 4. 2019. u 20:17
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

6. domaća zadaća odgađa se za seminar nakon kolokvija, o čemu ćete biti posebno obaviješteni. Do tada biste trebali dobiti komentare na 5. domaću zadaću. Iskoristite ovo nenadano dobiveno vrijeme u pripremi za I kolokvij koji je na rasporedu u srijedu 17. travnja u 8:30. Tu srijedu nema predavanja, a seminari se odvijaju prema uobičajenom rasporedu.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 7. 4. 2019. u 11:39
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

svima je vraćena 4. zadaća na mail, pa možete pisati 5. Molim vas da se držite odabranih koncepata i varijabli u prethodnim zadaćama (recimo 4.), ako su bili u redu. Neki od vas mijenjaju koncepte, iako za to nema pravog razloga. Također, objavljena je nova evidencija, nakon ispravke 4. zadaće.

Svi studenti moraju znati da će za pozitivnu ocjenu iz seminara morati na kraju imati određeni broj bodova iz nastave (najmanje 10), i iz završnog izvještaja (najmanje 10).

Svaki put netko novi izgubi pravo na potpis. Molim vas da dolaske i zadaće ozbiljno shvaćate.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 3. 4. 2019. u 20:48
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege

u vašoj 5. zadaći trebali biste napraviti sljedeće:

a) iz knjige koja je podignuta (Corbetta, 2003) pročitati stranice 129-142 (nije prevedeno) (odjeljke 5. Formulations of the questions i 6. Item bateries)

b) na temelju toga precizno formulirati anketna pitanja za vaše odabrane varijable (ako ste već napravili u 4. zadaći jednostavno ponoviti i doraditi na temelju pročitanog)

c) ponoviti vaše operativne hipoteze, indicirati razine mjerenja za svaku varijablu i za svaku hipotezu ukazati na statističku vrstu analize kojom će te je provjeriti i parametre koje ćete pri tome gledati u odluci hoćete li prihvatiti hipotezu ili je odbaciti

a) možete napravit odmah, a b) i c) pokušajte napraviti u nedjelju, nadajući se da ćete do tada dobiti komentare na 4. zadaću koji će vam olakšati pisanje 5. zadaće

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 2. 4. 2019. u 12:12
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

pod seminar (C1, C2) objavljena je evidencija iz koje možete vidjeti stanje svojih bodova do sada (ne računajući bodove za 4. zadaću). Također, možete vidjeti tko je izgubio pravo na potpis (crveno), a tko bi lako mogao izgubiti ako se ne pridržava do kraja dolazaka i pisanja zadaća. Legenda za boje je ispod popisa.

Uspio sam nadoknaditi preglede zadaća i svi ste na svoje mailove dobili individualne komentare (za 2. i 3. zadaću). Molim vas da ih proučite. Kako su neki studenti pisali 4. zadaću nakon što su dobili komentare za 3. (najveći broj grupe C1), dok su gotovo svi iz C2 pisali 4. zadaću a da nisu prethodno mogli vidjeti komentare na 2. i 3., svi studenti koji su 4. zadaću poslali prije nego li su dobili komentare na 3., mogu prepraviti 4. zadaću do večeras do 24.00 i ponovo je poslati (naravno ako smatraju da je nisu dobro napravili ili, čitajući komentare 3. zadaće, zaključe da nisu potpuno zadovoljni 4. zadaćom). Njima će se ocjenjivati prepravljena 4. zadaća.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

 

Objavljeno: 30. 3. 2019. u 16:31
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

4. domaća zadaća je velikim dijelom ponavljanje 3. domaće zadaće. Pod folderom Seminar (C1, C2) objavljena je prezentacija sa seminara, a na zadnjem slajdu nalaze se naši okolni koncepti. Vaš zadatk je sljedeći:

a) odabrati dva koncepta s liste sa zadnjega slajda i formulirati dvije polazne hipoteze s odabranim konceptima kao neovisnim i US kao ovisnim konceptom. Molim vas da odabrani koncepti i formulirane hipoteze zrcale vaš stvarni interes u istraživanju budući da ćete te hipoteze stvarno provjeravati i na njima raditi statističku analizu.

b) operacionalizirati svaki od dva odabrana koncepta (K-I-V). Pri tome nastojati odabrati onoliko indikatora i one indikatore koliko je potrebno da se koncept validno i jednoznačno opiše i izmjeri.

c) Varijable formulirati kao pitanja za upitnik (s ponuđenim opcijama odgovora) i pri tome naznačiti na kojoj je razini mjerenja svaka varijabla

d) Formulirati operativne hipoteze.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular 

Objavljeno: 22. 3. 2019. u 23:48
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

u 3. domaćoj zadaći vaš je zadatak sljedeći:

a) odabrati dva okolna koncepta (koji ne spadaju u naše osnovne koncepte iz polazne hipoteze) za koja smatrate da utječu na uspjeh u studiju na bilo koji način.

b) napisati polazne hipoteze (dvije) koristeći te koncepte kao neovisne i uspjeh u studiju kao ovisni koncept

c) operacionalizirati ta dva koncepta kao što smo to radili na satu (ponuditi po mogućnosti više indikatora za svaki koncept), a zatim te indikatore izraziti kao precizno opisane varijable. Pri tome imati na umu koje su naše jedinice analize, koji dizajn i koje tehnike prikupljanja podataka koristimo.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular 

Objavljeno: 15. 3. 2019. u 11:12
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

za 2. domaću zadaću vaš je zadatak da kroz natuknice i kratko objašnjenje svake natuknice odredite vrstu i elemente istraživačkog dizajna koji je korišten u tekstu na kojem ste temeljili vašu 1. zadaću. Dakle, osnovni tip dizajna, jedinice analize, razlikuju li se jedinice prikupljanja podataka od jedinica o kojima se zaključuje, tehnike (metode) prikupljanja podataka, je li istraživanje rađeno na populaciji ili uzorku.

Oni koji su za 1. domaću zadaću odabrali tekst koji nije izvorno istraživanje, već svojevrsni pregled drugih istraživanja na tu temu, molim da ovoga puta odaberu drugi tekst na istu temu (što određuje uspjeh u školovanju?) i 2. domaću zadaću odgovore s obzirom na taj novi tekst.

2. domaća zadaća nadopisuje se u isti Word dokument od zadnjeg puta. Nakon 1. zadaće, stavite naslov 2. domaća zadaća (rad), odgovorite i dokument pošaljete na goran.cular@fpzg.hr do nedjelje u 24:00 s ispravnim nazivom poruke i dokumenta (sada će na kraju biti brojka 2 umjesto brojke 1).

Oni koji nisu poslali 1. domaću zadaću ili su iz nje dobili 0 ili minus bodove, moraju je sad napisati (ponovo i korektno) prije 2. domaće zadaće. Ako to ne naprave neće im se vrednovati 2. domaća zadaća.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular

Objavljeno: 8. 3. 2019. u 17:08
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

zadatak za vašu prvu domaću zadaću je da pronađete (Hrčak, Internet, knižnica) jedan znanstveni rad na temu uspjeha učenika ili studenata u obrazovanju (školovanju), po mogućnosti empirijski rad. Rad može istraživati utjecaj jednog ili više koncepata na uspjeh u školovanju. Na temelju toga, zatim, da na jednoj ili jednoj i pol stranici napravite sažetak članka s naglaskom na definiciji temeljnih pojmova i glavnim nalazima istraživanja.

Molim vas da mi pošaljete sažetak kao prilog u Wordu, kao i članak na temelju kojega ste radili sažetak (obićno je u PDF-u), ako ga imate u elektroničkoj verziji. Molim vas da se držite uputa iz Pravila rada u seminaru koja su podignuta pod folder SEMINAR (C1, C2). Osobito je važno da naslov vaše poruke kao i naslov dokumenta u kojem šaljete zadaću bude napisano prema sljedećoj špranci grupa_Prezime Ime_redni broj zadaće (primjer: C1_Perić Pero_1).

Rok je nedjelja do 24:00.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular 

Objavljeno: 28. 2. 2019. u 17:32
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

više kolegica i kolega mi se obratilo nakon uvodnog sata u srijedu napomnjući da imaju koliziju između predavanja na Metodama istraživanja i Tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, srijedom od 8:30 do 10:00. Nakon provjere s kolegom Jankovićem, sve vas obaviještavam da kolizija ne postoji. Svi studenti su, iz ponude na TZK, mogli i još uvijek mogu, izabrati grupu i termin koja im ne čini koliziju s nastavom na Metodama istraživanja.

Napominjem da studenti koji žele prijaviti zamjenu seminarske grupe s drugim kolegom, to naprave prema točnim uputama iz poruke kolege Henjaka. U protivnom zamjena neće funkcionirati.

Srdačan pozdrav,

Goran Čular  

Objavljeno: 24. 2. 2018. u 20:16
Uređeno: 23. 2. 2019. u 00:23
Goran Čular

Poštovani kolegice i kolege,

u srijedu, 27. veljače 2019. u 8:30 (dvorana B) počinjemo s uvodnim predavanjem na predmetu Metode istraživanja. Tamo ćete se upoznati s načinom rada i obavezama na predmetu. Bit ćete na vrijeme raspoređeni u seminarske grupe s mogućnošću promjene (raspored i upute naknadno). Nastava za sve seminarske grupe odvija se u kompjutorskoj učionici na IV katu.

Seminarske grupe su:

H1 - ponedjeljak, 15:30 - 17:00 (voditelj: dr. Andrija Henjak)

H2 - ponedjeljak, 17:15 - 18:45 (voditelj: dr. Andrija Henjak)

C1 - srijeda, 10:15 - 11:45 (voditelj: dr. Goran Čular)

C2 - srijeda, 12:00 - 13:30 (voditelj: dr. Goran Čular)

Seminarska nastava počinje u tjednu od 4. ožujka.

Srdačan pozdrav i vidimo se.

Goran Čular

Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!